Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 25 september 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), J. van Bergen, T. Reintjes, R. Rutten, Y. Cillessen, D. van Dijck, mevr. M. van den Bogaart, B. Nijst, mevr. B. Bosten, L. Brouwers, J. Hillebrand, D. Artz, A. Meerwaldt, H. Frentz, L. Hoetink, mevr. M. van den Hoogen, A. Mehlkop, mevr. A. Sonnemans.
  Wethouders: mevr. J. van Hulsteijn, P. Stevens en F. Pubben, secretaris B. Teunissen, griffier J. van der Knaap.

  00:27:33 - 00:34:44 - J.M.T. Teunissen
 2. 2

  00:31:15 - 00:34:44 - J.M.T. Teunissen
  00:35:16 - 00:35:41 - J.M.T. Teunissen
  00:35:41 - 00:36:10 - A.J.M. Meerwaldt
  00:36:10 - 00:37:01 - J.M.T. Teunissen
  00:37:50 - 00:38:13 - J.M.T. Teunissen
  00:38:20 - 00:39:20 - J.M.T. Teunissen
  00:39:20 - 00:41:19 - A. Mehlkop
  00:41:19 - 00:41:23 - J.M.T. Teunissen
  00:41:23 - 00:47:14 - A.G.H. Reintjes
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld met het schrappen van agendapunt 18. Overigens conform.

  00:46:28 - 00:47:14 - A.G.H. Reintjes
 4. 4

  00:46:29 - 00:47:14 - A.G.H. Reintjes
  00:47:14 - 00:47:16 - J.M.T. Teunissen
  00:47:16 - 00:47:44 - L.W.L. Brouwers
  00:47:44 - 00:49:30 - A.G.H. Reintjes
  00:49:36 - 00:49:40 - J.M.T. Teunissen
  00:49:40 - 00:50:20 - A. Mehlkop
  00:50:20 - 00:51:04 - A.G.H. Reintjes
  00:51:04 - 00:51:06 - J.M.T. Teunissen
  00:51:06 - 00:51:14 - A. Mehlkop
  00:51:14 - 00:51:18 - A.G.H. Reintjes
  00:51:18 - 00:51:41 - J.M.T. Teunissen
  00:51:41 - 00:51:49 - A.G.H. Reintjes
  00:51:49 - 00:51:53 - J.M.T. Teunissen
  00:51:53 - 00:53:33 - J.G. Frentz
  00:53:33 - 00:53:38 - J.M.T. Teunissen
  00:53:38 - 00:54:00 - A. Mehlkop
  00:54:00 - 00:54:03 - J.M.T. Teunissen
  00:54:03 - 00:55:23 - J.G. Frentz
  00:55:23 - 00:55:26 - J.M.T. Teunissen
  00:55:26 - 00:55:52 - L.W.L. Brouwers
  00:55:52 - 00:55:54 - J.M.T. Teunissen
  00:55:54 - 00:55:57 - J.G. Frentz
  00:55:57 - 00:56:00 - J.M.T. Teunissen
  00:56:00 - 00:59:20 - D.H.J. Artz
  00:59:20 - 00:59:25 - J.M.T. Teunissen
  00:59:25 - 01:02:26 - L.W.L. Brouwers
  01:02:26 - 01:02:31 - J.M.T. Teunissen
  01:02:31 - 01:05:07 - E.M.A.W. van den Bogaart
 5. 5.a

 6. 5.b

  Besluit

  De besluitenlijsten worden vastgesteld met de aantekening dat er geen formeel besluit is genomen over de aankoop van 't Trefpunt (besluitenlijst 11-09-2023). De actielijsten worden tevens vastgesteld.

 7. 6

  De fractie ELsss stelt voor een nieuw burgerraadslid te benoemen. Er is een commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven benoemd bestaande uit mevrouw Van den Bogaart en de heren Van Bergen en Hoetink. De heer Hoetink zal namens de commissie rapport uitbrengen.

  Besluit

  Het voorstel wordt conform vastgesteld.

 8. 7

  De fractie CDA stelt voor een nieuw burgerraadslid te benoemen. Er is een commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven benoemd bestaande uit mevrouw Van den Bogaart en de heren Hoetink en Meerwaldt. De heer Meerwaldt zal namens de commissie rapport uitbrengen.

  Besluit

  Het voorstel wordt conform vastgesteld.

 9. 8

  Wegens de terugtrekking van mevrouw Van den Hoogen als lid van het auditcomité is er een vacature. De heer M. Weerepas zal namens D66 de plaats vervullen.

  Besluit

  Het voorstel wordt conform vastgesteld.

 10. 9

  Het college stelt voor om extra krediet beschikbaar te stellen van € 1.550.000 om de toegenomen kosten van de verbouw van de kerk tot mfa in Ven-Zelderheide te kunnen realiseren. Voor de realisatie van de kleedruimte voor de Vense Boys is aanvullend € 150.000 nodig. Hiervoor moet begrotingswijziging 06 worden vastgesteld.

  Besluit

  Het voorstel wordt aangenomen met 11 stemmen voor en 6 tegen. Voor zijn CDA, VVD, Elsss en SP. D66 en RGL tegen.
  De motie (D66, aanhouden voorstel tot integrale afweging) wordt verworpen met 11 stemmen tegen en 6 voor. D66 en RGL zijn voor, de andere partijen tegen.

  01:04:00 - 01:05:07 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:05:07 - 01:05:25 - J.M.T. Teunissen
  01:14:26 - 01:14:30 - J.M.T. Teunissen
  01:14:30 - 01:15:25 - L.W.L. Brouwers
  01:15:25 - 01:15:30 - J.M.T. Teunissen
  01:16:20 - 01:16:38 - A. Mehlkop
  01:16:38 - 01:16:39 - J.M.T. Teunissen
  01:17:39 - 01:17:57 - J.M.T. Teunissen
  01:17:57 - 01:18:11 - J.A van Hulsteijn
  01:18:11 - 01:18:24 - J.M.T. Teunissen
  01:18:27 - 01:18:29 - J.M.T. Teunissen
  01:19:25 - 01:19:37 - J.M.T. Teunissen
  01:19:37 - 01:21:41 - L.W.L. Brouwers
  01:21:41 - 01:21:45 - J.M.T. Teunissen
  01:21:45 - 01:23:49 - A. Mehlkop
  01:23:49 - 01:23:51 - J.M.T. Teunissen
  01:23:51 - 01:25:40 - A.G.H. Reintjes
  01:25:40 - 01:26:13 - J.M.T. Teunissen
  01:26:13 - 01:26:17 - A.G.H. Reintjes
  01:26:17 - 01:26:20 - J.M.T. Teunissen
  01:26:20 - 01:26:21 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:26:21 - 01:26:23 - J.M.T. Teunissen
  01:26:25 - 01:26:26 - J.M.T. Teunissen
  01:26:26 - 01:26:27 - D.H.J. Artz
  01:26:27 - 01:26:28 - J.M.T. Teunissen
  01:26:28 - 01:26:29 - J.G. Frentz
  01:26:29 - 01:26:30 - J.M.T. Teunissen
  01:26:30 - 01:26:31 - A. Mehlkop
  01:26:31 - 01:28:10 - J.M.T. Teunissen
  01:28:10 - 01:28:55 - A. Mehlkop
  01:28:55 - 01:29:03 - J.M.T. Teunissen
  01:29:03 - 01:31:16 - D.A.J. van Dijck
  01:31:16 - 01:31:20 - J.M.T. Teunissen
  01:31:20 - 01:32:21 - A. Mehlkop
  01:32:21 - 01:32:30 - J.M.T. Teunissen
  01:32:30 - 01:35:16 - B.Q. Nijst
  01:35:16 - 01:35:19 - J.M.T. Teunissen
  01:35:19 - 01:35:44 - A.J.M. Meerwaldt
  01:35:44 - 01:35:46 - J.M.T. Teunissen
  01:35:46 - 01:37:43 - J.G. Frentz
  01:37:43 - 01:38:00 - J.M.T. Teunissen
 11. 10

  Het college stelt voor om het participatiebeleid in het kader van de nieuwe Omgevingswet vast te stellen. Het gaat om beleidsregels die gaan gelden voor de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma, -plan en -vergunning. In de loop van volgend jaar verwacht het college een notitie over het algemeen participatiebeleid aan te kunnen bieden. Eind volgend jaar zal er een evaluatie volgen waarbij de nieuwe ervaringen kunnen leiden tot aanpassingen.

  Besluit

  Het amendement (D66, evaluatie participatie) wordt verworpen met 12 tegen 5, voor zijn D66 en SP. De andere partijen tegen.
  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 12. 11

  Het college stelt voor het bestemmingsplan Heiveld Milsbeek vast te stellen opdat 77 woningen gebouwd kunnen worden. Er zijn vijf zienswijzen ingediend, waaronder die van de initiatiefgroep Landschapspark Milsbeek, die in bijlage 3 uitgebreid van een reactie zijn voorzien en niet hebben geleid tot wijziging van het ontwerpbestemmingsplan. De initiatiefnemer heeft een eveneens uitgebreid verslag aangeleverd van de gevoerde omgevingsdialoog, die als bijlage 4 is toegevoegd.
  De heer Mehlkop neemt niet deel aan de beraadslagingen en stemming.

  Besluit

  Het voorstel wordt aangenomen met 15 voor en 1 tegen. De SP is als enige tegen.
  De motie ELsss (verkeersstromen evalueren) wordt ingetrokken waarbij het college de punten 1, 2, 3 en 5 onverkort heeft overgenomen en een extra uitleg bij punt 4.

  01:42:43 - 01:43:00 - J.M.T. Teunissen
  01:43:00 - 01:45:28 - D.H.J. Artz
  01:45:28 - 01:45:35 - J.M.T. Teunissen
  01:45:35 - 01:47:51 - J.G. Frentz
  01:47:51 - 01:47:58 - J.M.T. Teunissen
  01:47:58 - 01:48:42 - B.Q. Nijst
  01:48:42 - 01:48:43 - J.M.T. Teunissen
  01:48:43 - 01:49:24 - J.M.T. Teunissen
  01:49:24 - 01:49:31 - J.M.T. Teunissen
  01:49:31 - 01:51:08 - A.M.H. Sonnemans
  01:51:08 - 01:51:11 - J.M.T. Teunissen
  01:51:11 - 01:52:15 - L.W.L. Brouwers
  01:52:15 - 01:52:17 - J.M.T. Teunissen
  01:52:17 - 01:54:05 - B.Q. Nijst
  01:54:05 - 01:54:10 - J.M.T. Teunissen
  01:54:10 - 01:55:37 - R.J.M. Rutten
  01:55:37 - 01:55:54 - J.M.T. Teunissen
  01:57:18 - 01:57:19 - J.M.T. Teunissen
  01:57:19 - 01:57:43 - D.H.J. Artz
  01:57:43 - 01:57:53 - J.M.T. Teunissen
  01:57:53 - 01:58:22 - B.Q. Nijst
  01:58:22 - 01:58:50 - D.H.J. Artz
  01:58:50 - 01:58:57 - B.Q. Nijst
  01:58:57 - 01:59:01 - J.M.T. Teunissen
  01:59:01 - 01:59:11 - L.W.L. Brouwers
  01:59:11 - 01:59:21 - B.Q. Nijst
  01:59:21 - 01:59:29 - J.M.T. Teunissen
  01:59:29 - 01:59:32 - D.H.J. Artz
  01:59:32 - 01:59:46 - L.W.L. Brouwers
  01:59:50 - 02:00:57 - J.M.T. Teunissen
 13. 12

  Het college stelt voor een geactualiseerde Nota reserves en voorzieningen vast te stellen waarbij het met name gaat om een aanpassing van de afschrijvingstermijn waarbij investeringen gedekt kunnen worden uit de ruim voor handen zijnde incidentele middelen. Met deze aanpassing kan er een bezuiniging op de structurele middelen bereikt worden van enkele tonnen. Bij de begroting 2024 en verder komt dit terug. Het college stelt tevens voor de omvang van de algemene reserve weerstandsvermogen te stellen op 10% van de begrote jaarlijkse lasten (€ 6 miljoen) en om verder de bestemmingsreserve Ruimtelijke ontwikkeling op te heffen.

  Besluit

  Het amendement (D66, stappen aanpassen van € 1 miljoen naar € 500.000) wordt verworpen met 10 tegen en 7 voor. Tegen zijn CDA, VVD en ELsss. De andere partijen voor.
  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  02:01:10 - 02:01:23 - J.M.T. Teunissen
  02:02:38 - 02:09:18 - J.M.T. Teunissen
  02:09:18 - 02:12:10 - A. Mehlkop
  02:12:10 - 02:12:13 - J.M.T. Teunissen
  02:12:13 - 02:13:00 - D.H.J. Artz
  02:13:03 - 02:13:08 - J.M.T. Teunissen
  02:13:08 - 02:13:50 - R.J.M. Rutten
  02:13:50 - 02:14:04 - J.M.T. Teunissen
  02:14:04 - 02:14:16 - J.M.T. Teunissen
  02:14:16 - 02:14:31 - J.G. Frentz
  02:14:31 - 02:14:32 - J.M.T. Teunissen
  02:14:32 - 02:14:54 - R.J.M. Rutten
  02:14:54 - 02:15:00 - J.M.T. Teunissen
  02:15:00 - 02:16:01 - Y.H.J.M. Cillessen
  02:16:01 - 02:16:08 - J.M.T. Teunissen
  02:16:08 - 02:17:00 - L.W.L. Brouwers
  02:17:00 - 02:17:05 - J.M.T. Teunissen
  02:17:05 - 02:18:49 - J.A van Hulsteijn
  02:18:49 - 02:18:56 - L.W.L. Brouwers
  02:18:56 - 02:19:49 - A. Mehlkop
  02:19:49 - 02:19:50 - J.M.T. Teunissen
  02:19:50 - 02:20:01 - J.A van Hulsteijn
  02:20:01 - 02:20:02 - J.M.T. Teunissen
  02:20:02 - 02:20:31 - Y.H.J.M. Cillessen
  02:20:31 - 02:20:32 - J.M.T. Teunissen
  02:20:32 - 02:21:18 - J.A van Hulsteijn
  02:21:18 - 02:21:19 - J.M.T. Teunissen
  02:21:19 - 02:21:33 - Y.H.J.M. Cillessen
  02:21:33 - 02:23:26 - J.M.T. Teunissen
  02:23:26 - 02:27:03 - J.J. Hillebrand
  02:27:03 - 02:27:06 - J.M.T. Teunissen
  02:27:06 - 02:27:53 - D.A.J. van Dijck
  02:27:53 - 02:28:09 - J.M.T. Teunissen
 14. 13

  Het college stelt u voor, in afwijking en aanvulling op uw eerdere besluit van januari 2022, voor verplichte participatie nieuwe en strengere criteria vast te stellen. Zo wordt de oppervlakte van bedrijven teruggebracht van 1.500m2 naar 150m2 en nieuwbouw van een niet-woonfunctie van 1.000 naar 100 m2. De lijst uit 2022 is ter informatie bijgevoegd.

  Besluit

  Amendement 1 (RGL, geen minimale oppervlakte) wordt verworpen met 9 tegen en 8 voor. Tegen stemmen CDA, VVD en SP, de andere fracties voor.
  Amendement 2 (RGL, kamerbewoning) wordt aangenomen met 14 stemmen voor en alleen de stemmen van de VVD (3) tegen.
  Het voorstel wordt aangenomen met 14 voor en 3 tegen, alleen de VVD stemt tegen.

  01:39:31 - 01:39:42 - J.M.T. Teunissen
  01:39:42 - 01:40:43 - J.J. Hillebrand
  01:40:43 - 01:41:52 - J.M.T. Teunissen
  01:41:52 - 01:41:54 - A.G.H. Reintjes
  01:41:54 - 01:41:55 - J.M.T. Teunissen
  01:41:55 - 01:43:00 - J.M.T. Teunissen
  01:43:00 - 01:45:28 - D.H.J. Artz
  01:45:28 - 01:45:35 - J.M.T. Teunissen
  01:45:35 - 01:47:51 - J.G. Frentz
  01:47:51 - 01:47:58 - J.M.T. Teunissen
  01:47:58 - 01:48:42 - B.Q. Nijst
  01:48:42 - 01:48:43 - J.M.T. Teunissen
  01:48:43 - 01:49:24 - J.M.T. Teunissen
  01:49:24 - 01:49:31 - J.M.T. Teunissen
  01:49:31 - 01:51:08 - A.M.H. Sonnemans
  01:51:08 - 01:51:11 - J.M.T. Teunissen
  01:51:11 - 01:52:15 - L.W.L. Brouwers
  01:52:15 - 01:52:17 - J.M.T. Teunissen
  01:52:17 - 01:54:05 - B.Q. Nijst
  01:54:05 - 01:54:10 - J.M.T. Teunissen
  01:54:10 - 01:55:37 - R.J.M. Rutten
  01:55:37 - 01:55:54 - J.M.T. Teunissen
  01:57:18 - 01:57:19 - J.M.T. Teunissen
  01:57:19 - 01:57:43 - D.H.J. Artz
  01:57:43 - 01:57:53 - J.M.T. Teunissen
  01:57:53 - 01:58:22 - B.Q. Nijst
  01:58:22 - 01:58:50 - D.H.J. Artz
  01:58:50 - 01:58:57 - B.Q. Nijst
  01:58:57 - 01:59:01 - J.M.T. Teunissen
  01:59:01 - 01:59:11 - L.W.L. Brouwers
  01:59:11 - 01:59:21 - B.Q. Nijst
  01:59:21 - 01:59:29 - J.M.T. Teunissen
  01:59:29 - 01:59:32 - D.H.J. Artz
  01:59:32 - 01:59:46 - L.W.L. Brouwers
  01:59:50 - 02:00:57 - J.M.T. Teunissen
  02:01:10 - 02:01:23 - J.M.T. Teunissen
  02:02:38 - 02:09:18 - J.M.T. Teunissen
  02:09:18 - 02:12:10 - A. Mehlkop
  02:12:10 - 02:12:13 - J.M.T. Teunissen
  02:12:13 - 02:13:00 - D.H.J. Artz
  02:13:03 - 02:13:08 - J.M.T. Teunissen
  02:13:08 - 02:13:50 - R.J.M. Rutten
  02:13:50 - 02:14:04 - J.M.T. Teunissen
  02:14:04 - 02:14:16 - J.M.T. Teunissen
  02:14:16 - 02:14:31 - J.G. Frentz
  02:14:31 - 02:14:32 - J.M.T. Teunissen
  02:14:32 - 02:14:54 - R.J.M. Rutten
  02:14:54 - 02:15:00 - J.M.T. Teunissen
  02:15:00 - 02:16:01 - Y.H.J.M. Cillessen
  02:16:01 - 02:16:08 - J.M.T. Teunissen
  02:16:08 - 02:17:00 - L.W.L. Brouwers
  02:17:00 - 02:17:05 - J.M.T. Teunissen
  02:17:05 - 02:18:49 - J.A van Hulsteijn
  02:18:49 - 02:18:56 - L.W.L. Brouwers
  02:18:56 - 02:19:49 - A. Mehlkop
  02:19:49 - 02:19:50 - J.M.T. Teunissen
  02:19:50 - 02:20:01 - J.A van Hulsteijn
  02:20:01 - 02:20:02 - J.M.T. Teunissen
  02:20:02 - 02:20:31 - Y.H.J.M. Cillessen
  02:20:31 - 02:20:32 - J.M.T. Teunissen
  02:20:32 - 02:21:18 - J.A van Hulsteijn
  02:21:18 - 02:21:19 - J.M.T. Teunissen
  02:21:19 - 02:21:33 - Y.H.J.M. Cillessen
  02:21:33 - 02:23:26 - J.M.T. Teunissen
  02:23:26 - 02:27:03 - J.J. Hillebrand
  02:27:03 - 02:27:06 - J.M.T. Teunissen
  02:27:06 - 02:27:53 - D.A.J. van Dijck
  02:27:53 - 02:28:09 - J.M.T. Teunissen
  02:30:02 - 02:30:15 - J.M.T. Teunissen
  02:30:15 - 02:31:31 - J.J. Hillebrand
  02:31:31 - 02:31:47 - J.M.T. Teunissen
  02:31:47 - 02:31:56 - J.J. Hillebrand
  02:31:56 - 02:32:26 - J.M.T. Teunissen
  02:33:00 - 02:33:15 - J.M.T. Teunissen
  02:33:27 - 02:33:31 - L.W.L. Brouwers
  02:35:05 - 02:35:21 - J.M.T. Teunissen
  02:35:21 - 02:36:21 - D.H.J. Artz
  02:36:21 - 02:37:21 - J.M.T. Teunissen
  02:37:21 - 02:37:36 - A.G.H. Reintjes
  02:37:36 - 02:37:37 - J.M.T. Teunissen
  02:37:37 - 02:37:56 - B.Q. Nijst
  02:37:56 - 02:37:57 - A.A van Est
  02:37:57 - 02:37:58 - J.M.T. Teunissen
  02:37:58 - 02:37:59 - T.T.J.M. Jansen
  02:37:59 - 02:38:00 - J.M.T. Teunissen
  02:38:00 - 02:38:01 - D.H.J. Artz
  02:38:01 - 02:38:02 - J.M.T. Teunissen
  02:39:08 - 02:40:54 - J.M.T. Teunissen
 15. 14

  Het college stelt voor om de verordening nadeelcompensatie vast te stellen die ook weer voortvloeit uit de  nieuwe Omgevingswet. Voorheen werd het planschade genoemd, maar de compensatiemogelijkheden zijn nu verruimd. Bijvoorbeeld milieutechnische maatwerkvoorschriften kunnen dan ook leiden tot schadecompensatie. De VNG-modelverordening is ter informatie bijgevoegd.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  02:39:59 - 02:40:54 - J.M.T. Teunissen
 16. 15

  Het college stelt voor in te stemmen met sloop van een varkensstal en nieuwbouw van een woning op het perceel Zwarteweg 50 te Milsbeek. Rijkswaterstaat had een zienswijze ingediend die tot een redactionele aanpassing  heeft geleid.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  02:40:17 - 02:40:54 - J.M.T. Teunissen
 17. 16

  Het college stelt voor akkoord te gaan met de door de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen noodzakelijke aanpassingen en geen zienswijzen in te dienen voor de wijziging van de regelingen van de Veiligheidsregio, de BsGW, de RUD, de MGR en Omnibuzz. Zoals in het raadsvoorstel aangegeven heeft een regionale raadswerkgroep, waar Gennep met twee vertegenwoordigers aanwezig was, ingestemd met een aanvulling. Het gaat om een versterking van de positie van de gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen. Deze aanvulling zal als amendement in de besluitvormende vergadering worden toegevoegd. U dient dan alsnog zienswijzen in en deze zijn gericht aan het college. Het college zal deze zienswijzen dan berichten aan de betreffende gemeenschappelijke regelingen.
  Omwille van de overzichtelijkheid zijn niet alle 37 bijlagen toegevoegd. Deze zijn in te zien bij de B&W-besluitenlijst van 22 augustus jl.

  Besluit

  Het amendement (raadsbreed, meer invloed raden en inwoners) en het voorstel worden unaniem aangenomen.

  02:40:27 - 02:40:54 - J.M.T. Teunissen
 18. 17

  Nadat u op 5 juni hier een voorlopig besluit heeft genomen stelt het college nu voor definitief te besluiten tot het pakket dat u van de BsGW afneemt als het gaat om standaarden en maatwerk voor Gennep. Het voorgestelde besluit  is conform uw eerder voorlopige besluit.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  02:40:52 - 02:40:54 - J.M.T. Teunissen
  02:40:54 - 02:43:09 - E.M.A.W. van den Bogaart
 19. 18

  Het college stelt voor akkoord te gaan met een actualisering van de afvalstoffenverordening. Deze is nodig vanwege de aanstaande Omgevingswet en enkele andere actualiseringen. De verordening is ook ingekort om de leesbaarheid te vergroten.

  Besluit

  Het voorstel wordt van de agenda gehaald en komt zonder de paragraaf over kadavers de volgende besluitvormende raad terug als A-voorstel.

  02:41:06 - 02:43:09 - E.M.A.W. van den Bogaart
 20. 19

  Het presidium stelt voor de verordening op de rekenkamercommissie die dateert uit 2019 te actualiseren nu de nieuwe Wet versterking decentrale rekenkamers van september 2022 is ingevoerd. Het belangrijkste is de verlenging van de zittingstermijn van de leden van de rekenkamer van vier naar zes jaar. Daarnaast wordt niet meer gesproken van een rekenkamercommissie, maar van een rekenkamer. Over de wijzigingen is advies gevraagd van de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie kan zich vinden in de wijzigingen. De VNG-modelverordening is ter informatie bijgevoegd.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  02:41:06 - 02:43:09 - E.M.A.W. van den Bogaart
 21. 20

  De VVD zal mondelinge vragen stellen over parkeren in het centrum in het bijzonder bij de Clarenshof.

  Besluit

  De vragen worden schriftelijk beantwoord.

  02:41:18 - 02:43:09 - E.M.A.W. van den Bogaart
  02:43:09 - 02:44:04 - J.M.T. Teunissen
  02:44:04 - 02:44:45 - J.G. Frentz
 22. 21

  De SP en RGL hebben een motie vreemd aan de orde ingediend. Deze worden in twee termijnen behandeld.

  Besluit

  De motie SP, D66 (Gilden en schutterijen) wordt aangehouden.
  De motie RGL (energiearmoede) wordt aangehouden.

  02:44:21 - 02:44:45 - J.G. Frentz
  02:44:45 - 02:44:53 - J.M.T. Teunissen
  02:44:53 - 02:47:18 - F.P.M. Pubben
  02:47:18 - 02:47:25 - J.M.T. Teunissen
  02:47:25 - 02:47:44 - J.G. Frentz
  02:47:44 - 02:47:51 - J.M.T. Teunissen
  02:47:51 - 02:48:00 - F.P.M. Pubben
  02:48:00 - 02:48:47 - J.G. Frentz
  02:48:47 - 02:48:58 - J.M.T. Teunissen
  02:52:31 - 02:52:39 - J.M.T. Teunissen
  02:52:39 - 02:53:03 - M.G. van den Hoogen
  02:53:03 - 02:53:11 - F.P.M. Pubben
  02:53:11 - 02:53:15 - M.G. van den Hoogen
  02:53:15 - 02:53:16 - F.P.M. Pubben
  02:53:16 - 02:53:26 - M.G. van den Hoogen
  02:53:26 - 02:53:56 - F.P.M. Pubben
  02:53:56 - 02:54:32 - J.M.T. Teunissen
  02:54:32 - 02:59:25 - J.J. Hillebrand
  02:59:25 - 02:59:35 - J.M.T. Teunissen
  02:59:35 - 03:01:32 - A. Mehlkop
  03:01:32 - 03:01:34 - J.M.T. Teunissen
  03:01:34 - 03:03:08 - E.M.A.W. van den Bogaart
  03:03:08 - 03:03:15 - J.M.T. Teunissen
  03:03:15 - 03:03:23 - J.J. Hillebrand
  03:03:23 - 03:03:30 - J.M.T. Teunissen
  03:03:30 - 03:04:12 - J.W.G. van Bergen
  03:04:12 - 03:04:31 - J.M.T. Teunissen
  03:04:31 - 03:09:12 - J.J. Hillebrand
  03:09:12 - 03:09:14 - J.M.T. Teunissen
  03:09:14 - 03:09:25 - D.H.J. Artz
  03:09:25 - 03:09:27 - J.M.T. Teunissen
  03:09:27 - 03:10:10 - J.J. Hillebrand
  03:10:10 - 03:10:12 - J.M.T. Teunissen
  03:10:12 - 03:11:06 - A. Mehlkop
  03:11:06 - 03:11:12 - J.M.T. Teunissen
  03:11:12 - 03:11:18 - J.J. Hillebrand
  03:11:18 - 03:11:20 - J.M.T. Teunissen
  03:11:20 - 03:12:07 - E.M.A.W. van den Bogaart
  03:12:07 - 03:12:09 - J.M.T. Teunissen
  03:12:09 - 03:13:35 - J.J. Hillebrand
  03:13:35 - 03:13:40 - J.M.T. Teunissen
  03:13:40 - 03:14:01 - E.M.A.W. van den Bogaart
  03:14:01 - 03:14:02 - J.M.T. Teunissen
  03:14:15 - 03:14:17 - J.M.T. Teunissen
  03:24:59 - 03:25:09 - J.M.T. Teunissen
  03:25:09 - 03:26:00 - J.J. Hillebrand
  03:26:00 - 03:27:09 - J.M.T. Teunissen
 23. 22

  De vergadering sluit om 23.15 uur.