Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 6 november 2023

16:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), de heren D. Artz, J. Van Bergen, Y. Cillessen, mw. M. van den Bogaart, mw. B. Bosten, de heren D. van Dijck, H. Frentz, J. Hillebrand, L. Hoetink, mw. M. van den Hoogen, de heren A. Meerwaldt, A. Mehlkop, B. Nijst, T. Reintjes, R. Rutten, mw. A. Sonnemans
  Wethouders: mw. J. van Hulsteijn en de heren P. Stevens en F. Pubben
  Griffier J. van der Knaap, secretaris B. Teunissen
  Verhinderd: L. Brouwers.

  00:01:18 - 00:04:17 - J.M.T. Teunissen
  00:04:49 - 00:07:17 - J.M.T. Teunissen
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, agendapunt 8 wordt doorgeschoven naar de decembervergadering.

  00:07:12 - 00:07:17 - J.M.T. Teunissen
  00:07:17 - 00:08:13 - M.G. van den Hoogen
  00:08:13 - 00:09:08 - J.M.T. Teunissen
 3. 3

  00:09:08 - 00:09:48 - J.M.T. Teunissen
 4. 4.a

  Besluit

  De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

  00:09:17 - 00:09:48 - J.M.T. Teunissen
 5. 4.b

  Besluit

  De besluiten- en actielijst worden conform vastgesteld.

  00:09:32 - 00:09:48 - J.M.T. Teunissen
 6. 5

  Het college stelt voor de programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting vast te stellen en om kredieten tot een omvang van € 2.460.000 beschikbaar te stellen voor het investeringsprogramma 2024. Het meerjarenperspectief sluit over 2027 met een licht positief saldo, dat door de septembercirculaire nog wat verder oploopt.


  De vergaderorde is als volgt:
  • Eerste termijn (10 minuten per fractie), vanaf het katheder
  • Algemeen adviserende reactie van het college, vanaf het katheder
  • Schorsing om 18.00 uur voor maaltijd en fractie-overleg (1,5 uur)
  • Tweede termijn (5 minuten per fractie)
  • Behandeling en stemming per eventueel amendement, voorstel als zodanig en dan de eventuele moties

  Bijlagen

  Besluit

  Amendement 1 (Kermis) wordt gewijzigd unaniem aangenomen.
  Amendement 2 ( verdeelsleutel accommodaties) wordt gewijzigd unaniem aangenomen.
  Amendement 3 (OZB compensatie verenigingen) wordt gewijzigd aangenomen met 15 stemmen voor en 1 tegen, alleen RGL is tegen.
  Amendement 4 (leerlingenvervoer) wordt verworpen met 6 stemmen voor en 10 tegen, RGL, D66 en SP zijn voor, CDA, VVD en ELsss zijn tegen.
  Amendement 5 (bezuiniging WMO) wordt verworpen met 6 stemmen voor en 10 tegen. Voor zijn D66, SP en RGL, CDA, VVD en ELsss tegen.
  Amendement 6 (dorps- en wijkondersteuning) wordt verworpen met 6 stemmen voor en 10 tegen, D66, RGL en SP zijn voor, CDA, VVD en ELsss zijn tegen.
  Het voorstel wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 6 tegen. Voor zijn CDA, VVD en ELsss, D66, RGL en SP tegen.
  De gewijzigde motie 1 (Maaskemp) wordt aangenomen met 9 stemmen voor en 6 tegen, CDA, VVD en ELsss zijn voor, D66, RGL en SP tegen.. Dhr. Reintjes onthoudt zich van stemming.
  Motie 2 (groene gracht) wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 6 tegen, CDA, VVD en ELzzz zijn voor, D66, RGL en SP tegen.
  Motie 3 (verduurzaming buitensportaccommodaties) wordt ingetrokken.
  Motie 4 (Niersdalbrug) wordt gewijzigd aangenomen met 14  stemmen voor en 2 tegen, RGL en SP tegen, de andere fracties voor.
  Motie 5 (incidentele middelen) wordt aangehouden.
  Motie 6 (onderzoek fusie) wordt aangehouden.
  Motie 7 (opwek energie) wordt verworpen met 6 stemmen voor en 10 tegen. D66, RGL en SP zijn voor, CDA, VVD en ELsss tegen.
  Motie 8 (afvalinzameling) wordt aangehouden.
  Motie 9 (rookvrije sportparken) wordt verworpen met 6 stemmen voor en 10 tegen. D66, RGL, SP zijn voor, CDA, VVD en ELsss zijn tegen.
  Motie 10 (Stiemensweg) wordt gewijzigd verworpen met 6 stemmen voor en 10  tegen. D66, RGL en SP zijn voor, CDA, VVD en ELsss zijn tegen.

  00:09:48 - 00:10:17 - J.M.T. Teunissen
  00:10:20 - 00:21:30 - A.G.H. Reintjes
  00:21:30 - 00:21:43 - J.M.T. Teunissen
  00:21:43 - 00:22:20 - J.J. Hillebrand
  00:22:20 - 00:22:48 - A.G.H. Reintjes
  00:22:48 - 00:23:25 - J.J. Hillebrand
  00:23:25 - 00:24:06 - A.G.H. Reintjes
  00:24:06 - 00:24:18 - J.M.T. Teunissen
  00:24:22 - 00:34:01 - A. Mehlkop
  00:34:01 - 00:34:06 - J.M.T. Teunissen
  00:34:06 - 00:34:21 - A.G.H. Reintjes
  00:34:22 - 00:34:53 - A. Mehlkop
  00:34:53 - 00:35:09 - J.M.T. Teunissen
  00:35:09 - 00:42:52 - B.Q. Nijst
  00:42:52 - 00:43:06 - J.M.T. Teunissen
  00:43:06 - 00:43:28 - J.J. Hillebrand
  00:43:28 - 00:43:59 - B.Q. Nijst
  00:44:01 - 00:44:33 - J.J. Hillebrand
  00:44:33 - 00:45:24 - B.Q. Nijst
  00:45:24 - 00:45:31 - J.M.T. Teunissen
  00:45:31 - 00:46:03 - A. Mehlkop
  00:46:03 - 00:46:28 - B.Q. Nijst
  00:46:28 - 00:46:39 - A. Mehlkop
  00:46:39 - 00:47:10 - B.Q. Nijst
  00:47:10 - 00:47:33 - J.M.T. Teunissen
  00:47:33 - 00:57:27 - D.H.J. Artz
  00:57:27 - 00:57:32 - J.M.T. Teunissen
  00:57:32 - 00:57:59 - A. Mehlkop
  00:57:59 - 00:58:26 - D.H.J. Artz
  00:58:26 - 00:58:48 - J.M.T. Teunissen
  00:58:52 - 01:06:43 - J.J. Hillebrand
  01:06:43 - 01:07:00 - J.M.T. Teunissen
  01:07:04 - 01:14:46 - J.G. Frentz
  01:14:46 - 01:14:55 - J.M.T. Teunissen
  01:14:55 - 01:15:31 - B.Q. Nijst
  01:15:33 - 01:15:54 - J.G. Frentz
  01:15:55 - 01:16:12 - J.M.T. Teunissen
  01:16:12 - 01:16:27 - A. Mehlkop
  01:16:27 - 01:16:57 - J.M.T. Teunissen
  01:16:57 - 01:28:41 - J.A van Hulsteijn
  01:28:43 - 01:28:53 - A. Mehlkop
  01:28:53 - 01:31:31 - J.A van Hulsteijn
  01:31:31 - 01:31:43 - J.M.T. Teunissen
  01:31:43 - 01:32:10 - J.A van Hulsteijn
  01:32:11 - 01:32:52 - A.G.H. Reintjes
  01:32:52 - 01:34:45 - J.A van Hulsteijn
  01:34:45 - 01:35:13 - A.G.H. Reintjes
  01:35:13 - 01:40:22 - J.A van Hulsteijn
  01:40:24 - 01:40:42 - A.G.H. Reintjes
  01:40:42 - 01:43:07 - J.A van Hulsteijn
  01:43:07 - 01:43:12 - J.M.T. Teunissen
  01:43:12 - 01:43:36 - A. Mehlkop
  01:43:41 - 01:44:09 - J.G. Frentz
  01:44:10 - 01:44:55 - J.M.T. Teunissen
  01:45:28 - 01:45:35 - J.M.T. Teunissen
  01:45:36 - 01:49:23 - Peter Stevens
  01:49:26 - 01:50:05 - A.G.H. Reintjes
  01:50:05 - 01:50:32 - Peter Stevens
  01:50:32 - 01:51:00 - A.G.H. Reintjes
  01:51:02 - 01:51:08 - Peter Stevens
  01:51:08 - 01:52:03 - J.J. Hillebrand
  01:52:03 - 01:52:52 - A.G.H. Reintjes
  01:52:54 - 01:56:33 - Peter Stevens
  01:56:33 - 01:56:37 - J.M.T. Teunissen
  01:56:37 - 01:57:00 - J.J. Hillebrand
  01:57:00 - 01:57:30 - Peter Stevens
  01:57:30 - 01:57:35 - J.M.T. Teunissen
  01:57:35 - 01:58:02 - A. Mehlkop
  01:58:02 - 01:59:01 - Peter Stevens
  01:59:01 - 02:00:16 - J.J. Hillebrand
  02:00:16 - 02:01:03 - Peter Stevens
  02:01:03 - 02:01:10 - J.M.T. Teunissen
  02:01:14 - 02:02:30 - Peter Stevens
  02:02:31 - 02:03:02 - A. Mehlkop
  02:03:02 - 02:05:23 - Peter Stevens
  02:05:26 - 02:06:14 - B.Q. Nijst
  02:06:14 - 02:12:00 - Peter Stevens
  02:12:05 - 02:12:16 - A. Mehlkop
  02:12:16 - 02:12:35 - J.M.T. Teunissen
  02:12:45 - 02:15:04 - F.P.M. Pubben
  02:15:04 - 02:15:16 - J.M.T. Teunissen
  02:15:16 - 02:15:41 - J.J. Hillebrand
  02:15:43 - 02:16:17 - A. Mehlkop
  02:16:17 - 02:17:26 - F.P.M. Pubben
  02:17:30 - 02:18:22 - A.G.H. Reintjes
  02:18:22 - 02:28:05 - F.P.M. Pubben
  02:28:05 - 02:28:20 - J.M.T. Teunissen
  02:28:32 - 02:30:30 - J.M.T. Teunissen
  02:30:30 - 02:31:13 - A. Mehlkop
  02:31:13 - 02:33:13 - J.M.T. Teunissen
  02:33:13 - 02:33:50 - A. Mehlkop
  02:33:50 - 02:34:50 - J.M.T. Teunissen
  02:34:53 - 02:35:32 - A.G.H. Reintjes
  02:35:33 - 02:36:04 - J.M.T. Teunissen
  02:36:12 - 02:37:00 - J.M.T. Teunissen
  04:11:20 - 04:11:54 - J.M.T. Teunissen
  04:11:54 - 04:17:24 - A.G.H. Reintjes
  04:17:24 - 04:18:15 - J.J. Hillebrand
  04:18:15 - 04:18:45 - A.G.H. Reintjes
  04:18:45 - 04:19:25 - J.J. Hillebrand
  04:19:25 - 04:23:42 - A.G.H. Reintjes
  04:23:42 - 04:24:30 - J.J. Hillebrand
  04:24:30 - 04:26:28 - A.G.H. Reintjes
  04:26:28 - 04:27:29 - A. Mehlkop
  04:27:29 - 04:28:22 - A.G.H. Reintjes
  04:28:26 - 04:29:17 - J.J. Hillebrand
  04:29:17 - 04:32:25 - A.G.H. Reintjes
  04:32:25 - 04:32:31 - J.M.T. Teunissen
  04:32:31 - 04:34:53 - A. Mehlkop
  04:34:53 - 04:35:00 - A.G.H. Reintjes
  04:35:00 - 04:35:30 - A. Mehlkop
  04:35:30 - 04:35:50 - A.G.H. Reintjes
  04:35:50 - 04:37:27 - A. Mehlkop
  04:37:27 - 04:38:10 - A.G.H. Reintjes
  04:38:10 - 04:42:35 - A. Mehlkop
  04:42:38 - 04:42:47 - A.G.H. Reintjes
  04:42:47 - 04:43:03 - A. Mehlkop
  04:43:03 - 04:43:43 - A.G.H. Reintjes
  04:43:43 - 04:45:41 - A. Mehlkop
  04:45:41 - 04:45:44 - J.M.T. Teunissen
  04:45:44 - 04:52:42 - B.Q. Nijst
  04:52:46 - 04:53:08 - A. Mehlkop
  04:53:08 - 04:53:16 - B.Q. Nijst
  04:53:16 - 04:53:26 - J.M.T. Teunissen
  04:53:26 - 04:57:37 - D.H.J. Artz
  04:57:37 - 04:57:43 - J.M.T. Teunissen
  04:57:43 - 04:59:36 - J.J. Hillebrand
  04:59:37 - 05:00:15 - A.G.H. Reintjes
  05:00:15 - 05:08:39 - J.J. Hillebrand
  05:08:42 - 05:10:02 - A. Mehlkop
  05:10:02 - 05:10:10 - A.G.H. Reintjes
  05:10:10 - 05:16:46 - J.G. Frentz
  05:16:47 - 05:17:17 - J.M.T. Teunissen
  05:26:56 - 05:32:18 - J.M.T. Teunissen
  05:32:18 - 05:33:12 - A.G.H. Reintjes
  05:33:12 - 05:34:18 - J.M.T. Teunissen
  05:34:18 - 05:34:42 - A. Mehlkop
  05:34:42 - 05:42:14 - J.M.T. Teunissen
 7. 6

  Het college stelt voor de tweede trimesterrapportage vast te stellen met een doorrekening van de septembercirculaire. De gevolgen van het raadsbesluit over de MFA Ven-Zelderheide zijn verwerkt. Dit leidt tot een saldo dat deels positief is bijgesteld, met voor 2023 een overschot van € 5,5 miljoen, voor 2024 van € 1,2 miljoen  en 2025 van € 1,4 miljoen en en een klein negatief saldo voor 2026 van € 188.000. Het college stelt verder voor de kredieten bij te stellen tot een bedrag van € 711.000 en de begrotingswijziging nr. 7 vast te stellen.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  05:41:54 - 05:42:14 - J.M.T. Teunissen
  05:42:14 - 05:42:45 - B.Q. Nijst
  05:42:49 - 05:43:34 - Y.H.J.M. Cillessen
  05:43:34 - 05:43:40 - J.M.T. Teunissen
  05:43:40 - 05:44:52 - J.G. Frentz
  05:44:52 - 05:45:27 - A.G.H. Reintjes
  05:45:36 - 05:46:07 - Peter Stevens
  05:46:07 - 05:46:16 - J.M.T. Teunissen
  05:46:16 - 05:46:55 - B.Q. Nijst
  05:46:57 - 05:47:16 - Y.H.J.M. Cillessen
  05:47:16 - 05:48:09 - J.M.T. Teunissen
  05:48:09 - 05:48:27 - A. Mehlkop
  05:48:27 - 05:49:22 - J.M.T. Teunissen
 8. 7

  Het college stelt voor de toekomstvisie 2040 voor Gennep vast te stellen met een vijftal ambities op het gebied van woningbouw, sociale gemeenschap, toerisme en recreatie, de leefomgeving en de mobiliteit. Met de visie beoogt het college bij te dragen aan integraal beleid bij toekomstige beleidsafwegingen.

  Besluit

  Het amendement wordt aangenomen met 11 stemmen voor en 5 tegen. Voor stemmen CDA, VVD, ELsss en RGL, D66 en SP stemmen tegen.
  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  05:49:02 - 05:49:22 - J.M.T. Teunissen
  05:49:22 - 05:49:58 - J.W.G. van Bergen
  05:49:58 - 05:51:45 - D.A.J. van Dijck
  05:51:47 - 05:52:22 - L.G. Hoetink
  05:52:22 - 05:52:49 - J.W.G. van Bergen
  05:52:49 - 05:53:08 - L.G. Hoetink
  05:53:08 - 05:53:18 - D.A.J. van Dijck
  05:53:18 - 05:53:24 - J.W.G. van Bergen
  05:53:24 - 05:55:57 - B.Q. Nijst
  05:55:57 - 05:56:20 - J.W.G. van Bergen
  05:56:20 - 05:58:32 - J.J. Hillebrand
  05:58:32 - 05:58:51 - J.W.G. van Bergen
  05:58:51 - 06:00:07 - J.G. Frentz
  06:00:07 - 06:00:12 - J.W.G. van Bergen
  06:00:12 - 06:05:06 - L.G. Hoetink
  06:05:06 - 06:05:20 - J.W.G. van Bergen
  06:05:20 - 06:05:29 - B.Q. Nijst
  06:05:29 - 06:05:35 - J.W.G. van Bergen
  06:05:35 - 06:06:10 - B.Q. Nijst
  06:06:11 - 06:06:40 - L.G. Hoetink
  06:06:42 - 06:07:17 - B.Q. Nijst
  06:07:17 - 06:07:31 - J.W.G. van Bergen
  06:07:31 - 06:11:39 - J.M.T. Teunissen
  06:11:41 - 06:12:08 - L.G. Hoetink
  06:12:08 - 06:12:33 - J.M.T. Teunissen
  06:12:33 - 06:12:44 - L.G. Hoetink
  06:12:44 - 06:13:01 - J.W.G. van Bergen
  06:13:01 - 06:15:18 - L.G. Hoetink
  06:15:20 - 06:16:24 - A.G.H. Reintjes
  06:16:24 - 06:17:16 - L.G. Hoetink
  06:17:19 - 06:17:33 - A.G.H. Reintjes
  06:17:33 - 06:17:53 - L.G. Hoetink
  06:17:53 - 06:17:57 - J.W.G. van Bergen
  06:17:57 - 06:18:14 - B.Q. Nijst
  06:18:14 - 06:18:55 - L.G. Hoetink
  06:18:55 - 06:19:13 - B.Q. Nijst
  06:19:13 - 06:20:16 - J.W.G. van Bergen
  06:20:16 - 06:20:42 - J.G. Frentz
  06:20:42 - 06:20:45 - J.W.G. van Bergen
  06:20:45 - 06:20:56 - L.G. Hoetink
  06:20:56 - 06:21:03 - J.W.G. van Bergen
  06:21:03 - 06:21:43 - J.M.T. Teunissen
 9. 9

  Het college stelt voor de APV technisch aan te passen aan de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting per 2024 in werking treedt. Er zijn ook enkele actualisaties verwerkt, zoals een vergunningstelsel voor het maken en veranderen van een uitweg. Inhoudelijke wijzigingen hebben betrekking op motorclubs, de exploitatie van openbare inrichtingen, loslopende honden, woonoverlast, seksbedrijven en parkeren anders dan op de rijbaan.

  Besluit

  De twee (burger)amendementen van D66 worden ingetrokken.
  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  06:21:31 - 06:21:43 - J.M.T. Teunissen
  06:21:43 - 06:22:28 - A.M.H. Sonnemans
  06:22:32 - 06:23:46 - J.J. Hillebrand
  06:23:46 - 06:24:02 - J.M.T. Teunissen
  06:24:02 - 06:24:29 - A.G.H. Reintjes
  06:24:29 - 06:24:57 - J.M.T. Teunissen
  06:33:56 - 06:34:48 - J.M.T. Teunissen
  06:34:48 - 06:35:48 - Gemeentesecretaris
  06:35:48 - 06:35:54 - J.M.T. Teunissen
  06:35:54 - 06:36:35 - J.J. Hillebrand
  06:36:35 - 06:37:23 - Gemeentesecretaris
  06:37:25 - 06:38:05 - A.M.H. Sonnemans
  06:38:05 - 06:38:29 - J.M.T. Teunissen
  06:38:29 - 06:39:03 - J.J. Hillebrand
  06:39:03 - 06:39:53 - J.M.T. Teunissen
 10. 10

  06:39:16 - 06:39:53 - J.M.T. Teunissen
 11. 11

  De vergadering sluit om 22.40 uur.

  06:39:22 - 06:39:53 - J.M.T. Teunissen