Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 5 juni 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), J. van Bergen, T. Reintjes, R. Rutten, D. van Dijck, mevr. M. van den Bogaart, B. Nijst, mevr. B. Bosten, L. Brouwers, J. Hillebrand, D. Artz, A. Meerwaldt, H. Frentz, L. Hoetink, mevr. M. van den Hoogen, A. Mehlkop, mevr. A. Sonnemans.
  Wethouders: mevr. J. van Hulsteijn, P. Stevens en F. Pubben, loco-secretaris G.J.  Boeijen, griffier J. van der Knaap
  Verhinderd: Y. Cillessen.

  00:06:23 - 00:07:23 - J.M.T. Teunissen
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:07:24 - 00:07:53 - J.M.T. Teunissen
 3. 3

  00:07:54 - 00:08:03 - J.M.T. Teunissen
 4. 4.a

 5. 4.b

 6. 5

  Het college stelt voor de jaarrekening vast te stellen die sluit met een positief resultaat van € 8.713.000. Het historisch hoge saldo wordt voornamelijk verklaard door het positieve saldo op de opvang van Oekraïners op Residence Heijendael van € 5,7 miljoen. Het college stelt voor dit saldo van € 5,7 miljoen te reserveren voor de toekomstige kosten verbonden aan de opvang van de Oekraïners. De bestemmingsreserve sociaal domein kan aangevuld worden met € 218.000 zodat deze weer op de gewenste omvang van € 1 miljoen komt. Tenslotte stelt het college voor de extra middelen uit de decembercirculaire van € 597.000 over te hevelen naar 2023. Hierdoor resteert er € 2.297.500 voor toevoeging aan de algemene vrije reserve waardoor de solvabiliteit verhoogt van € 25,9% naar 34,5% en er een (nog positievere) weerstandsratio ontstaat van 9,59.
  De accountantsverklaring is bijgevoegd,
  Het auditcomité heeft zich op 15 mei 2023 gebogen over de jaarstukken en heeft in de voorbereidende raad een positief advies afgegeven over de jaarstukken.
  Toegevoegd is de werkplanning voor verkeersvraagstukken (actiepunt VR 22 mei jl.).

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
  De motie D66 (dashboard) wordt aangehouden.

  00:08:41 - 00:10:59 - J.M.T. Teunissen
  00:11:00 - 00:14:47 - A. Mehlkop
  00:14:48 - 00:14:52 - J.M.T. Teunissen
  00:14:53 - 00:16:35 - L.W.L. Brouwers
  00:16:36 - 00:16:41 - J.M.T. Teunissen
  00:16:42 - 00:18:32 - D.H.J. Artz
  00:18:33 - 00:18:37 - J.M.T. Teunissen
  00:18:38 - 00:23:32 - J.G. Frentz
  00:23:33 - 00:23:35 - J.M.T. Teunissen
  00:23:36 - 00:25:49 - B.Q. Nijst
  00:25:50 - 00:25:53 - J.M.T. Teunissen
  00:25:54 - 00:26:09 - L.W.L. Brouwers
  00:26:10 - 00:28:24 - B.Q. Nijst
  00:28:25 - 00:28:28 - J.M.T. Teunissen
  00:28:29 - 00:34:03 - A.G.H. Reintjes
  00:34:04 - 00:34:11 - J.M.T. Teunissen
  00:34:12 - 00:44:54 - J.A van Hulsteijn
  00:44:55 - 00:46:09 - J.G. Frentz
  00:46:10 - 00:49:44 - J.A van Hulsteijn
  00:49:45 - 00:50:29 - J.M.T. Teunissen
  00:50:30 - 00:50:50 - A. Mehlkop
  00:50:51 - 00:51:13 - J.A van Hulsteijn
  00:51:14 - 00:51:44 - A. Mehlkop
  00:51:45 - 00:51:56 - J.M.T. Teunissen
  00:51:57 - 00:56:37 - F.P.M. Pubben
  00:56:38 - 00:56:58 - J.M.T. Teunissen
  00:56:59 - 00:58:32 - Stevens
  00:58:33 - 00:58:38 - J.M.T. Teunissen
  00:58:39 - 00:59:12 - A. Mehlkop
  00:59:13 - 00:59:59 - Stevens
  01:00:00 - 01:00:09 - J.M.T. Teunissen
  01:00:10 - 01:00:38 - Stevens
  01:00:39 - 01:00:52 - J.M.T. Teunissen
  01:00:53 - 01:01:45 - Stevens
  01:01:46 - 01:01:47 - J.M.T. Teunissen
  01:01:48 - 01:02:07 - A.G.H. Reintjes
  01:02:08 - 01:02:57 - Stevens
  01:02:58 - 01:04:42 - J.M.T. Teunissen
  01:04:43 - 01:05:22 - L.W.L. Brouwers
  01:05:23 - 01:08:38 - J.M.T. Teunissen
  01:08:39 - 01:08:42 - L.W.L. Brouwers
  01:08:43 - 01:08:53 - J.M.T. Teunissen
  01:08:54 - 01:09:47 - A. Mehlkop
  01:09:48 - 01:10:07 - J.M.T. Teunissen
 7. 6

  Het college stelt voor de re-integratieverordening Participatiewet vast te stellen teneinde verdere belemmeringen bij werkgevers weg te nemen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het gaat om het eenvoudiger maken van regels, het vereenvoudigen van het elkaar kunnen vinden van werkgever en werkzoekenden, het financieel aantrekkelijker maken van het aan het werk gaan en het stimuleren van vast werk.

  Er is een aangepast raadsbesluit toegevoegd waarbij artikel 14b onder 2 is gewijzigd conform voorstel van PvdA en CDA (en ELsss wat betreft spreiding over verschillende dagen) wat betreft het schrappen van het minimum aantal uren. In bijlage 9 wordt ingegaan op dit actiepunt, alsmede over de doelgroep van jongeren tot 27 jaar.

  Besluit

  Het amendement (ondergrens re-integratieverordening) wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 3 tegen, alleen de PvdA en SP stemmen tegen, de andere partijen voor.
  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  01:10:08 - 01:10:47 - M.G. van den Hoogen
  01:10:48 - 01:15:10 - M.G. van den Hoogen
  01:15:11 - 01:15:16 - J.M.T. Teunissen
  01:15:17 - 01:15:37 - J.J. Hillebrand
  01:15:38 - 01:16:26 - M.G. van den Hoogen
  01:16:27 - 01:16:29 - J.M.T. Teunissen
  01:16:30 - 01:17:38 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:17:39 - 01:17:43 - J.M.T. Teunissen
  01:17:44 - 01:19:46 - J.J. Hillebrand
  01:19:47 - 01:19:50 - J.M.T. Teunissen
  01:19:51 - 01:20:22 - M.G. van den Hoogen
  01:20:23 - 01:20:29 - J.M.T. Teunissen
  01:20:30 - 01:21:39 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:21:40 - 01:21:43 - J.M.T. Teunissen
  01:21:44 - 01:23:18 - J.J. Hillebrand
  01:23:19 - 01:23:25 - J.M.T. Teunissen
  01:23:26 - 01:23:54 - A.J.M. Meerwaldt
  01:23:55 - 01:24:01 - J.M.T. Teunissen
  01:24:02 - 01:25:22 - A.G.H. Reintjes
  01:25:23 - 01:25:31 - J.M.T. Teunissen
  01:25:32 - 01:29:59 - J.A van Hulsteijn
  01:30:00 - 01:30:04 - J.M.T. Teunissen
  01:30:05 - 01:32:04 - J.A van Hulsteijn
  01:32:05 - 01:32:14 - J.M.T. Teunissen
  01:32:15 - 01:33:44 - M.G. van den Hoogen
  01:33:45 - 01:33:52 - J.M.T. Teunissen
  01:33:53 - 01:33:54 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:33:55 - 01:33:57 - J.M.T. Teunissen
  01:33:58 - 01:35:36 - J.J. Hillebrand
  01:35:37 - 01:35:41 - J.M.T. Teunissen
  01:35:42 - 01:35:56 - A.G.H. Reintjes
  01:35:57 - 01:36:00 - J.M.T. Teunissen
  01:37:54 - 01:37:58 - J.M.T. Teunissen
  01:37:59 - 01:38:18 - A.G.H. Reintjes
  01:38:19 - 01:38:30 - J.M.T. Teunissen
  01:38:31 - 01:38:42 - J.G. Frentz
  01:38:43 - 01:38:45 - J.M.T. Teunissen
  01:38:46 - 01:38:47 - A.J.M. Meerwaldt
  01:38:48 - 01:38:49 - J.J. Hillebrand
  01:38:50 - 01:38:51 - J.M.T. Teunissen
  01:38:52 - 01:38:55 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:38:56 - 01:38:57 - Griffier
  01:38:58 - 01:39:17 - J.M.T. Teunissen
  01:39:18 - 01:39:21 - J.G. Frentz
  01:39:22 - 01:39:23 - J.M.T. Teunissen
  01:39:24 - 01:39:25 - A.J.M. Meerwaldt
  01:39:26 - 01:39:28 - J.J. Hillebrand
  01:39:29 - 01:39:30 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:39:31 - 01:39:36 - J.M.T. Teunissen
 8. 7

  Het college stelt voor in te stemmen met de voorstellen van de BsGW tot verdere harmonisatie van de belastingsoorten. Het aantal specifieke regelingen per gemeente moet hiermee afnemen, hetgeen voordelig uitpakt voor de totale kosten van de BsGW. Alleen op het gebied van de afvalstoffenheffing voor hoogbouw stelt het college een uitzondering (maatwerk) voor. Op het gebied van de rioolheffing wordt dit vooralsnog niet geadviseerd omdat hiervoor de informatie nog onvoldoende is. Tot slot wordt voorgesteld een aantal meer technische voorwaarden mee te geven aan de regionale belastingorganisatie.

  Er is op initiatief van het CDA een verheldering van de tekst bij artikel 3 tweede bullet aangebracht en daartoe is een aangepast concept-raadsbesluit toegevoegd. Bijlage 10 bevat de reacties van het college op de openstaande actiepunten met betrekking tot de harmonisatie.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem conform aangenomen.

  01:39:37 - 01:39:50 - J.M.T. Teunissen
 9. 8

  Het college stelt voor om in te stemmen met de jaarstukken van de Veiligheidsregio VRLN en alleen een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting voor 2024. Deze betreft dan de compensatie voor de gestegen CAO-lonen, die voor acht maanden zijn afgesproken, terwijl deze voor twaalf maanden in de begroting staat.  Het jaar 2022 is afgesloten met een positief saldo van bijna € 1 miljoen, waarvan het voorstel is dit toe te voegen aan de reserve.
  In bijlage 12 wordt ingegaan op de vragen van D66 inzake o.a. ziekteverzuim en de deelname aan het vaccinatieprogramma bij de VRLN.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem conform aangenomen.

 10. 9

  Het college stelt voor in te stemmen met de jaarstukken van de regionale doelgroepvervoerder Omnibuzz en om geen zienswijzen in te dienen. De uitgangspunten voor de komende jaren passen bij de afspraken zoals die vanaf 2016 zijn vastgelegd en in 2019 zijn geactualiseerd. Het gaat onder andere over minder doelgroepenvervoer als er prima gewoon openbaar vervoer (voorliggende voorzieningen) beschikbaar is, efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van doelgroepen waar mogelijk en investeren in een slimme organisatie. De kosten voor Gennep stijgen met € 14.326 als gevolg van een verhoging van vooral de vervoerskosten. In meerjarenperspectief zijn de kosten voor Gennep begroot op € 432.725, terwijl een bedrag van € 555.000 beschikbaar is.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem conform aangenomen.

 11. 10

  Het college stelt voor om onder voorwaarden in te stemmen met de jaarstukken van de belastingsamenwerking BsGW en daartoe een zienswijze in te dienen. Die zienswijze heeft betrekking op het niet doorgerekend zijn van de begrotingswijziging 2023 naar de begroting 2024, maar ook een dubbeltelling (Logius), het onvoldoende inzichtelijk zijn van de verdeling van de overheadkosten over de producten. Verder wordt meer toelichting gevraagd op enkele personele en ICT-uitgaven. De Gennepse bijdrage aan de BsGW zal in 2024 lager zijn dan in 2023 met een kanttekening wat betreft de kosten van het nog steeds enorm hoge aantal WOZ-bezwaren.
  In bijlage 9 is ingegaan op het actiepunt met betrekking tot het effect van eerst bellen met de BsGW in plaats van meteen bezwaar maken.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem conform aangenomen.

 12. 11

  Het college stelt u, in lijn met het regionale advies, voor om kennis te nemen van de jaarstukken van de MGR Sociaal domein en om een zienswijze in te dienen. Die gaat dan om meer inzicht in de opbouw van bedragen voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie (afgekort als BW MO B&P), een nadere toelichting op de posten persoonsgebonden budget en ambulantisering GGZ zodat duidelijk is wat de bijdrage voor Gennep is, het consequent indexeren van de kosten voor toezicht en sowieso meer inzicht in de werkzaamheden van de MGR. Gennep krijgt een bedrag teruggestort van ca € 15.000.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem conform aangenomen.

 13. 12

 14. 13

  Het presidium stelt voor de vergoeding van de kosten van fracties te verhogen naar het prijspeil 2023. De vergoeding  was in 2003 vastgesteld en nimmer verhoogd. De vergoeding per fractie stijgt hiermee van € 1.500 naar € 2.210 en die per fractielid van € 150 naar € 221. De maximale meerkosten zijn € 5.500. De ervaring leert dat niet alle fracties elk jaar hun budget helemaal opgebruiken.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem conform aangenomen.

 15. 14

  In de voorbereidende raad van 22 mei 2023 is afgesproken dat de vraag over Mikado wordt besproken in het presidium en in de raad van 5 juni 2023.

  01:39:51 - 01:40:21 - J.M.T. Teunissen
  01:40:22 - 01:43:06 - A. Mehlkop
  01:43:07 - 01:43:16 - J.M.T. Teunissen
  01:43:17 - 01:44:08 - L.W.L. Brouwers
  01:44:09 - 01:44:15 - J.M.T. Teunissen
 16. 15

  Moties vreemd aan de orde worden altijd in twee termijnen behandeld.

  Besluit

  In afwezigheid van de heer Nijst.
  De motie VVD-CDA (verlichting De Kroon) wordt ingetrokken.
  De motie D66 (terrassen) wordt unaniem aangenomen.

  01:44:16 - 01:44:39 - J.M.T. Teunissen
  01:44:40 - 01:46:03 - B.A. Bosten
  01:46:04 - 01:46:18 - J.M.T. Teunissen
  01:46:19 - 01:46:25 - L.W.L. Brouwers
  01:46:26 - 01:46:28 - J.M.T. Teunissen
  01:46:29 - 01:46:30 - L.G. Hoetink
  01:46:31 - 01:46:36 - J.M.T. Teunissen
  01:46:37 - 01:48:10 - F.P.M. Pubben
  01:48:11 - 01:48:15 - J.M.T. Teunissen
  01:48:16 - 01:48:28 - L.G. Hoetink
  01:48:29 - 01:48:34 - J.M.T. Teunissen
  01:48:35 - 01:48:54 - L.W.L. Brouwers
  01:48:55 - 01:48:56 - J.M.T. Teunissen
  01:48:57 - 01:49:10 - B.A. Bosten
  01:49:11 - 01:50:00 - L.W.L. Brouwers
  01:50:01 - 01:51:32 - J.M.T. Teunissen
  01:51:33 - 01:51:41 - L.W.L. Brouwers
  01:51:42 - 01:51:44 - J.M.T. Teunissen
  01:51:45 - 01:52:42 - L.W.L. Brouwers
  01:52:43 - 01:52:45 - J.M.T. Teunissen
  01:52:46 - 01:52:55 - B.A. Bosten
  01:52:56 - 01:52:58 - J.M.T. Teunissen
  01:52:59 - 01:54:49 - D.H.J. Artz
  01:54:50 - 01:54:52 - J.M.T. Teunissen
  01:54:53 - 01:56:52 - L.G. Hoetink
  01:56:53 - 01:56:56 - J.M.T. Teunissen
  01:56:57 - 01:58:30 - A.G.H. Reintjes
  01:58:31 - 01:58:33 - J.M.T. Teunissen
  01:58:34 - 01:58:43 - L.W.L. Brouwers
  01:58:44 - 01:59:02 - J.M.T. Teunissen
  01:59:03 - 01:59:42 - D.H.J. Artz
  01:59:43 - 01:59:55 - J.M.T. Teunissen
  01:59:56 - 02:00:42 - F.P.M. Pubben
  02:00:43 - 02:00:46 - J.M.T. Teunissen
  02:00:47 - 02:00:56 - L.G. Hoetink
  02:00:57 - 02:00:58 - J.M.T. Teunissen
  02:00:59 - 02:01:47 - F.P.M. Pubben
  02:01:48 - 02:01:49 - J.M.T. Teunissen
  02:01:50 - 02:01:56 - B.A. Bosten
  02:01:57 - 02:04:17 - F.P.M. Pubben
  02:04:18 - 02:04:26 - A.G.H. Reintjes
  02:04:27 - 02:04:40 - J.M.T. Teunissen
  02:04:41 - 02:04:54 - D.H.J. Artz
  02:04:55 - 02:04:57 - J.M.T. Teunissen
  02:04:58 - 02:07:29 - J.A van Hulsteijn
  02:07:30 - 02:07:31 - J.M.T. Teunissen
  02:07:32 - 02:07:44 - L.W.L. Brouwers
  02:07:45 - 02:07:56 - F.P.M. Pubben
  02:07:57 - 02:07:58 - J.M.T. Teunissen
  02:07:59 - 02:08:41 - L.G. Hoetink
  02:08:42 - 02:08:55 - J.M.T. Teunissen
  02:08:56 - 02:09:40 - F.P.M. Pubben
  02:09:41 - 02:09:44 - J.M.T. Teunissen
  02:09:45 - 02:09:46 - B.A. Bosten
  02:09:47 - 02:09:54 - J.M.T. Teunissen
  02:20:38 - 02:20:45 - J.M.T. Teunissen
  02:20:46 - 02:21:04 - B.A. Bosten
  02:21:05 - 02:21:09 - J.M.T. Teunissen
  02:21:10 - 02:21:11 - B.A. Bosten
  02:21:12 - 02:21:13 - J.M.T. Teunissen
  02:21:14 - 02:21:15 - A.G.H. Reintjes
  02:21:16 - 02:21:18 - J.M.T. Teunissen
  02:21:19 - 02:21:42 - A.G.H. Reintjes
  02:21:43 - 02:21:44 - J.M.T. Teunissen
  02:21:45 - 02:21:52 - L.W.L. Brouwers
  02:21:53 - 02:21:55 - J.M.T. Teunissen
  02:21:56 - 02:21:57 - D.H.J. Artz
  02:21:58 - 02:22:38 - J.G. Frentz
  02:22:39 - 02:22:44 - J.M.T. Teunissen
  02:22:45 - 02:22:46 - L.G. Hoetink
  02:22:47 - 02:23:10 - J.M.T. Teunissen
  02:23:11 - 02:23:13 - Stemming
  02:23:14 - 02:23:18 - B.A. Bosten
  02:23:19 - 02:23:20 - L.W.L. Brouwers
  02:23:21 - 02:23:46 - J.M.T. Teunissen
  02:23:47 - 02:23:51 - J.G. Frentz
  02:23:52 - 02:23:53 - J.M.T. Teunissen
  02:23:54 - 02:24:02 - L.W.L. Brouwers
  02:24:03 - 02:24:10 - J.M.T. Teunissen
 17. 16

  02:24:11 - 02:24:34 - J.M.T. Teunissen
  02:24:35 - 02:24:37 - E.M.A.W. van den Bogaart
  02:24:38 - 02:24:40 - J.M.T. Teunissen
  02:24:41 - 02:24:44 - L.W.L. Brouwers
  02:24:45 - 02:24:58 - J.M.T. Teunissen
  02:24:59 - 02:25:01 - L.W.L. Brouwers
  02:25:02 - 02:25:03 - J.M.T. Teunissen
  02:25:04 - 02:25:37 - L.W.L. Brouwers
  02:25:38 - 02:26:13 - J.M.T. Teunissen
  02:26:14 - 02:26:32 - L.W.L. Brouwers
  02:26:33 - 02:26:34 - J.M.T. Teunissen
  02:26:35 - 02:28:51 - L.W.L. Brouwers
  02:28:52 - 02:28:55 - J.M.T. Teunissen
  02:28:56 - 02:29:35 - E.M.A.W. van den Bogaart
  02:29:36 - 02:29:55 - J.M.T. Teunissen
  02:29:56 - 02:30:46 - M.G. van den Hoogen
  02:30:47 - 02:30:52 - J.M.T. Teunissen
  02:30:53 - 02:32:10 - F.P.M. Pubben
  02:32:11 - 02:32:12 - J.M.T. Teunissen
  02:32:13 - 02:32:52 - M.G. van den Hoogen
  02:32:53 - 02:32:54 - J.M.T. Teunissen
  02:32:55 - 02:33:43 - F.P.M. Pubben
  02:33:44 - 02:33:50 - J.M.T. Teunissen
 18. 17

  De vergadering sluit om 22.30 uur.

  02:33:51 - 02:34:27 - J.M.T. Teunissen