Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 30 oktober 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
J.M.T. Teunissen
Toelichting

Extra besluitvormende raadsvergadering

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), J. van Bergen, T. Reintjes, R. Rutten, Y. Cillessen (vanaf 20.15 uur), D. van Dijck, mevr. M. van den Bogaart, B. Nijst, mevr. B. Bosten, L. Brouwers, J. Hillebrand, D. Artz, A. Meerwaldt, H. Frentz, L. Hoetink, mevr. M. van den Hoogen, A. Mehlkop, mevr. A. Sonnemans.
  Wethouders: P. Stevens en F. Pubben, secretaris B. Teunissen, griffier J. van der Knaap.
  Verhinderd: mevr. J. van Hulsteijn.

  00:07:40 - 00:09:37 - J.M.T. Teunissen
 2. 2

  00:08:30 - 00:09:37 - J.M.T. Teunissen
 3. 3

  De heren J. van Summeren van Punt Speciaal, R. Lamers, directeur SBO de Wingerd te Cuijk, de heer M. Leijser
  voorzitter college van bestuur Lijn 83, mevrouw C. Kleintjens en mevrouw P. Witjes (leerkracht van Jenaplanschool Elckerlyc maar op persoonlijke titel) spreken in.

  00:08:50 - 00:09:37 - J.M.T. Teunissen
  00:09:37 - 00:16:50 - Inspreker van Summeren
  00:16:51 - 00:17:35 - J.M.T. Teunissen
  00:17:36 - 00:21:50 - Inspreker Rob Lamers
  00:21:52 - 00:26:20 - Inspreker Lijser
  00:26:23 - 00:30:30 - Inspreker Kleintjes
  00:30:32 - 00:37:20 - Inspreker Witjes
  00:37:21 - 00:39:03 - J.M.T. Teunissen
 4. 4.a

  Besluit

  De besluiten- en actielijst worden conform vastgesteld.

  00:37:33 - 00:39:03 - J.M.T. Teunissen
 5. 4.b

  Besluit

  De besluiten- en actielijst worden conform vastgesteld.

  00:37:53 - 00:39:03 - J.M.T. Teunissen
 6. 5

  Het college stelt voor te opteren voor renovatie van het gebouw aan de Stiemensweg 175 als locatie voor de so Mikado en hiervoor € 770.000 beschikbaar te stellen en daartoe een begrotingswijziging vast te stellen.

  Bijlagen

  Besluit

  Het amendement 2 wordt gewijzigd unaniem vastgesteld.
  Amendement 1 wordt ingetrokken.
  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  00:38:15 - 00:39:03 - J.M.T. Teunissen
  00:39:04 - 00:43:23 - M.G. van den Hoogen
  00:43:25 - 00:48:47 - J.W.G. van Bergen
  00:48:49 - 00:49:58 - M.G. van den Hoogen
  00:49:59 - 00:51:28 - J.W.G. van Bergen
  00:51:29 - 00:52:20 - M.G. van den Hoogen
  00:52:22 - 00:53:35 - L.W.L. Brouwers
  00:54:01 - 00:57:25 - L.W.L. Brouwers
  00:57:28 - 00:59:20 - E.M.A.W. van den Bogaart
  00:59:21 - 01:01:05 - J.G. Frentz
  01:01:07 - 01:02:57 - M.G. van den Hoogen
  01:02:57 - 01:03:59 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:04:00 - 01:07:30 - J.G. Frentz
  01:07:32 - 01:12:10 - D.H.J. Artz
  01:12:13 - 01:14:40 - M.G. van den Hoogen
  01:14:55 - 01:16:28 - D.H.J. Artz
  01:16:29 - 01:18:19 - J.W.G. van Bergen
  01:18:23 - 01:18:53 - L.W.L. Brouwers
  01:18:58 - 01:28:55 - F.P.M. Pubben
  01:28:58 - 01:29:08 - L.W.L. Brouwers
  01:29:11 - 01:32:59 - M.G. van den Hoogen
  01:32:59 - 01:34:40 - F.P.M. Pubben
  01:34:43 - 01:35:45 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:35:47 - 01:36:05 - F.P.M. Pubben
  02:28:15 - 02:31:18 - J.M.T. Teunissen
  02:36:30 - 02:37:55 - J.M.T. Teunissen
 7. 6

  Dit voorstel is in de besluitvormende vergadering van 25 september teruggetrokken om een artikel te schrappen dat in 2024 meegenomen wordt met een inhoudelijke aanpassing van de afvalstoffenverordening. Het gaat nu slechts nog om een technische aanpassing aan de nieuwe Omgevingswet, waarvan de voorbereidende raad al in september heeft bepaald dat dit als hamerstuk naar de besluitvormende raad kon.

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

  02:36:46 - 02:37:55 - J.M.T. Teunissen
  02:37:58 - 02:38:30 - L.G. Hoetink
  02:38:33 - 02:40:51 - J.M.T. Teunissen
 8. 7

  02:38:45 - 02:40:51 - J.M.T. Teunissen
 9. 8

  De vergadering sluit om 22.35 uur.

  02:38:55 - 02:40:51 - J.M.T. Teunissen