Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 18 december 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), de heren D. Artz, J. van Bergen, Y. Cillessen, mw. M. van den Bogaart, mw. B. Bosten, de heren D. van Dijck, H. Frentz, L. Brouwers, J. Hillebrand, L. Hoetink, mw. M. van den Hoogen, de heren A. Meerwaldt, A. Mehlkop, B. Nijst, T. Reintjes, R. Rutten, mw. A. Sonnemans
  Wethouders: mw. J. van Hulsteijn en de heren P. Stevens (tot 20.30 uur), F. Pubben
  Griffier J. van der Knaap, secretaris B. Teunissen

  00:01:29 - 00:05:44 - J.M.T. Teunissen
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld met het naar voren halen van de agendapunten 6 en 7, die na punt 4 komen en voor het overige conform.

  00:04:32 - 00:05:44 - J.M.T. Teunissen
 3. 3

  De heer B. Wijnhoven van de Werkgroep Trefpunt Milsbeek heeft aangegeven gebruik te willen maken van het spreekrecht voor agendapunt 5.

  00:05:25 - 00:05:44 - J.M.T. Teunissen
  00:05:44 - 00:10:33 - Inspreker
  00:10:33 - 00:10:51 - J.M.T. Teunissen
  00:10:51 - 00:11:27 - L.W.L. Brouwers
  00:11:27 - 00:12:00 - Inspreker
  00:12:00 - 00:13:40 - J.M.T. Teunissen
 4. 4.a

  Besluit

  De besluiten- en actielijst worden conform vastgesteld.

  00:12:11 - 00:13:40 - J.M.T. Teunissen
 5. 4.b

  Besluit

  De besluiten- en actielijst worden conform vastgesteld.

  00:12:31 - 00:13:40 - J.M.T. Teunissen
 6. 5

  Het college stelt voor om per 1 maart 2024 als gemeenschapshuis voor Milsbeek over te gaan tot aanschaf van 't Trefpunt. Hiervoor wordt een bedrag van € 750.000 uitgetrokken, de inventaris kan worden overgenomen voor € 50.000. De verduurzaming van het pand zal meegenomen worden in de berekening van de exploitatiekosten die in het voorjaar in de actualisering van het meerjaren onderhoudsplan MJOP worden meegenomen. De exploitatiekosten zullen vóór de jaarwisseling bekend moeten zijn.

  Besluit

  Het voorstel wordt aangenomen met 15 stemmen voor en twee stemmen tegen, alleen RGL stemt tegen.

  00:36:28 - 00:37:58 - J.M.T. Teunissen
  00:37:58 - 00:44:21 - M.G. van den Hoogen
  00:44:21 - 00:44:24 - J.M.T. Teunissen
  00:44:24 - 00:46:21 - J.G. Frentz
  00:46:21 - 00:46:24 - J.M.T. Teunissen
  00:46:24 - 00:48:06 - D.H.J. Artz
  00:48:06 - 00:48:09 - J.M.T. Teunissen
  00:48:09 - 00:52:10 - L.W.L. Brouwers
  00:52:10 - 00:52:14 - J.M.T. Teunissen
  00:52:14 - 00:54:37 - E.M.A.W. van den Bogaart
  00:54:38 - 00:55:34 - L.W.L. Brouwers
  00:55:34 - 00:55:46 - J.M.T. Teunissen
  00:55:46 - 00:55:58 - E.M.A.W. van den Bogaart
  00:55:58 - 00:56:01 - J.M.T. Teunissen
  00:56:01 - 00:56:27 - M.G. van den Hoogen
  00:56:27 - 00:56:32 - E.M.A.W. van den Bogaart
  00:56:33 - 00:56:41 - M.G. van den Hoogen
  00:56:41 - 00:56:48 - J.M.T. Teunissen
  00:56:48 - 00:58:18 - R.J.M. Rutten
  00:58:18 - 00:58:22 - J.M.T. Teunissen
  00:58:22 - 00:58:38 - M.G. van den Hoogen
  00:58:38 - 00:59:59 - R.J.M. Rutten
  00:59:59 - 01:00:08 - J.M.T. Teunissen
  01:00:08 - 01:03:05 - J.A van Hulsteijn
  01:03:06 - 01:03:38 - J.G. Frentz
  01:03:38 - 01:03:45 - J.A van Hulsteijn
  01:03:45 - 01:04:08 - J.G. Frentz
  01:04:08 - 01:04:32 - J.A van Hulsteijn
  01:04:32 - 01:04:36 - J.M.T. Teunissen
  01:04:36 - 01:05:09 - L.W.L. Brouwers
  01:05:09 - 01:05:46 - J.A van Hulsteijn
  01:05:46 - 01:05:52 - J.M.T. Teunissen
  01:05:52 - 01:06:06 - M.G. van den Hoogen
  01:06:06 - 01:06:11 - J.A van Hulsteijn
  01:06:11 - 01:06:23 - M.G. van den Hoogen
  01:06:23 - 01:06:36 - J.A van Hulsteijn
  01:06:36 - 01:06:40 - J.M.T. Teunissen
  01:06:40 - 01:08:19 - J.A van Hulsteijn
  01:08:19 - 01:08:23 - J.M.T. Teunissen
  01:08:23 - 01:08:52 - L.W.L. Brouwers
  01:08:53 - 01:09:44 - J.A van Hulsteijn
  01:09:44 - 01:09:47 - J.M.T. Teunissen
  01:09:47 - 01:10:27 - L.W.L. Brouwers
  01:10:29 - 01:11:20 - J.A van Hulsteijn
  01:11:23 - 01:12:44 - M.G. van den Hoogen
  01:12:45 - 01:12:49 - J.M.T. Teunissen
  01:12:49 - 01:13:02 - M.G. van den Hoogen
  01:13:02 - 01:13:09 - J.M.T. Teunissen
  01:13:10 - 01:13:21 - R.J.M. Rutten
  01:13:22 - 01:13:26 - J.M.T. Teunissen
  01:13:26 - 01:13:59 - M.G. van den Hoogen
  01:14:00 - 01:14:16 - L.W.L. Brouwers
  01:14:16 - 01:14:25 - J.M.T. Teunissen
  01:14:25 - 01:14:31 - J.A van Hulsteijn
  01:14:31 - 01:14:43 - J.M.T. Teunissen
  01:14:43 - 01:15:27 - M.G. van den Hoogen
  01:15:27 - 01:15:32 - J.M.T. Teunissen
  01:15:35 - 01:15:38 - L.W.L. Brouwers
  01:15:38 - 01:15:50 - J.M.T. Teunissen
  01:18:46 - 01:19:12 - J.M.T. Teunissen
  01:19:12 - 01:19:52 - J.A van Hulsteijn
  01:19:52 - 01:20:07 - J.M.T. Teunissen
  01:20:07 - 01:20:38 - L.W.L. Brouwers
  01:20:39 - 01:21:35 - M.G. van den Hoogen
  01:21:39 - 01:21:50 - J.M.T. Teunissen
  01:21:50 - 01:22:34 - R.J.M. Rutten
  01:22:34 - 01:23:44 - J.M.T. Teunissen
  01:24:09 - 01:24:54 - J.M.T. Teunissen
 7. 6

  Het college stelt voor het bestemmingsplan Thematische herziening verbod kamerbewoning vast te stellen waarbij nieuwe initiatieven met betrekking tot kamerbewoning niet zijn toegestaan zonder omgevingsvergunning.
  In de BR van 6 november 2023 is besloten de behandeling van het voorstel uit te stellen tot de decembervergadering van de raad. Er is een amendement ingediend door CDA, VVD en ELsss dat betrekking heeft op artikel 3.4 dat op pagina 20 staat van de bijlage Toelichting en regels.

  Besluit

  Het amendement van CDA, VVD, ELsss tot aanpassing van artikel 3.4.c wordt unaniem aangenomen.
  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  00:12:48 - 00:13:40 - J.M.T. Teunissen
  00:13:40 - 00:15:00 - D.A.J. van Dijck
  00:15:01 - 00:17:42 - B.Q. Nijst
  00:17:42 - 00:17:53 - J.M.T. Teunissen
  00:17:53 - 00:21:22 - P.I.M.H. Stevens
  00:21:22 - 00:21:29 - J.M.T. Teunissen
  00:21:29 - 00:22:55 - A. Mehlkop
  00:22:55 - 00:24:32 - J.M.T. Teunissen
 8. 7

  Het college stelt voor een zienswijze in te dienen bij het voorstel om de gemeente Venlo aan te wijzen  als centrumgemeente voor de Regionale Energie Strategie (RES). Deze 'zienswijze' is vervat in een tweetal vragen aan de RES, namelijk hoe lokale overheden sturing kunnen geven op de uitvoerende taken en waar de uittredingsperiode van twee jaar op is gebaseerd. Verder wordt u gevraagd kennis te nemen van de ontwerp-regeling en de governance ervan.

  Besluit

  Het amendement van het CDA (aanscherping zienswijze) wordt aangenomen met 11 voor en 6 tegen. Voor zijn CDA, VVD, ELsss en SP, tegen zijn D66 en RGL.
  Het voorstel wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 2 tegen, alleen RGL stemt tegen.

  00:23:57 - 00:24:32 - J.M.T. Teunissen
  00:24:32 - 00:26:51 - A.G.H. Reintjes
  00:26:51 - 00:26:53 - J.M.T. Teunissen
  00:26:53 - 00:27:57 - A.M.H. Sonnemans
  00:27:57 - 00:28:07 - J.M.T. Teunissen
  00:28:07 - 00:31:39 - P.I.M.H. Stevens
  00:31:39 - 00:31:41 - J.M.T. Teunissen
  00:31:41 - 00:31:50 - E.M.A.W. van den Bogaart
  00:31:50 - 00:32:08 - P.I.M.H. Stevens
  00:32:08 - 00:32:19 - J.M.T. Teunissen
  00:32:19 - 00:32:54 - A.M.H. Sonnemans
  00:32:55 - 00:33:28 - A.G.H. Reintjes
  00:33:28 - 00:33:33 - J.M.T. Teunissen
  00:33:33 - 00:34:05 - L.W.L. Brouwers
  00:34:05 - 00:34:38 - A.G.H. Reintjes
  00:34:38 - 00:34:44 - J.M.T. Teunissen
  00:34:44 - 00:34:53 - L.W.L. Brouwers
  00:34:53 - 00:37:58 - J.M.T. Teunissen
 9. 8

  In de begrotingsraad van 6 november 2023 is dit voorstel vastgesteld, waarbij het college zou terugkomen op de vraag of de in een concept 'burgeramendement' van D66 opgenomen wijziging van de APV juridisch klopt. Het blijkt inderdaad dat in de tekst van de APV bij artikel 12.1 abusievelijk inderdaad nog stond dat er sprake is van een 'melding' voor een uitweg, terwijl dit had moeten gaan over een vergunning. In het voorstel en de toelichting stond het wel juist. Met deze wijziging kan het voorstel nu worden vastgesteld.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  01:24:47 - 01:24:54 - J.M.T. Teunissen
 10. 9

  Het college stelt voor het wegenbeheerplan voor de periode tot 2027 vast te stellen en om de kwaliteit van het onderhoud te bepalen op beeldkwaliteit B. De voorziening voor het onderhoud is op peil om alle geplande maatregelen de komende jaren uit te voeren.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen met een stemverklaring van het CDA over de te gedetailleerde overzichten.

  01:24:50 - 01:24:54 - J.M.T. Teunissen
  01:24:54 - 01:25:35 - J.W.G. van Bergen
  01:25:35 - 01:26:39 - J.M.T. Teunissen
 11. 10

  De rekenkamer heeft een quick scan gedaan naar de inzet van de accountant. De rekenkamer constateert dat dit over het algeheel goed gaat en komt met een enkele aanbeveling aan het college. Het college heeft in zijn reactie in bijlage 4 gereageerd op de aanbevelingen. Het auditcomité heeft kennisgenomen van het rapport. Het presidium adviseert u met waardering kennis te nemen van het rapport.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 12. 11

 13. 12

  Nu Gennep zelfstandig verantwoordelijk is geworden voor INTOS stelt het college voor ook de borgstelling van een lening met een omvang van € 1.070.000 geheel bij Gennep te leggen. Aan de borgstelling zitten aldus het college nagenoeg geen risico's.


  Door de fractie van D66 is een toelichting gevraagd op de bedragen die worden genoemd in het voorstel voor de borgstelling voor INTOS. De borgstelling heeft betrekking op 2 aspecten:

  1. Het aangaan van een nieuwe borgstelling
  2. Het overnemen van de borgstelling van de gemeente Mook en Middelaar.


  De nieuwe borgstelling bedraagt € 1.070.000. De borgstelling die wordt overgenomen van Mook en Middelaar bedraagt € 918.904,95. Het betreft 2 afzonderlijke bedragen.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 14. 13

  Nadat uw raad de begroting voor het komend jaar heeft vastgesteld kunnen de tarieven worden vastgelegd in de betreffende belastingverordeningen. U stelt dit traditioneel vast in de laatste raadsvergadering van het jaar. Het gaat om een elftal verordeningen. Verder neemt u dan kennis van de kostendekkendheid van een zestal heffingen, rechten en gelden, zoals de afvalstoffenheffing, begraafplaatsrechten, de marktgelden en de leges.
  De nieuwe percentages voor de berekening van de OZB zijn bijgevoegd als bijlage 4. Zodra de rijksleges formeel zijn vastgesteld voor rijbewijzen kan het college op grond van art. 9 van de legesverordening de betreffende verordening zelf vaststellen. Dat behoeft dan geen raadsbesluit.

  Bijlagen

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 15. 14

  Het college stelt voor het normenkader 2023 vast te stellen. Dit is een overzicht van de geldende wetten, verordeningen, beleidsregels en andere in regelingen vervatte normen waar onder meer de accountant op toetst. De wet verplicht de raad dit normenkader vast te stellen.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 16. 15

  Het college stelt voor de wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning vast te stellen. Deze wijziging maakt indexering van het abonnementstarief mogelijk voor hulp vanuit een sociaal netwerk. Tot nu toe werd één bijdrage in rekening gebracht, ongeacht het aantal maatwerkvoorzieningen in een huishouden. De gestegen kosten van maatwerkvoorzieningen en de inflatie maken indexering noodzakelijk. Voortaan worden geen bedragen meer opgenomen in de verordening.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 17. 16

  Besluit

  De vragen worden schriftelijk beantwoord.

  01:26:11 - 01:26:39 - J.M.T. Teunissen
  01:26:39 - 01:27:33 - A. Mehlkop
  01:27:33 - 01:28:08 - J.M.T. Teunissen
 18. 17

  D66 heeft een motie vreemd aan de orde ingediend over het gebruik van glyfosaat op gemeentelijke pachtgronden.

  Besluit

  De motie wordt met hoofdelijke stemming verworpen met 9 tegen en 8 voor. Voor zijn de leden van D66, SP, RGL en de heer Artz. Tegen zijn de leden van CDA, VVD en de heer Meerwaldt.

  01:27:54 - 01:28:08 - J.M.T. Teunissen
  01:28:08 - 01:30:47 - L.G. Hoetink
  01:30:47 - 01:31:03 - J.M.T. Teunissen
  01:31:03 - 01:32:15 - L.W.L. Brouwers
  01:32:17 - 01:33:34 - D.H.J. Artz
  01:33:35 - 01:33:44 - J.M.T. Teunissen
  01:33:44 - 01:34:09 - J.G. Frentz
  01:34:13 - 01:35:32 - B.A. Bosten
  01:35:32 - 01:35:41 - J.M.T. Teunissen
  01:35:42 - 01:36:24 - L.G. Hoetink
  01:36:24 - 01:36:32 - B.A. Bosten
  01:36:32 - 01:36:39 - L.G. Hoetink
  01:36:39 - 01:37:08 - B.A. Bosten
  01:37:08 - 01:37:42 - L.G. Hoetink
  01:37:42 - 01:37:48 - J.M.T. Teunissen
  01:37:48 - 01:44:00 - J.W.G. van Bergen
  01:44:00 - 01:44:08 - J.M.T. Teunissen
  01:44:08 - 01:45:40 - L.G. Hoetink
  01:45:40 - 01:45:53 - J.W.G. van Bergen
  01:45:53 - 01:49:30 - J.M.T. Teunissen
 19. 18

  De vergadering sluit om 21.50 uur.

  01:47:21 - 01:49:30 - J.M.T. Teunissen