Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 13 maart 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), J. van Bergen, T. Reintjes, (vanaf agendapunt 6), R. Rutten, D. van Dijck, Y. Cillessen, mevr. M. van den Bogaart, B. Nijst, mevr. B. Bosten, L. Brouwers, J. Hillebrand, D. Artz, A. Meerwaldt, H. Frentz, L. Hoetink, mevr. M. van den Hoogen, A. Mehlkop, mevr. A. Sonnemans.
  Wethouders: mevr. J. van Hulsteijn, P. Stevens en F. Pubben, loco-secretaris G.J. Boeijen, griffier J. van der Knaap

  00:03:47 - 00:04:35 - J.M.T. Teunissen
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:04:36 - 00:05:05 - J.M.T. Teunissen
  00:05:06 - 00:05:13 - J.M.T. Teunissen
 3. 3

  De heer Kusters van Heggeleiers van Gradoen heeft ingesproken.

  00:05:14 - 00:05:39 - J.M.T. Teunissen
  00:05:40 - 00:08:12 - Inspreker
  00:08:13 - 00:08:51 - J.M.T. Teunissen
 4. 4.a

 5. 4.b

 6. 5

  Het college stelt u voor om kennis te nemen van de gang van zaken rond de gesprekken met stakeholders rond de gewenste alternatieve ontsluiting van de haven Heijen en om de optie "laten uitkopen" van alle bewoners aan de Hoofdstraat door de initiatiefnemers nader te onderzoeken.
  Het debat vindt plaats in afwezigheid van de heer Reintjes.

  Besluit

  Het amendement CDA, VVD, ELsss, D66, SP (extra voorwaarden voor de ontsluiting) wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 2 tegen, met alleen de stemmen van de PvdA tegen.
  Het voorstel wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 2 tegen, alleen de PvdA stemt tegen.
  De (geest van de) motie van D66 en PvdA (geen salamitactiek bij de realisering van de haven) wordt unaniem aangenomen.

  00:09:36 - 00:10:43 - J.M.T. Teunissen
  00:10:44 - 00:16:07 - B.Q. Nijst
  00:16:08 - 00:16:25 - J.M.T. Teunissen
  00:16:26 - 00:17:10 - L.W.L. Brouwers
  00:17:11 - 00:17:24 - B.Q. Nijst
  00:17:25 - 00:17:26 - J.M.T. Teunissen
  00:17:27 - 00:17:45 - L.W.L. Brouwers
  00:17:46 - 00:17:47 - J.M.T. Teunissen
  00:17:48 - 00:18:07 - B.Q. Nijst
  00:18:08 - 00:18:20 - J.M.T. Teunissen
  00:18:21 - 00:22:40 - J.W.G. van Bergen
  00:22:41 - 00:22:45 - J.M.T. Teunissen
  00:22:46 - 00:23:16 - A. Mehlkop
  00:23:17 - 00:23:44 - J.W.G. van Bergen
  00:23:45 - 00:23:47 - J.M.T. Teunissen
  00:23:48 - 00:24:37 - L.W.L. Brouwers
  00:24:38 - 00:24:42 - J.M.T. Teunissen
  00:24:43 - 00:25:21 - J.W.G. van Bergen
  00:25:22 - 00:25:24 - J.M.T. Teunissen
  00:25:25 - 00:25:35 - L.W.L. Brouwers
  00:25:36 - 00:25:43 - J.M.T. Teunissen
  00:25:44 - 00:28:54 - A. Mehlkop
  00:28:55 - 00:29:03 - J.M.T. Teunissen
  00:29:04 - 00:32:21 - J.G. Frentz
  00:32:22 - 00:32:26 - J.M.T. Teunissen
  00:32:27 - 00:34:29 - D.H.J. Artz
  00:34:30 - 00:34:35 - J.M.T. Teunissen
  00:34:36 - 00:37:47 - L.W.L. Brouwers
  00:37:48 - 00:38:04 - J.M.T. Teunissen
  00:38:05 - 00:48:43 - J.A van Hulsteijn
  00:48:44 - 00:48:52 - J.M.T. Teunissen
  00:48:53 - 00:50:28 - A. Mehlkop
  00:50:29 - 00:50:38 - J.M.T. Teunissen
  00:50:39 - 00:50:58 - J.A van Hulsteijn
  00:50:59 - 00:51:06 - J.M.T. Teunissen
  00:51:07 - 00:52:31 - J.A van Hulsteijn
  00:52:32 - 00:52:39 - J.M.T. Teunissen
  00:52:40 - 00:53:32 - J.A van Hulsteijn
  00:53:33 - 00:53:35 - J.M.T. Teunissen
  00:53:36 - 00:54:03 - J.A van Hulsteijn
  00:54:04 - 00:54:06 - J.M.T. Teunissen
  00:54:07 - 00:54:30 - L.W.L. Brouwers
  00:54:31 - 00:55:05 - J.A van Hulsteijn
  00:55:06 - 00:55:21 - J.M.T. Teunissen
  00:58:31 - 00:58:43 - J.M.T. Teunissen
  00:58:44 - 01:00:52 - A. Mehlkop
  01:00:53 - 01:01:03 - J.M.T. Teunissen
  01:01:04 - 01:01:56 - A. Mehlkop
  01:01:57 - 01:02:55 - B.Q. Nijst
  01:02:56 - 01:02:58 - J.M.T. Teunissen
  01:02:59 - 01:03:09 - B.Q. Nijst
  01:03:10 - 01:03:27 - J.M.T. Teunissen
  01:03:28 - 01:03:31 - B.Q. Nijst
  01:03:32 - 01:03:44 - J.M.T. Teunissen
  01:03:45 - 01:04:46 - J.W.G. van Bergen
  01:04:47 - 01:04:51 - J.M.T. Teunissen
  01:04:52 - 01:05:42 - J.G. Frentz
  01:05:43 - 01:05:44 - J.M.T. Teunissen
  01:05:45 - 01:06:06 - D.H.J. Artz
  01:06:07 - 01:06:11 - J.M.T. Teunissen
  01:06:12 - 01:06:15 - D.H.J. Artz
  01:06:16 - 01:07:19 - L.W.L. Brouwers
  01:07:20 - 01:08:45 - J.M.T. Teunissen
 7. 6

  Het college stelt u voor in te stemmen met de nota 'Positieve gezondheid centraal' waarmee de kaders worden gesteld om te blijven werken aan betere gezondheid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden en om onder meer het aspect gezondheid structureel mee te gaan wegen bij ruimtelijke ontwikkelingen en beleid.

  Besluit

  Het amendement (meewegen gezondheid bij beleidsvoorstellen) wordt aangenomen met 11 voor en 6 tegen. D66 en PvdA zijn tegen, de andere partijen voor.
  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
  De motie (rookvrije generatie) wordt verworpen met 13 tegen en 4 voor, alleen D66 stemt voor, de andere partijen tegen.

  01:09:18 - 01:10:44 - J.M.T. Teunissen
  01:10:45 - 01:15:08 - A.G.H. Reintjes
  01:15:09 - 01:15:13 - J.M.T. Teunissen
  01:15:14 - 01:16:09 - J.J. Hillebrand
  01:16:10 - 01:17:12 - A.G.H. Reintjes
  01:17:13 - 01:17:16 - J.M.T. Teunissen
  01:17:17 - 01:17:41 - M.G. van den Hoogen
  01:17:42 - 01:18:05 - A.G.H. Reintjes
  01:18:06 - 01:18:12 - J.M.T. Teunissen
  01:18:13 - 01:20:26 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:20:27 - 01:20:34 - J.M.T. Teunissen
  01:20:35 - 01:23:50 - J.J. Hillebrand
  01:23:51 - 01:23:56 - J.M.T. Teunissen
  01:23:57 - 01:25:44 - A.J.M. Meerwaldt
  01:25:45 - 01:25:49 - J.M.T. Teunissen
  01:25:50 - 01:26:58 - J.G. Frentz
  01:26:59 - 01:27:08 - J.M.T. Teunissen
  01:27:09 - 01:32:35 - M.G. van den Hoogen
  01:32:36 - 01:32:46 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:32:47 - 01:34:34 - M.G. van den Hoogen
  01:34:35 - 01:34:42 - J.M.T. Teunissen
  01:34:43 - 01:45:03 - F.P.M. Pubben
  01:45:04 - 01:45:23 - J.M.T. Teunissen
  01:45:24 - 01:46:13 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:46:14 - 01:46:46 - F.P.M. Pubben
  01:46:47 - 01:46:51 - J.M.T. Teunissen
  01:46:52 - 01:47:31 - A.G.H. Reintjes
  01:47:32 - 01:47:33 - F.P.M. Pubben
  01:47:34 - 01:47:35 - J.M.T. Teunissen
  01:47:36 - 01:48:07 - F.P.M. Pubben
  01:48:08 - 01:48:18 - J.M.T. Teunissen
  01:48:19 - 01:49:46 - M.G. van den Hoogen
  01:49:47 - 01:49:49 - J.M.T. Teunissen
  01:49:50 - 01:51:14 - F.P.M. Pubben
  01:51:15 - 01:51:42 - J.M.T. Teunissen
  01:51:43 - 01:53:04 - M.G. van den Hoogen
  01:53:05 - 01:53:08 - J.M.T. Teunissen
  01:53:09 - 01:53:51 - A.G.H. Reintjes
  01:53:52 - 01:54:13 - J.M.T. Teunissen
  01:59:13 - 01:59:29 - J.M.T. Teunissen
  01:59:30 - 01:59:56 - Stemming
  01:59:57 - 02:00:21 - J.M.T. Teunissen
  02:00:22 - 02:00:37 - Stemming
  02:00:38 - 02:00:49 - J.M.T. Teunissen
  02:00:50 - 02:01:28 - A.G.H. Reintjes
  02:01:29 - 02:01:47 - Stemming
  02:01:48 - 02:01:56 - J.M.T. Teunissen
 8. 7

  Het college stelt u voor om in te stemmen met de vierde projectenveloppe Investeringsagenda met daarin 15 projecten met een totale waarde van ruim € 9 miljoen en een regionale investering van ongeveer € 2,5 miljoen. Gennep wil aan 12 van de 15 projecten deelnemen voor een totaalbedrag van € 656.313. Het gaat onder andere om de restauratie van de ruïne Genneperhuys (€ 400.000), Maasheggen (€ 191.934) en kleinere bijdragen aan Agropole, het Aspergegilde, Agro Leeft, Insect Valley, Eggspierience en Land van de Makers. U besluit dan tevens over het beschikbaar stellen van € 258.241 uit de bestemmingsreserve Regio Deal en om de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

  02:01:57 - 02:02:02 - J.M.T. Teunissen
 9. 8

  Het college stelt u voor, na behandeling in het auditcomité, om drie financiële verordeningen te actualiseren. Het gaat om de verordeningen over de organisatie van het financieel beleid en beheer (art. 212 Gemeentewet), controle op het financieel beheer (art. 213 Gemeentewet) en de verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid (art. 213a Gemeentewet).  U wordt tevens voorgesteld de met de vaststelling van de nieuwe verordening 212 Gemeentewet overbodige nota's Weerstandsvermogen, Stille reserves en Verbonden partijen in te trekken.
  De modelverordeningen zijn ter informatie bijgevoegd.
  De vicevoorzitter van het auditcomité heeft in de VR van 27 februari 2023 een positief advies gegeven over de aanpassingen.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

  02:02:03 - 02:02:12 - J.M.T. Teunissen
  02:02:13 - 02:03:04 - R.J.M. Rutten
  02:03:05 - 02:03:11 - J.M.T. Teunissen
 10. 9

  Het college stelt u voor op advies van het nationale Stimuleringsfonds de inkomensgrens van € 45.000 voor het verkrijgen van startersleningen voor de aankoop van een woning te laten vervallen. Hiertoe moet de betreffende verordening aangepast worden. Startersleningen komen hierdoor voor een breder publiek beschikbaar.

  Besluit

  Met een stemverklaring van de heer Cillessen om meer bekendheid te geven aan het bestaan van de starterslening en van de heer Hillebrand dat er te weinig woningen worden gebouwd voor de doelgroep voor de startersleningen.
  Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

  02:03:12 - 02:03:20 - J.M.T. Teunissen
  02:03:21 - 02:04:07 - Y.H.J.M. Cillessen
  02:04:08 - 02:04:12 - J.M.T. Teunissen
  02:04:13 - 02:05:17 - J.J. Hillebrand
  02:05:18 - 02:05:29 - J.M.T. Teunissen
 11. 10

  Het college stelt voor om twee voormalige agrarische bedrijven aan de Biezendijk 4 en 6 te Ottersum te herbestemmen naar 'wonen" waardoor er twee extra burgerwoningen gerealiseerd kunnen worden waarvan één in de bestaande boerderij. Er wordt ruim 2.000 m2 aan stallen gesloopt, hetgeen een kwaliteitsverbetering oplevert voor het buitengebied. Er is één zienswijze ingediend, door Rijkswaterstaat, welke niet tot aanpassing van het plan leidt.

  Bijlagen

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

  02:05:30 - 02:05:35 - J.M.T. Teunissen
 12. 11

  De SP heeft vragen gesteld over de Karrevenseweg/Arvato. De antwoorden van het college gaan hierbij
  Het CDA heeft vragen gesteld over het Trefpunt Milsbeek.

  02:05:36 - 02:06:05 - J.M.T. Teunissen
  02:06:06 - 02:12:19 - J.G. Frentz
  02:12:20 - 02:12:25 - J.M.T. Teunissen
  02:12:26 - 02:14:34 - F.P.M. Pubben
  02:14:35 - 02:15:17 - J.G. Frentz
  02:15:18 - 02:15:41 - L.W.L. Brouwers
  02:15:42 - 02:16:11 - J.M.T. Teunissen
  02:16:12 - 02:16:19 - J.G. Frentz
  02:16:20 - 02:16:39 - J.M.T. Teunissen
  02:16:40 - 02:18:10 - R.J.M. Rutten
  02:18:11 - 02:18:54 - L.W.L. Brouwers
  02:18:55 - 02:18:56 - J.M.T. Teunissen
  02:18:57 - 02:19:17 - R.J.M. Rutten
  02:19:18 - 02:19:29 - J.M.T. Teunissen
  02:19:30 - 02:20:21 - P.I.M.H. Stevens
  02:20:22 - 02:20:29 - J.M.T. Teunissen
  02:20:30 - 02:20:44 - B.Q. Nijst
  02:20:45 - 02:20:57 - P.I.M.H. Stevens
  02:20:58 - 02:20:59 - J.M.T. Teunissen
  02:21:00 - 02:22:10 - B.Q. Nijst
  02:22:11 - 02:22:15 - J.M.T. Teunissen
  02:22:16 - 02:22:57 - M.G. van den Hoogen
  02:22:58 - 02:23:03 - J.M.T. Teunissen
  02:23:04 - 02:23:34 - L.W.L. Brouwers
  02:23:35 - 02:23:39 - J.M.T. Teunissen
  02:23:40 - 02:24:18 - P.I.M.H. Stevens
  02:24:19 - 02:24:21 - J.M.T. Teunissen
  02:24:22 - 02:24:35 - R.J.M. Rutten
  02:24:36 - 02:24:43 - J.M.T. Teunissen
 13. 12

  De vergadering sluit om 22.22 uur.

  02:24:44 - 02:25:20 - J.M.T. Teunissen