Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 17 april 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), J. van Bergen, T. Reintjes, R. Rutten, D. van Dijck, Y. Cillessen, mevr. M. van den Bogaart, B. Nijst, mevr. B. Bosten, L. Brouwers, J. Hillebrand, D. Artz, A. Meerwaldt, H. Frentz, L. Hoetink, mevr. M. van den Hoogen, A. Mehlkop, mevr. A. Sonnemans.
  Wethouders: mevr. J. van Hulsteijn, P. Stevens en F. Pubben (vanaf 21.50 uur), loco-secretaris B. Nederveen, griffier J. van der Knaap

  00:06:27 - 00:08:50 - J.M.T. Teunissen
  00:09:42 - 00:09:57 - J.M.T. Teunissen
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:09:58 - 00:10:32 - J.M.T. Teunissen
  00:10:33 - 00:10:45 - R.J.M. Rutten
  00:10:46 - 00:10:53 - J.M.T. Teunissen
  00:10:54 - 00:11:07 - B.Q. Nijst
  00:11:08 - 00:11:28 - J.M.T. Teunissen
 3. 3

  Vanuit de Werkgroep "Ottersums Veld", de heer Borgonje en door de voorzitter van Achates, mevrouw M.L. Mans, is ingesproken over de verplaatsing van Achates.
  Toelichting vanuit de werkgroep:
  De werkgroep “Ottersums Veld” vindt het heel vreemd dat de Lob van Gennep, het samenwerkingsverband van 8 overheden, zelf kan bepalen waar voetbalvelden naar verplaatst kunnen worden, zonder daar de inwoners van ons mooie dorp in te betrekken of een stem in te geven. Nu door de Lob van Gennep de voorkeurslocatie is aanwezen blijkt dat deze locatie een grote impact zal hebben voor het woongenot en de leefomgeving van een groot deel van ons dorp.
  Wij willen in de komende raadsvergadering dan ook aan de gemeenteraad vragen om de Lob van Gennep letterlijk en figuurlijk terug te fluiten. En op te komen voor de belangen van ons als inwoners.
  Het aantal insprekers geven we voortijdig nog aan u door. We gaan op dit moment uit van maximaal 2 x 5 minuten. Ook willen we aangeven inmiddels een oproep te hebben gedaan aan onze achterban om hierbij aanwezig te zijn. Het kan dus zijn dat er tientallen bezorgde inwoners met ons mee zullen komen.

  00:11:29 - 00:12:02 - J.M.T. Teunissen
  00:12:03 - 00:17:12 - Inspreker 1
  00:17:13 - 00:17:21 - J.M.T. Teunissen
  00:17:22 - 00:17:28 - L.W.L. Brouwers
  00:17:29 - 00:17:40 - J.M.T. Teunissen
  00:17:41 - 00:17:59 - L.W.L. Brouwers
  00:18:00 - 00:18:36 - Inspreker 1
  00:18:37 - 00:18:42 - J.M.T. Teunissen
  00:18:43 - 00:19:04 - A. Mehlkop
  00:19:05 - 00:19:57 - Inspreker 1
  00:19:58 - 00:20:07 - A. Mehlkop
  00:20:08 - 00:20:12 - Inspreker 1
  00:20:13 - 00:20:31 - J.M.T. Teunissen
  00:20:32 - 00:26:16 - Inspreker 2
  00:26:17 - 00:26:20 - J.M.T. Teunissen
  00:26:21 - 00:26:57 - L.W.L. Brouwers
  00:26:58 - 00:27:46 - Inspreker 2
  00:27:47 - 00:28:18 - J.M.T. Teunissen
  00:28:19 - 00:29:50 - L.W.L. Brouwers
  00:29:51 - 00:29:54 - J.M.T. Teunissen
  00:29:55 - 00:32:46 - A. Mehlkop
  00:32:47 - 00:32:50 - J.M.T. Teunissen
  00:32:51 - 00:36:24 - J.W.G. van Bergen
  00:36:25 - 00:36:28 - J.M.T. Teunissen
  00:36:29 - 00:37:53 - J.G. Frentz
  00:37:54 - 00:37:58 - J.M.T. Teunissen
  00:37:59 - 00:38:59 - D.H.J. Artz
  00:39:00 - 00:39:01 - J.M.T. Teunissen
  00:39:02 - 00:39:50 - A. Mehlkop
  00:39:51 - 00:39:58 - J.M.T. Teunissen
  00:39:59 - 00:46:42 - Peter Stevens
  00:46:43 - 00:46:54 - J.M.T. Teunissen
  00:46:55 - 00:47:29 - L.W.L. Brouwers
  00:47:30 - 00:47:31 - J.M.T. Teunissen
  00:47:32 - 00:52:46 - Peter Stevens
  00:52:47 - 00:52:54 - J.M.T. Teunissen
  00:52:55 - 00:53:21 - L.W.L. Brouwers
  00:53:22 - 00:53:27 - J.M.T. Teunissen
  00:53:28 - 00:54:53 - A. Mehlkop
  00:54:54 - 00:54:55 - J.M.T. Teunissen
  00:54:56 - 00:57:38 - Peter Stevens
  00:57:39 - 00:57:44 - J.M.T. Teunissen
  00:57:45 - 00:58:09 - L.W.L. Brouwers
  00:58:10 - 00:58:11 - J.M.T. Teunissen
  00:58:12 - 00:58:59 - Peter Stevens
  00:59:00 - 00:59:04 - J.M.T. Teunissen
  00:59:05 - 00:59:14 - L.W.L. Brouwers
  00:59:15 - 00:59:22 - J.M.T. Teunissen
  00:59:23 - 00:59:54 - A. Mehlkop
  00:59:55 - 00:59:56 - J.M.T. Teunissen
  00:59:57 - 01:01:10 - Peter Stevens
  01:01:11 - 01:01:41 - J.M.T. Teunissen
  01:01:42 - 01:01:44 - Peter Stevens
  01:01:45 - 01:01:57 - J.M.T. Teunissen
  01:01:58 - 01:02:59 - J.G. Frentz
  01:03:00 - 01:03:26 - J.M.T. Teunissen
  01:03:27 - 01:03:40 - A. Mehlkop
  01:03:41 - 01:03:54 - J.M.T. Teunissen
  01:03:55 - 01:04:14 - B.Q. Nijst
  01:04:15 - 01:04:21 - J.M.T. Teunissen
  01:04:22 - 01:04:59 - J.W.G. van Bergen
  01:05:00 - 01:05:03 - J.M.T. Teunissen
  01:05:04 - 01:05:29 - L.W.L. Brouwers
  01:05:30 - 01:05:54 - J.M.T. Teunissen
  01:08:15 - 01:08:23 - J.M.T. Teunissen
 4. 4.a

 5. 4.b

 6. 5

  De fractie D66 stelt voor een nieuw burgerraadslid te benoemen. Er is een commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven benoemd bestaande uit mevrouw Bosten en de heren Van Dijck en Frentz. De heer Van Dijck zal namens de commissie rapport uitbrengen.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld. De heer Weerepas heeft de verklaring afgelegd.

  01:08:48 - 01:09:10 - J.M.T. Teunissen
  01:09:11 - 01:09:44 - D.A.J. van Dijck
  01:09:45 - 01:10:52 - J.M.T. Teunissen
  01:10:53 - 01:10:54 - Benoeming burgerraadslid
  01:10:55 - 01:12:26 - J.M.T. Teunissen
 7. 6

  Het college stelt u voor om de verduurzaming van de Gennepse verenigingsgebouwen, wijk- en kernaccommodaties versneld uit te gaan voeren. Om voor de buitensportaccommodaties 90% van de uitvoeringskosten te vergoeden en het batig saldo van de jaarrekening dat is voorzien van ruim € 2 miljoen voor dit alles in te zetten.
  De aangepaste subsidieregeling is bijgevoegd (zie artikelen 5 en 8).

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

  01:12:27 - 01:12:44 - J.M.T. Teunissen
  01:12:45 - 01:15:28 - R.J.M. Rutten
  01:15:29 - 01:15:30 - J.M.T. Teunissen
  01:15:31 - 01:15:58 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:15:59 - 01:16:10 - J.M.T. Teunissen
  01:16:11 - 01:18:22 - J.J. Hillebrand
  01:18:23 - 01:18:24 - J.M.T. Teunissen
  01:18:25 - 01:19:10 - D.H.J. Artz
  01:19:11 - 01:19:13 - J.M.T. Teunissen
  01:19:14 - 01:19:47 - J.G. Frentz
  01:19:48 - 01:19:52 - J.M.T. Teunissen
  01:19:53 - 01:20:47 - A.M.H. Sonnemans
  01:20:48 - 01:20:58 - J.M.T. Teunissen
  01:20:59 - 01:23:24 - J.A van Hulsteijn
  01:23:25 - 01:23:26 - J.M.T. Teunissen
  01:23:27 - 01:24:00 - A.M.H. Sonnemans
  01:24:01 - 01:24:05 - J.M.T. Teunissen
  01:24:06 - 01:25:20 - J.A van Hulsteijn
  01:25:21 - 01:25:24 - J.M.T. Teunissen
  01:25:25 - 01:25:50 - D.H.J. Artz
  01:25:51 - 01:25:53 - J.M.T. Teunissen
  01:25:54 - 01:27:08 - J.A van Hulsteijn
  01:27:09 - 01:27:16 - J.M.T. Teunissen
  01:27:17 - 01:27:18 - R.J.M. Rutten
  01:27:19 - 01:27:32 - J.M.T. Teunissen
  01:30:27 - 01:30:36 - J.M.T. Teunissen
  01:30:37 - 01:31:34 - R.J.M. Rutten
  01:31:35 - 01:31:55 - J.M.T. Teunissen
 8. 7

  Het college stelt voor de duurzaamheidsvisie 2018 te actualiseren nu duidelijk is geworden dat een meer actieve rol van de gemeente onmisbaar is om de transitie naar een CO2-neutrale, groene en circulaire gemeente in 2040 haalbaar te maken. De tijdlijn sluit aan bij de toekomstvisie voor de gemeente die nu in ontwikkeling is. De visie zal gaandeweg in beleid op deelonderwerpen worden uitgewerkt.

  Besluit

  Amendement 1 (deelvervoer) wordt aangenomen met 9 stemmen voor en 8 tegen. Voor zijn VVD, CDA en SP. De andere partijen zijn tegen.
  Amendement 2 (evaluatie) wordt verworpen met alleen de stemmen van de VVD (3) voor en de andere partijen (14) tegen.
  Het raadsvoorstel wordt unaniem conform overgenomen.

  01:31:56 - 01:32:17 - J.M.T. Teunissen
  01:32:18 - 01:32:19 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:32:20 - 01:32:41 - J.M.T. Teunissen
  01:32:42 - 01:36:02 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:36:03 - 01:36:06 - J.M.T. Teunissen
  01:36:07 - 01:40:18 - A.G.H. Reintjes
  01:40:19 - 01:40:24 - J.M.T. Teunissen
  01:40:25 - 01:42:22 - L.G. Hoetink
  01:42:23 - 01:42:31 - J.M.T. Teunissen
  01:42:32 - 01:44:25 - J.G. Frentz
  01:44:26 - 01:44:27 - J.M.T. Teunissen
  01:44:28 - 01:44:59 - J.J. Hillebrand
  01:45:00 - 01:45:02 - J.M.T. Teunissen
  01:45:03 - 01:45:55 - J.G. Frentz
  01:45:56 - 01:46:03 - J.M.T. Teunissen
  01:46:04 - 01:50:44 - J.J. Hillebrand
  01:50:45 - 01:51:03 - J.M.T. Teunissen
  01:51:04 - 01:54:14 - A.J.M. Meerwaldt
  01:54:15 - 01:54:25 - J.M.T. Teunissen
  01:54:26 - 01:56:46 - Peter Stevens
  01:56:47 - 01:56:49 - J.M.T. Teunissen
  01:56:50 - 01:57:45 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:57:46 - 02:06:48 - Peter Stevens
  02:06:49 - 02:06:54 - J.M.T. Teunissen
  02:06:55 - 02:07:49 - E.M.A.W. van den Bogaart
  02:07:50 - 02:07:51 - J.M.T. Teunissen
  02:07:52 - 02:08:25 - Peter Stevens
  02:08:26 - 02:08:39 - E.M.A.W. van den Bogaart
  02:08:40 - 02:08:42 - Peter Stevens
  02:08:43 - 02:09:14 - J.M.T. Teunissen
  02:09:15 - 02:09:50 - L.G. Hoetink
  02:09:51 - 02:09:54 - J.M.T. Teunissen
  02:09:55 - 02:10:37 - J.J. Hillebrand
  02:10:38 - 02:10:40 - J.M.T. Teunissen
  02:10:41 - 02:13:12 - A.G.H. Reintjes
  02:13:13 - 02:13:27 - J.M.T. Teunissen
  02:13:28 - 02:13:35 - J.J. Hillebrand
  02:13:36 - 02:13:47 - J.M.T. Teunissen
  02:13:48 - 02:14:03 - J.J. Hillebrand
  02:14:04 - 02:14:24 - J.M.T. Teunissen
  02:14:25 - 02:14:27 - Peter Stevens
  02:14:28 - 02:14:31 - J.M.T. Teunissen
  02:14:32 - 02:16:17 - Peter Stevens
  02:16:18 - 02:16:23 - J.M.T. Teunissen
  02:16:24 - 02:16:37 - E.M.A.W. van den Bogaart
  02:16:38 - 02:16:45 - J.M.T. Teunissen
  02:16:46 - 02:17:34 - E.M.A.W. van den Bogaart
  02:17:35 - 02:17:50 - J.M.T. Teunissen
  02:27:36 - 02:27:50 - J.M.T. Teunissen
  02:27:51 - 02:27:54 - E.M.A.W. van den Bogaart
  02:27:55 - 02:28:12 - J.M.T. Teunissen
  02:28:13 - 02:29:55 - L.G. Hoetink
  02:29:56 - 02:29:59 - J.M.T. Teunissen
  02:30:00 - 02:30:25 - Stemming
  02:30:26 - 02:30:32 - J.M.T. Teunissen
  02:30:33 - 02:30:48 - Stemming
  02:30:49 - 02:30:59 - J.M.T. Teunissen
  02:31:00 - 02:31:05 - Stemming
  02:31:06 - 02:31:54 - E.M.A.W. van den Bogaart
  02:31:55 - 02:32:11 - Stemming
  02:32:12 - 02:32:15 - J.M.T. Teunissen
 9. 8

  Het college stelt voor om een nieuwe visie voor sport en bewegen vast te stellen met meer aandacht voor kwetsbare doelgroepen dan voorheen. Ingezet wordt op versterking van de ondersteuning van verenigingen, een onderzoek naar mogelijkheden tot verhoging van de bezetting van accommodaties en speciaal de toekomst van PicaMare.

  Besluit

  Amendement 1 (scenario's accommodaties) wordt ingetrokken omdat deze overbodig is, respectievelijk dat de wethouder heeft toegezegd dat dit al is vastgelegd in de nota.
  Amendement 2 (verenigingsondersteuning) wordt verworpen met 7 stemmen voor en 10 tegen. Voor zijn D66, SP en PvdA, de andere partijen zijn tegen.
  Het voorstel wordt unaniem conform aangenomen.

  02:32:16 - 02:32:47 - J.M.T. Teunissen
  02:32:48 - 02:33:35 - J.J. Hillebrand
  02:33:36 - 02:33:37 - J.M.T. Teunissen
  02:33:38 - 02:35:11 - D.H.J. Artz
  02:35:12 - 02:35:13 - J.M.T. Teunissen
  02:35:14 - 02:36:49 - J.G. Frentz
  02:36:50 - 02:36:53 - J.M.T. Teunissen
  02:36:54 - 02:44:15 - M.G. van den Hoogen
  02:44:16 - 02:44:19 - J.M.T. Teunissen
  02:44:20 - 02:46:45 - D.A.J. van Dijck
  02:46:46 - 02:46:47 - J.M.T. Teunissen
  02:46:48 - 02:47:35 - E.M.A.W. van den Bogaart
  02:47:36 - 02:47:37 - J.M.T. Teunissen
  02:47:38 - 02:48:55 - M.G. van den Hoogen
  02:48:56 - 02:49:15 - J.M.T. Teunissen
  02:49:16 - 02:53:17 - J.A van Hulsteijn
  02:53:18 - 02:53:27 - J.M.T. Teunissen
  02:53:28 - 02:54:44 - M.G. van den Hoogen
  02:54:45 - 02:54:46 - J.M.T. Teunissen
  02:54:47 - 02:54:55 - D.H.J. Artz
  02:54:56 - 02:55:14 - J.M.T. Teunissen
  02:55:15 - 02:55:21 - M.G. van den Hoogen
  02:55:22 - 02:55:27 - J.M.T. Teunissen
  02:57:08 - 02:57:28 - J.M.T. Teunissen
  02:57:29 - 02:57:48 - Stemming
  02:57:49 - 02:58:09 - J.M.T. Teunissen
  02:58:10 - 02:58:21 - Stemming
  02:58:22 - 02:58:26 - J.M.T. Teunissen
 10. 9

  Het college stelt voor om in te stemmen met het regionale jaarplan Trendsportal voor 2023-2024 en vijf nieuwe projecten te starten (fietsstimulering, kwaliteit van leven/sociale inclusie, duurzaam deelautovervoer, mobiliteitshubs en SPV/gedragscampagnes verkeerveiligheid) alsmede om de projecten Social Green en Electric Green vanwege onhaalbare business cases te stoppen.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

  02:58:27 - 02:58:41 - J.M.T. Teunissen
 11. 10

  De Gemeentewet bepaalt dat ontheffing van het woonplaatsvereiste voor wethouders jaarlijks moet worden aangevraagd en dat er jaarlijks een besluit over wordt genomen. Wethouder Stevens heeft voor de komende 12 maanden opnieuw een verzoek hiertoe ingediend.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

  02:58:42 - 02:58:44 - J.M.T. Teunissen
 12. 12

  De vergadering sluit om 22.55 uur.

  02:58:59 - 02:59:29 - J.M.T. Teunissen