Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 6 februari 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), J. van Bergen, T. Reintjes, R. Rutten, D. van Dijck, Y. Cillessen, mevr. M. van den Bogaart, B. Nijst, mevr. B. Bosten, L. Brouwers, J. Hillebrand, D. Artz, A. Meerwaldt, H. Frentz, L. Hoetink, mevr. M. van den Hoogen, A. Mehlkop, mevr. A. Sonnemans.
  Wethouders: mevr. J. van Hulsteijn, P. Stevens en F. Pubben, loco-secretaris B. Nederveen, griffier J. van der Knaap

  00:01:22 - 00:06:44 - J.M.T. Teunissen
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:05:53 - 00:06:44 - J.M.T. Teunissen
 3. 3

  Mevrouw Leontine Müskens-Schelfhout, directeur Openbare Jenaplanschool Elckerlyc heeft gebruik gemaakt van het spreekrecht om namens kinderen en ouders van alle betrokken scholen bij het KEC iets aan te bieden aan de gemeenteraad.


  De heer Bert Hendriksen heeft namens de Buurtgenoten Diekendaal, omwonenden van het bedrijf MPG, De Grens 45 te Heijen ingesproken naar aanleiding van het rekenkamerrapport Handhaving.

  00:06:30 - 00:06:44 - J.M.T. Teunissen
  00:12:32 - 00:12:40 - J.M.T. Teunissen
  00:12:40 - 00:14:52 - M.G. van den Hoogen
  00:14:53 - 00:16:34 - F.P.M. Pubben
  00:16:35 - 00:16:55 - L.W.L. Brouwers
  00:17:01 - 00:17:33 - F.P.M. Pubben
  00:17:40 - 00:18:02 - L.W.L. Brouwers
  00:18:02 - 00:18:13 - J.M.T. Teunissen
  00:18:29 - 00:18:51 - J.J. Hillebrand
  00:18:53 - 00:18:58 - F.P.M. Pubben
  00:19:03 - 00:19:22 - M.G. van den Hoogen
  00:19:24 - 00:19:55 - F.P.M. Pubben
  00:20:01 - 00:20:23 - M.G. van den Hoogen
  00:20:23 - 00:20:55 - J.M.T. Teunissen
  00:27:16 - 00:27:37 - J.M.T. Teunissen
  00:29:30 - 00:30:48 - J.M.T. Teunissen
 4. 4.a

 5. 4.b

 6. 5

  De werkgeverscommissie stelt met instemming van het presidium voor om de heer P.J. Mol te benoemen als plaatsvervangend griffier en tegelijkertijd mevrouw M. Gerrits met waardering voor bewezen diensten te ontheffen van haar functie als plaatsvervangend griffier.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld. De heer Mol heeft de belofte afgelegd.

  00:30:18 - 00:30:48 - J.M.T. Teunissen
  00:30:48 - 00:31:32 - J.G. Frentz
  00:31:33 - 00:34:28 - J.M.T. Teunissen
 7. 6

  Het college stelt u voor het nieuwe armoede- en minimabeleid vast te stellen omdat het geldende beleid is verouderd en moet worden herzien naar "reële, effectieve en hedendaagse maatstaven".

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
  Motie 1 SP, D66, ELsss (geen korting op uitkering tot € 1.200) wordt ingetrokken.
  Motie 2 PvdA (verspreiding huisaanhuisfolder inkomensondersteuning) wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 3 tegen. Alleen de VVD stemt tegen.

  00:33:34 - 00:34:28 - J.M.T. Teunissen
  00:34:28 - 00:35:59 - J.G. Frentz
  00:36:00 - 00:39:15 - D.H.J. Artz
  00:39:20 - 00:39:34 - J.J. Hillebrand
  00:39:41 - 00:41:52 - M.G. van den Hoogen
  00:41:57 - 00:47:35 - J.J. Hillebrand
  00:47:39 - 00:48:45 - E.M.A.W. van den Bogaart
  00:48:50 - 00:50:20 - Y.H.J.M. Cillessen
  00:50:31 - 00:56:25 - J.A van Hulsteijn
  00:56:27 - 00:57:45 - J.J. Hillebrand
  00:57:45 - 00:58:52 - J.A van Hulsteijn
  00:58:55 - 00:59:07 - J.A van Hulsteijn
  00:59:09 - 01:01:17 - J.A van Hulsteijn
  01:01:27 - 01:02:55 - M.G. van den Hoogen
  01:02:58 - 01:03:05 - Y.H.J.M. Cillessen
  01:03:06 - 01:03:53 - J.A van Hulsteijn
  01:03:53 - 01:04:03 - J.M.T. Teunissen
  01:04:03 - 01:04:10 - J.A van Hulsteijn
  01:04:19 - 01:04:42 - J.G. Frentz
  01:04:42 - 01:05:07 - J.M.T. Teunissen
 8. 7

  Het college stelt u voor de Nota grondbeleid 2023 vast te stellen waarmee u kunt instemmen met onder meer situationeel grondbeleid in plaats van het huidige faciliterend grondbeleid, de reststroken voortaan te verhuren in plaats van in (kosteloze) bruikleen te geven en om de kaders vast te stellen voor de  jaarlijkse uitgifteprijzen van het college.

  Besluit

  Het amendement D66 (actief grondbeleid voorleggen aan de raad) wordt verworpen met de stemmen van D66, PvdA en SP vóór en de andere partijen tegen.
  Het voorstel wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 7 tegen. Vóór zijn CDA, VVD en ELsss. De andere partijen tegen met stemverklaringen van PvdA en D66 dat de raad teveel sturing uit handen geeft bij het aan het college laten van het toepassen van actief grondbeleid.

  01:07:51 - 01:08:42 - J.M.T. Teunissen
  01:08:43 - 01:10:49 - A. Mehlkop
  01:10:54 - 01:13:16 - J.W.G. van Bergen
  01:13:21 - 01:13:38 - A. Mehlkop
  01:13:41 - 01:16:19 - B.Q. Nijst
  01:16:21 - 01:17:49 - L.W.L. Brouwers
  01:17:54 - 01:19:39 - D.H.J. Artz
  01:19:39 - 01:19:54 - J.M.T. Teunissen
  01:19:54 - 01:20:30 - J.G. Frentz
  01:20:30 - 01:20:51 - J.M.T. Teunissen
  01:20:51 - 01:23:19 - J.A van Hulsteijn
  01:23:27 - 01:24:11 - A. Mehlkop
  01:24:18 - 01:24:58 - L.W.L. Brouwers
  01:25:03 - 01:25:18 - J.A van Hulsteijn
  01:25:18 - 01:25:25 - L.W.L. Brouwers
  01:25:34 - 01:29:50 - J.A van Hulsteijn
  01:29:50 - 01:30:34 - J.M.T. Teunissen
  01:30:34 - 01:32:13 - J.W.G. van Bergen
  01:32:16 - 01:32:26 - B.Q. Nijst
  01:32:31 - 01:33:01 - L.W.L. Brouwers
  01:33:04 - 01:33:18 - D.H.J. Artz
  01:33:23 - 01:33:30 - J.G. Frentz
  01:33:34 - 01:34:48 - A. Mehlkop
  01:34:48 - 01:35:27 - J.M.T. Teunissen
  01:36:48 - 01:36:58 - J.M.T. Teunissen
  01:36:58 - 01:37:12 - A. Mehlkop
  01:37:24 - 01:37:40 - L.W.L. Brouwers
  01:37:53 - 01:38:05 - B.Q. Nijst
  01:38:12 - 01:38:25 - J.W.G. van Bergen
  01:38:25 - 01:39:17 - J.M.T. Teunissen
 9. 8

  U wordt voorgesteld het rekenkamerrapport voor kennisgeving aan te nemen en de geest van de aan de raad gerichte aanbevelingen over te nemen. Het college heeft de aan hem gerichte aanbevelingen reeds overgenomen.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.
  De aangepaste motie van D66 (informatiebijeenkomst in 2024 over stand van zaken handhaving) wordt unaniem aangenomen.

  01:38:42 - 01:39:17 - J.M.T. Teunissen
  01:39:18 - 01:40:08 - L.G. Hoetink
  01:40:13 - 01:42:46 - J.W.G. van Bergen
  01:42:49 - 01:44:13 - L.W.L. Brouwers
  01:44:23 - 01:45:40 - Peter Stevens
  01:45:44 - 01:46:01 - L.W.L. Brouwers
  01:46:02 - 01:47:02 - Peter Stevens
  01:47:03 - 01:48:11 - L.G. Hoetink
  01:48:12 - 01:48:44 - Peter Stevens
  01:49:04 - 01:50:00 - Peter Stevens
  01:50:05 - 01:50:57 - L.W.L. Brouwers
  01:51:01 - 01:51:35 - J.W.G. van Bergen
  01:51:38 - 01:52:01 - L.W.L. Brouwers
  01:52:24 - 01:53:04 - B.Q. Nijst
  01:53:07 - 01:53:34 - L.G. Hoetink
  01:53:38 - 01:54:13 - B.Q. Nijst
  01:54:18 - 01:54:30 - L.W.L. Brouwers
  01:54:30 - 01:55:20 - B.Q. Nijst
  01:55:20 - 01:55:43 - J.M.T. Teunissen
  02:04:28 - 02:04:53 - J.M.T. Teunissen
  02:04:54 - 02:05:17 - L.G. Hoetink
  02:05:17 - 02:07:48 - J.M.T. Teunissen
 10. 9

  Het college stelt in lijn met de op 7 november jongstleden aangenomen motie voor een bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen om verenigingen en stichtingen te kunnen compenseren in de gestegen energiekosten voor de periode januari 2022 tot juli 2023. Hierbij wordt u tevens voorgesteld in te stemmen met een hardheidsclausule voor verenigingen die in acute financiële problemen zouden komen.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.
  Motie 1 PvdA (verruiming subsidieregeling verduurzamen maatschappelijk vastgoed) wordt aangehouden.
  Motie 2 CDA (duurzaamheidslening) wordt aangehouden.
  Motie 3 CDA (horecavoorzieningen) wordt unaniem aangenomen.

  02:07:06 - 02:07:48 - J.M.T. Teunissen
  02:07:48 - 02:10:33 - J.J. Hillebrand
  02:10:41 - 02:13:16 - Y.H.J.M. Cillessen
  02:13:16 - 02:13:40 - J.M.T. Teunissen
  02:13:40 - 02:16:14 - J.A van Hulsteijn
  02:16:14 - 02:16:32 - J.M.T. Teunissen
  02:18:07 - 02:18:22 - J.M.T. Teunissen
  02:18:25 - 02:18:55 - Y.H.J.M. Cillessen
  02:18:59 - 02:19:16 - J.A van Hulsteijn
  02:19:20 - 02:20:21 - J.M.T. Teunissen
 11. 10

  Het college stelt u voor in te stemmen met een woningsplitsing op de Ringbaan 6 in Milsbeek, waardoor een nieuwe woning aan de voorraad kan worden toegevoegd. Er is een zienswijze tegen ingediend door 'een ketenpartner' over het ontbreken van een aanlegvergunningstelsel. Het college zegt hiervan dat het belang niet via het bestemmingsplan behoeft te worden geregeld omdat het al voldoende beschermd wordt door het vergunningstelsel van de Waterwet en het Waterbesluit.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

  02:19:55 - 02:20:21 - J.M.T. Teunissen
 12. 11

  Het CDA heeft vragen over de kruising Moutstraat-Heijenseweg.

  02:20:07 - 02:20:21 - J.M.T. Teunissen
  02:20:25 - 02:23:06 - A.G.H. Reintjes
  02:23:10 - 02:23:59 - F.P.M. Pubben
  02:24:01 - 02:24:14 - A.G.H. Reintjes
  02:24:14 - 02:25:07 - J.M.T. Teunissen
 13. 12

  De vergadering sluit om 22.30 uur.

  02:24:20 - 02:25:07 - J.M.T. Teunissen