Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 10 juli 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), J. van Bergen, T. Reintjes (vanaf 19.40 uur), R. Rutten, Y. Cillessen, D. van Dijck, mevr. M. van den Bogaart, B. Nijst, mevr. B. Bosten, L. Brouwers, J. Hillebrand, D. Artz, A. Meerwaldt, H. Frentz, L. Hoetink, mevr. M. van den Hoogen, A. Mehlkop, mevr. A. Sonnemans.
  Wethouders: mevr. J. van Hulsteijn (tot 20.15 uur), P. Stevens en F. Pubben, loco-secretaris G.J. Boeijen, griffier J. van der Knaap.

  00:05:04 - 00:06:54 - J.M.T. Teunissen
  00:06:54 - 00:07:26 - B.Q. Nijst
  00:07:26 - 00:07:40 - J.M.T. Teunissen
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het onderwerp Touwslagersgroes wordt van de agenda gehaald. De motie van ELsss over de Touwslagersgroes wordt als motie vreemd behandeld als agendapunt 6.

  00:07:30 - 00:07:40 - J.M.T. Teunissen
  00:07:40 - 00:07:47 - B.Q. Nijst
  00:07:47 - 00:07:54 - J.M.T. Teunissen
  00:07:54 - 00:08:13 - A. Mehlkop
  00:08:13 - 00:08:16 - J.M.T. Teunissen
  00:08:16 - 00:08:25 - A. Mehlkop
  00:08:25 - 00:08:31 - J.M.T. Teunissen
  00:08:31 - 00:08:43 - D.H.J. Artz
  00:08:43 - 00:08:54 - J.M.T. Teunissen
  00:08:54 - 00:09:18 - D.H.J. Artz
  00:09:18 - 00:09:55 - J.M.T. Teunissen
  00:09:55 - 00:10:02 - D.H.J. Artz
  00:10:02 - 00:10:13 - J.M.T. Teunissen
  00:10:23 - 00:11:13 - J.M.T. Teunissen
  00:11:13 - 00:11:33 - L.W.L. Brouwers
  00:11:33 - 00:11:34 - J.M.T. Teunissen
  00:11:34 - 00:12:28 - J.G. Frentz
  00:12:28 - 00:12:59 - J.M.T. Teunissen
  00:12:59 - 00:13:25 - J.W.G. van Bergen
  00:13:25 - 00:14:01 - J.M.T. Teunissen
 3. 3

  Mevrouw M. van den Donk, voorzitter van de wijkraad Gennep-West, heeft  ingesproken over het (uiteindelijk van de agenda gehaalde) bestemmingsplan Touwslagersgroes, agendapunt 7.

  00:13:42 - 00:14:01 - J.M.T. Teunissen
  00:14:01 - 00:16:58 - Inspreker 1
  00:16:58 - 00:17:08 - J.M.T. Teunissen
  00:17:08 - 00:17:37 - B.Q. Nijst
  00:17:37 - 00:18:08 - Inspreker 1
  00:18:08 - 00:18:13 - J.M.T. Teunissen
  00:18:13 - 00:19:03 - A. Mehlkop
  00:19:03 - 00:19:53 - Inspreker 1
  00:19:53 - 00:19:56 - J.M.T. Teunissen
  00:19:56 - 00:21:14 - L.W.L. Brouwers
  00:21:14 - 00:21:16 - J.M.T. Teunissen
  00:21:16 - 00:21:33 - J.W.G. van Bergen
  00:21:33 - 00:21:45 - Inspreker 1
  00:21:45 - 00:21:55 - J.W.G. van Bergen
  00:21:55 - 00:22:08 - Inspreker 1
  00:22:08 - 00:22:30 - J.W.G. van Bergen
  00:22:30 - 00:22:44 - Inspreker 1
  00:22:44 - 00:22:45 - J.M.T. Teunissen
  00:22:45 - 00:23:06 - R.J.M. Rutten
  00:23:06 - 00:23:16 - Inspreker 1
  00:23:16 - 00:23:17 - J.M.T. Teunissen
  00:23:17 - 00:23:28 - B.Q. Nijst
  00:23:28 - 00:23:38 - B.Q. Nijst
  00:23:38 - 00:24:02 - J.M.T. Teunissen
  00:24:02 - 00:24:04 - Inspreker 1
  00:24:04 - 00:24:15 - J.M.T. Teunissen
  00:24:15 - 00:26:33 - J.M.T. Teunissen
 4. 4.a

 5. 4.b

 6. 5

  Het college stelt u voor de voorjaarsnota 2023 vast te stellen met uitgangspunten als onderlegger voor de begroting 2024 en verder. De meicirculaire was bij de vaststelling nog niet bekend. De financiële consequenties voor de begrotingen van de komende jaren dus evenmin. Deze informatie is nagestuurd en geeft een fractioneel gewijzigd (negatief) beeld. Zonder compensatie vanuit het Rijk voor onder meer loon- en prijsontwikkelingen staat het meerjarenperspectief in het rood, van ca. min € 2.1 miljoen in 2027.

  Besluit

  Het amendement D66 (risicoparagraaf) wordt verworpen met 9 tegen 8. CDA, RGL en ELsss zijn tegen, de andere fracties zijn voor.
  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
  Motie 1 (ELsss, De Ratel) wordt verworpen met 15 tegen 2, alleen ELsss is voor.
  Motie 2 (CDA, VVD, ELsss, SP, Nieuwwijkstraat) wordt aangenomen met 15 tegen 2, alleen RGL is tegen, de andere fracties zijn voor. 
  Motie 3 (RGL ambitieniveau) wordt overgenomen door het college
  Motie 4 (D66 onderwijs vluchtelingen) wordt (gewijzigd, hij gaat alleen over Oekraïners) aangenomen met 12 voor en 5 tegen. Tegen zijn VVD en RGL, de andere fracties zijn voor.

  00:46:57 - 00:47:58 - J.M.T. Teunissen
  00:47:58 - 00:48:05 - L.W.L. Brouwers
  00:48:05 - 00:48:28 - J.M.T. Teunissen
  00:48:28 - 00:55:54 - M.G. van den Hoogen
  00:55:54 - 00:55:58 - J.M.T. Teunissen
  00:55:58 - 00:56:35 - A.G.H. Reintjes
  00:56:35 - 00:56:39 - J.M.T. Teunissen
  00:56:39 - 00:56:54 - M.G. van den Hoogen
  00:56:54 - 00:57:07 - J.M.T. Teunissen
  00:57:07 - 00:57:25 - D.H.J. Artz
  00:57:25 - 00:57:35 - M.G. van den Hoogen
  00:57:35 - 00:57:38 - J.M.T. Teunissen
  00:57:38 - 01:01:39 - A.G.H. Reintjes
  01:01:39 - 01:01:53 - J.M.T. Teunissen
  01:01:53 - 01:05:08 - A.G.H. Reintjes
  01:05:08 - 01:05:12 - J.M.T. Teunissen
  01:05:12 - 01:06:20 - J.J. Hillebrand
  01:06:20 - 01:06:22 - J.M.T. Teunissen
  01:06:22 - 01:06:27 - A.G.H. Reintjes
  01:06:27 - 01:08:11 - J.J. Hillebrand
  01:08:11 - 01:08:17 - J.M.T. Teunissen
  01:08:17 - 01:08:33 - M.G. van den Hoogen
  01:08:33 - 01:08:48 - J.M.T. Teunissen
  01:08:48 - 01:08:55 - A.G.H. Reintjes
  01:08:55 - 01:08:57 - M.G. van den Hoogen
  01:08:57 - 01:09:00 - J.M.T. Teunissen
  01:09:00 - 01:09:14 - J.G. Frentz
  01:09:14 - 01:09:16 - J.M.T. Teunissen
  01:09:16 - 01:10:34 - J.G. Frentz
  01:10:34 - 01:10:41 - J.M.T. Teunissen
  01:10:41 - 01:17:27 - B.Q. Nijst
  01:17:27 - 01:17:33 - J.M.T. Teunissen
  01:17:33 - 01:18:05 - J.W.G. van Bergen
  01:18:05 - 01:18:09 - J.M.T. Teunissen
  01:18:09 - 01:19:01 - B.Q. Nijst
  01:19:01 - 01:19:26 - J.W.G. van Bergen
  01:19:26 - 01:19:56 - B.Q. Nijst
  01:19:56 - 01:20:14 - J.M.T. Teunissen
  01:20:14 - 01:25:07 - D.H.J. Artz
  01:25:07 - 01:25:15 - J.M.T. Teunissen
  01:25:15 - 01:30:39 - L.W.L. Brouwers
  01:30:39 - 01:30:55 - J.M.T. Teunissen
  01:30:55 - 01:36:26 - J.A van Hulsteijn
  01:36:26 - 01:36:29 - J.M.T. Teunissen
  01:36:29 - 01:36:33 - A.G.H. Reintjes
  01:36:33 - 01:39:33 - J.A van Hulsteijn
  01:39:33 - 01:39:36 - J.M.T. Teunissen
  01:39:36 - 01:40:31 - L.W.L. Brouwers
  01:40:31 - 01:40:33 - J.M.T. Teunissen
  01:40:33 - 01:41:01 - J.A van Hulsteijn
  01:41:01 - 01:41:06 - J.M.T. Teunissen
  01:41:06 - 01:41:52 - M.G. van den Hoogen
  01:41:52 - 01:43:04 - J.A van Hulsteijn
  01:43:04 - 01:43:08 - J.M.T. Teunissen
  01:43:08 - 01:44:42 - A.G.H. Reintjes
  01:44:42 - 01:44:48 - J.M.T. Teunissen
  01:44:48 - 01:46:26 - J.A van Hulsteijn
  01:46:26 - 01:46:46 - A.G.H. Reintjes
  01:46:46 - 01:46:47 - J.M.T. Teunissen
  01:46:47 - 01:47:25 - D.H.J. Artz
  01:47:25 - 01:47:32 - J.A van Hulsteijn
  01:47:32 - 01:47:53 - J.M.T. Teunissen
  01:47:53 - 01:50:13 - F.P.M. Pubben
  01:50:13 - 01:50:15 - J.M.T. Teunissen
  01:50:15 - 01:50:42 - D.H.J. Artz
  01:50:42 - 01:52:38 - F.P.M. Pubben
  01:52:38 - 01:52:39 - J.M.T. Teunissen
  01:52:39 - 01:53:31 - D.H.J. Artz
  01:53:31 - 01:53:35 - J.M.T. Teunissen
  01:53:35 - 01:55:19 - F.P.M. Pubben
  01:55:19 - 01:55:24 - J.M.T. Teunissen
  01:55:24 - 01:56:36 - M.G. van den Hoogen
  01:56:36 - 01:56:39 - J.M.T. Teunissen
  01:56:39 - 01:57:49 - F.P.M. Pubben
  01:57:49 - 01:58:09 - J.M.T. Teunissen
  01:58:09 - 01:58:23 - F.P.M. Pubben
  01:58:23 - 01:58:28 - J.M.T. Teunissen
  01:58:28 - 01:59:00 - M.G. van den Hoogen
  01:59:00 - 01:59:25 - F.P.M. Pubben
  01:59:25 - 01:59:35 - J.M.T. Teunissen
  01:59:35 - 01:59:48 - L.W.L. Brouwers
  01:59:48 - 02:00:11 - J.M.T. Teunissen
  02:00:11 - 02:11:22 - Peter Stevens
  02:11:22 - 02:11:30 - J.M.T. Teunissen
  02:11:30 - 02:13:03 - B.Q. Nijst
  02:13:03 - 02:13:07 - J.M.T. Teunissen
  02:13:07 - 02:15:37 - Peter Stevens
  02:15:37 - 02:15:53 - J.M.T. Teunissen
  02:15:53 - 02:18:33 - A.G.H. Reintjes
  02:18:33 - 02:18:35 - J.M.T. Teunissen
  02:18:35 - 02:19:00 - L.W.L. Brouwers
  02:19:00 - 02:19:09 - J.M.T. Teunissen
  02:19:09 - 02:19:45 - B.Q. Nijst
  02:19:45 - 02:19:59 - J.M.T. Teunissen
  02:19:59 - 02:20:36 - M.G. van den Hoogen
  02:20:36 - 02:20:46 - J.M.T. Teunissen
  02:20:46 - 02:22:24 - Peter Stevens
  02:22:24 - 02:22:36 - J.M.T. Teunissen
  02:22:36 - 02:23:19 - Peter Stevens
  02:23:19 - 02:23:22 - J.M.T. Teunissen
  02:23:22 - 02:23:36 - B.Q. Nijst
  02:23:36 - 02:23:38 - J.M.T. Teunissen
  02:23:38 - 02:23:48 - Peter Stevens
  02:23:48 - 02:24:05 - J.M.T. Teunissen
  02:37:30 - 02:37:34 - J.M.T. Teunissen
  02:37:34 - 02:37:41 - L.W.L. Brouwers
  02:37:41 - 02:38:20 - J.M.T. Teunissen
  02:38:20 - 02:38:29 - L.W.L. Brouwers
  02:38:29 - 02:38:44 - J.M.T. Teunissen
  02:38:44 - 02:38:45 - L.W.L. Brouwers
  02:38:45 - 02:39:18 - J.M.T. Teunissen
  02:39:18 - 02:39:25 - M.G. van den Hoogen
  02:39:25 - 02:39:51 - J.M.T. Teunissen
  02:39:55 - 02:40:27 - J.M.T. Teunissen
  02:40:27 - 02:42:14 - B.Q. Nijst
  02:42:14 - 02:44:36 - L.W.L. Brouwers
  02:44:36 - 02:44:44 - J.M.T. Teunissen
  02:44:44 - 02:45:13 - L.W.L. Brouwers
  02:45:13 - 02:45:18 - J.M.T. Teunissen
  02:45:18 - 02:49:22 - A.G.H. Reintjes
  02:49:22 - 02:49:23 - J.M.T. Teunissen
  02:49:23 - 02:50:40 - M.G. van den Hoogen
  02:50:40 - 02:50:42 - J.M.T. Teunissen
  02:50:42 - 02:51:16 - A.G.H. Reintjes
  02:51:16 - 02:51:17 - J.M.T. Teunissen
  02:51:17 - 02:53:33 - M.G. van den Hoogen
  02:53:33 - 02:53:34 - J.M.T. Teunissen
  02:53:34 - 02:54:55 - D.H.J. Artz
  02:54:55 - 02:55:02 - J.M.T. Teunissen
  02:55:02 - 02:55:23 - L.W.L. Brouwers
  02:55:23 - 02:55:30 - J.M.T. Teunissen
  02:55:30 - 02:56:14 - M.G. van den Hoogen
  02:56:14 - 02:56:18 - J.M.T. Teunissen
  02:56:18 - 02:56:25 - J.W.G. van Bergen
  02:56:25 - 02:56:28 - J.M.T. Teunissen
  02:56:28 - 02:56:33 - M.G. van den Hoogen
  02:56:33 - 02:56:39 - J.M.T. Teunissen
  02:56:39 - 02:57:06 - M.G. van den Hoogen
  02:57:06 - 02:57:13 - A.G.H. Reintjes
  02:57:13 - 02:57:35 - J.M.T. Teunissen
  02:57:35 - 02:57:54 - M.G. van den Hoogen
  02:57:54 - 02:58:18 - J.M.T. Teunissen
  02:58:18 - 02:58:21 - J.M.T. Teunissen
  02:58:21 - 02:58:22 - A.G.H. Reintjes
  02:58:22 - 03:00:00 - J.M.T. Teunissen
  03:00:00 - 03:00:07 - A.G.H. Reintjes
  03:00:07 - 03:00:16 - J.M.T. Teunissen
  03:00:16 - 03:00:18 - J.M.T. Teunissen
  03:00:18 - 03:00:19 - L.W.L. Brouwers
  03:00:27 - 03:01:10 - J.M.T. Teunissen
  03:01:10 - 03:01:19 - M.G. van den Hoogen
  03:01:19 - 03:01:26 - J.M.T. Teunissen
  03:01:26 - 03:01:28 - L.W.L. Brouwers
  03:01:28 - 03:02:12 - J.M.T. Teunissen
  03:02:12 - 03:02:22 - B.Q. Nijst
  03:02:22 - 03:02:25 - J.M.T. Teunissen
  03:02:25 - 03:02:29 - J.M.T. Teunissen
  03:02:29 - 03:02:31 - M.G. van den Hoogen
  03:02:31 - 03:02:34 - J.M.T. Teunissen
  03:02:34 - 03:02:36 - D.H.J. Artz
  03:02:36 - 03:02:41 - J.M.T. Teunissen
  03:02:41 - 03:02:49 - L.W.L. Brouwers
  03:02:49 - 03:03:28 - J.M.T. Teunissen
 7. 6

  Het college stelt voor om kennis te nemen van de eerste trimesterrapportage, de kredieten  per saldo met € 275.000  (pag. 59 van de rapportage) bij te stellen en de betreffende begrotingswijziging vast te stellen. De trimesterrapportage geeft voor 2023 een positief beeld van per saldo € 6.6 miljoen, hetgeen voor € 9.027.000 wordt veroorzaakt door de plus op de opvang voor Oekraïners. Grote negatieve bijstellingen zitten in de sfeer van personeelskosten WMO en jeugd.
  Vanaf pag. 66 is de doorwerking van de rekenkamerrapporten van de afgelopen jaren te volgen.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem vastgesteld.
  De motie van D66 (Gennepermolen) wordt aangehouden.

  00:26:09 - 00:26:33 - J.M.T. Teunissen
  00:26:33 - 00:27:02 - L.W.L. Brouwers
  00:27:02 - 00:27:13 - J.M.T. Teunissen
  00:27:13 - 00:27:48 - J.G. Frentz
  00:27:48 - 00:27:51 - J.M.T. Teunissen
  00:27:51 - 00:28:23 - J.G. Frentz
  00:28:23 - 00:28:28 - J.M.T. Teunissen
  00:28:28 - 00:31:15 - A. Mehlkop
  00:31:15 - 00:31:19 - J.M.T. Teunissen
  00:31:19 - 00:33:38 - J.W.G. van Bergen
  00:33:38 - 00:33:41 - J.M.T. Teunissen
  00:33:41 - 00:35:06 - B.Q. Nijst
  00:35:06 - 00:35:11 - J.M.T. Teunissen
  00:35:11 - 00:36:04 - A. Mehlkop
  00:36:04 - 00:36:15 - J.M.T. Teunissen
  00:36:15 - 00:38:18 - J.A van Hulsteijn
  00:38:18 - 00:38:54 - J.M.T. Teunissen
  00:38:54 - 00:41:29 - Peter Stevens
  00:41:29 - 00:41:31 - J.M.T. Teunissen
  00:41:31 - 00:42:57 - A. Mehlkop
  00:42:57 - 00:43:00 - J.M.T. Teunissen
  00:43:00 - 00:45:18 - Peter Stevens
  00:45:18 - 00:45:30 - J.M.T. Teunissen
  00:45:30 - 00:45:52 - A. Mehlkop
  00:45:52 - 00:46:07 - J.M.T. Teunissen
  00:46:35 - 00:47:58 - J.M.T. Teunissen
 8. 7

  Het college stelt voor om in te stemmen met het bestemmingsplan om op de Touwslagersgroes drie woningen te bouwen. Er zijn 16 zienswijzen ingediend waarvan een enkele ook tot een wijziging heeft geleid. De reactie op de zienswijzen alsmede het verslag van de omgevingsdialoog zijn bijgevoegd.

  Besluit

  Het voorstel is van de agenda gehaald.

 9. 8

  Het college stelt u voor kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen (OMO) en in het verlengde daarvan het college opdracht te geven een aantal laagdrempelige voorzieningen uit te werken voor algemeen gebruik en voor specifieke groepen (bijvoorbeeld beschermd wonen en kamertraining). De uitwerking moet zodanig zijn dat er sprake is van maatwerk per wijk en kern. Er moet ook maximaal gebruik worden gemaakt van plaatselijke initiatieven in het tempo dat daarbij past. Uiteraard zal het college de raad regelmatig op de hoogte moeten brengen van de stand van zaken, maar u wordt gevraagd dit expliciet te besluiten.

  Besluit

  Het voorstel wordt aangenomen met 7 stemmen tegen en 10 voor.  D66 en VVD zijn tegen, de andere fracties voor.
  De motie RGL (dorpsondersteuners) wordt door het college overgenomen.

  03:03:10 - 03:03:28 - J.M.T. Teunissen
  03:03:28 - 03:03:36 - D.H.J. Artz
  03:03:36 - 03:03:47 - J.M.T. Teunissen
  03:03:47 - 03:03:50 - D.H.J. Artz
  03:03:50 - 03:04:15 - J.M.T. Teunissen
  03:04:15 - 03:08:06 - J.J. Hillebrand
  03:08:06 - 03:08:09 - J.M.T. Teunissen
  03:08:09 - 03:09:41 - E.M.A.W. van den Bogaart
  03:09:41 - 03:09:47 - J.M.T. Teunissen
  03:09:47 - 03:11:31 - Y.H.J.M. Cillessen
  03:11:31 - 03:11:40 - J.M.T. Teunissen
  03:11:40 - 03:11:52 - J.J. Hillebrand
  03:11:52 - 03:11:54 - J.M.T. Teunissen
  03:11:54 - 03:12:27 - Y.H.J.M. Cillessen
  03:12:27 - 03:12:30 - J.M.T. Teunissen
  03:12:30 - 03:14:36 - M.G. van den Hoogen
  03:14:36 - 03:14:39 - J.M.T. Teunissen
  03:14:39 - 03:14:58 - A.J.M. Meerwaldt
  03:14:58 - 03:15:03 - J.M.T. Teunissen
  03:15:03 - 03:20:37 - F.P.M. Pubben
  03:20:37 - 03:20:42 - J.M.T. Teunissen
  03:20:42 - 03:21:23 - E.M.A.W. van den Bogaart
  03:21:23 - 03:21:37 - J.M.T. Teunissen
  03:21:37 - 03:22:35 - M.G. van den Hoogen
  03:22:35 - 03:22:45 - J.M.T. Teunissen
  03:22:45 - 03:24:10 - F.P.M. Pubben
  03:24:10 - 03:24:19 - J.M.T. Teunissen
  03:24:19 - 03:24:21 - F.P.M. Pubben
  03:24:21 - 03:24:30 - J.M.T. Teunissen
  03:24:30 - 03:24:34 - E.M.A.W. van den Bogaart
  03:24:34 - 03:24:47 - J.M.T. Teunissen
  03:24:47 - 03:24:58 - F.P.M. Pubben
  03:24:58 - 03:25:07 - J.M.T. Teunissen
  03:25:07 - 03:25:08 - E.M.A.W. van den Bogaart
  03:25:08 - 03:25:10 - J.M.T. Teunissen
  03:25:10 - 03:25:11 - A.G.H. Reintjes
  03:25:11 - 03:25:12 - J.M.T. Teunissen
  03:25:12 - 03:25:14 - M.G. van den Hoogen
  03:25:14 - 03:25:15 - J.M.T. Teunissen
  03:25:15 - 03:25:16 - J.M.T. Teunissen
  03:25:16 - 03:25:17 - J.G. Frentz
  03:25:17 - 03:25:18 - J.M.T. Teunissen
  03:25:18 - 03:25:19 - D.H.J. Artz
  03:25:19 - 03:25:20 - J.M.T. Teunissen
  03:25:20 - 03:25:58 - J.M.T. Teunissen
 10. 9

  Het college stelt u voor om in afwijking van uw algemene besluit bij motie van 25 januari 2021 om geen grootschalige opwek van zonne-energie op land toe te staan wel in te stemmen met een vervolgfase voor een zonnepark op de als groen aangeduide stroken grond van Rijkswaterstaat aan de A77.

  Besluit

  Het amendement (randvoorwaarden voor plaatsing zonnepark) wordt aangenomen met 16 stemmen voor en 1 tegen. Alleen de SP is tegen.
  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  03:25:39 - 03:25:58 - J.M.T. Teunissen
  03:25:58 - 03:26:11 - A. Mehlkop
  03:26:11 - 03:26:57 - J.M.T. Teunissen
  03:26:57 - 03:27:13 - B.Q. Nijst
  03:27:13 - 03:27:17 - J.M.T. Teunissen
  03:27:17 - 03:27:51 - L.W.L. Brouwers
  03:27:51 - 03:28:50 - B.Q. Nijst
  03:28:50 - 03:28:56 - J.M.T. Teunissen
  03:28:56 - 03:29:46 - J.G. Frentz
  03:29:46 - 03:29:50 - J.M.T. Teunissen
  03:29:50 - 03:31:06 - L.G. Hoetink
  03:31:06 - 03:31:17 - J.M.T. Teunissen
  03:31:17 - 03:32:24 - D.H.J. Artz
  03:32:24 - 03:32:31 - J.M.T. Teunissen
  03:32:31 - 03:32:49 - Peter Stevens
  03:32:49 - 03:33:10 - J.M.T. Teunissen
  03:33:10 - 03:33:15 - L.W.L. Brouwers
  03:33:15 - 03:34:01 - J.M.T. Teunissen
 11. 10

  Het college stelt u voor om in te stemmen met de herontwikkeling van de voormalige nertsenfokkerij aan de Armenbosweg in Ottersum waarbij een nieuwe woning wordt gebouwd, een gedeelte van de opstallen wordt gesloopt, het agrarisch bouwvlak wordt verkleind, maar de akkerbouwactiviteiten kunnen worden voortgezet. Er zal een kleinschalige hondenfok plaatsvinden alsmede statische opslag van o.a. caravans in bijgebouwen. Er zijn geen zienswijzen ingediend, alleen een overlegreactie van Rijkswaterstaat, welke niet tot aanpassingen heeft geleid.

  Besluit

  Het voorstel wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 2 tegen, met een stemverklaring van RGL dat als enige tegen het voorstel stemt vanwege het gedeeltelijke behoud van agrarische functie.

  03:33:45 - 03:34:01 - J.M.T. Teunissen
  03:34:01 - 03:34:11 - J.J. Hillebrand
  03:34:11 - 03:34:13 - J.M.T. Teunissen
  03:34:13 - 03:35:13 - J.J. Hillebrand
  03:35:13 - 03:35:49 - J.M.T. Teunissen
 12. 11

  Besluit

  De motie ELsss (De Groes) wordt met hoofdelijke stemming gewijzigd aangenomen met 9 voor en 8 tegen, de stemmen van de heer Frentz, de leden van het D66, RGL en mevr. Van den Bogaart tegen, de anderen zijn voor.
  De motie D66 (De Groes) wordt ingetrokken.

  03:35:29 - 03:35:49 - J.M.T. Teunissen
  03:35:49 - 03:38:00 - D.H.J. Artz
  03:38:00 - 03:38:08 - J.M.T. Teunissen
  03:38:08 - 03:38:26 - A. Mehlkop
  03:38:26 - 03:38:49 - D.H.J. Artz
  03:38:49 - 03:38:50 - J.M.T. Teunissen
  03:38:50 - 03:39:20 - D.H.J. Artz
  03:39:20 - 03:39:27 - J.M.T. Teunissen
  03:39:27 - 03:39:34 - D.H.J. Artz
  03:39:34 - 03:39:54 - J.M.T. Teunissen
  03:39:54 - 03:41:00 - J.W.G. van Bergen
  03:41:00 - 03:41:02 - J.M.T. Teunissen
  03:41:02 - 03:41:13 - A. Mehlkop
  03:41:13 - 03:41:19 - J.W.G. van Bergen
  03:41:19 - 03:41:28 - J.M.T. Teunissen
  03:41:28 - 03:44:30 - A. Mehlkop
  03:44:30 - 03:44:39 - J.M.T. Teunissen
  03:44:39 - 03:45:52 - A. Mehlkop
  03:45:52 - 03:46:28 - D.H.J. Artz
  03:46:28 - 03:46:37 - J.M.T. Teunissen
  03:46:37 - 03:47:02 - J.G. Frentz
  03:47:02 - 03:47:17 - J.M.T. Teunissen
  03:47:17 - 03:47:40 - B.Q. Nijst
  03:47:40 - 03:47:41 - J.M.T. Teunissen
  03:47:41 - 03:48:17 - A. Mehlkop
  03:48:17 - 03:48:23 - J.M.T. Teunissen
  03:48:23 - 03:49:01 - J.W.G. van Bergen
  03:49:01 - 03:50:00 - J.M.T. Teunissen
  03:50:00 - 03:50:38 - A. Mehlkop
  03:50:38 - 03:51:33 - L.W.L. Brouwers
  03:51:33 - 03:51:57 - J.M.T. Teunissen
  04:01:23 - 04:01:44 - J.M.T. Teunissen
  04:01:44 - 04:02:08 - D.H.J. Artz
  04:02:08 - 04:02:21 - J.M.T. Teunissen
  04:02:21 - 04:02:49 - L.W.L. Brouwers
  04:02:49 - 04:03:02 - J.M.T. Teunissen
  04:03:02 - 04:03:51 - Peter Stevens
  04:03:51 - 04:04:05 - J.M.T. Teunissen
  04:04:05 - 04:04:41 - Peter Stevens
  04:04:41 - 04:04:43 - J.M.T. Teunissen
  04:04:43 - 04:05:03 - A. Mehlkop
  04:05:03 - 04:05:47 - Peter Stevens
  04:05:47 - 04:06:03 - J.M.T. Teunissen
  04:06:03 - 04:07:33 - J.G. Frentz
  04:07:33 - 04:07:42 - J.M.T. Teunissen
  04:07:42 - 04:08:16 - D.H.J. Artz
  04:08:16 - 04:08:18 - J.M.T. Teunissen
  04:08:18 - 04:09:09 - A. Mehlkop
  04:09:09 - 04:09:17 - J.M.T. Teunissen
  04:09:17 - 04:09:49 - B.Q. Nijst
  04:09:49 - 04:09:51 - J.M.T. Teunissen
  04:09:51 - 04:10:52 - J.W.G. van Bergen
  04:10:52 - 04:11:08 - J.M.T. Teunissen
  04:11:08 - 04:11:14 - J.G. Frentz
  04:11:14 - 04:11:17 - J.M.T. Teunissen
  04:11:17 - 04:11:33 - A. Mehlkop
  04:11:33 - 04:11:35 - J.M.T. Teunissen
  04:11:35 - 04:11:44 - J.W.G. van Bergen
  04:11:44 - 04:11:45 - J.M.T. Teunissen
  04:11:45 - 04:11:49 - E.M.A.W. van den Bogaart
  04:11:49 - 04:11:51 - B.Q. Nijst
  04:11:51 - 04:11:55 - J.M.T. Teunissen
  04:11:55 - 04:11:56 - D.H.J. Artz
  04:11:56 - 04:12:35 - J.M.T. Teunissen
  04:19:43 - 04:20:09 - J.M.T. Teunissen
  04:20:09 - 04:20:11 - E.M.A.W. van den Bogaart
  04:20:11 - 04:20:14 - J.M.T. Teunissen
  04:20:14 - 04:20:15 - E.M.A.W. van den Bogaart
  04:20:15 - 04:20:20 - J.M.T. Teunissen
  04:20:20 - 04:20:21 - B.A. Bosten
  04:20:21 - 04:20:24 - J.M.T. Teunissen
  04:20:24 - 04:20:26 - L.W.L. Brouwers
  04:20:26 - 04:20:28 - J.M.T. Teunissen
  04:20:28 - 04:20:30 - Y.H.J.M. Cillessen
  04:20:30 - 04:20:32 - J.M.T. Teunissen
  04:20:32 - 04:20:33 - D.A.J. van Dijck
  04:20:33 - 04:20:35 - J.M.T. Teunissen
  04:20:35 - 04:20:36 - J.G. Frentz
  04:20:36 - 04:20:38 - J.M.T. Teunissen
  04:20:38 - 04:20:40 - J.J. Hillebrand
  04:20:40 - 04:20:41 - J.M.T. Teunissen
  04:20:41 - 04:20:42 - L.G. Hoetink
  04:20:42 - 04:20:45 - J.M.T. Teunissen
  04:20:45 - 04:20:46 - M.G. van den Hoogen
  04:20:46 - 04:20:48 - J.M.T. Teunissen
  04:20:48 - 04:20:49 - A.J.M. Meerwaldt
  04:20:49 - 04:20:52 - J.M.T. Teunissen
  04:20:52 - 04:20:53 - A. Mehlkop
  04:20:53 - 04:20:54 - J.M.T. Teunissen
  04:20:54 - 04:20:56 - B.Q. Nijst
  04:20:56 - 04:20:58 - J.M.T. Teunissen
  04:20:58 - 04:21:00 - A.G.H. Reintjes
  04:21:00 - 04:21:02 - J.M.T. Teunissen
  04:21:02 - 04:21:36 - R.J.M. Rutten
  04:21:36 - 04:21:45 - J.M.T. Teunissen
  04:21:45 - 04:21:46 - A.M.H. Sonnemans
  04:21:46 - 04:21:49 - J.M.T. Teunissen
  04:21:49 - 04:21:50 - D.H.J. Artz
  04:21:50 - 04:21:52 - J.M.T. Teunissen
  04:21:52 - 04:21:53 - J.W.G. van Bergen
  04:21:53 - 04:22:40 - J.M.T. Teunissen
 13. 12

  De vergadering sluit om 23.20 uur.

  04:22:07 - 04:22:40 - J.M.T. Teunissen