Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

maandag 23 oktober 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
J.W.G. van Bergen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: J. van Bergen (voorzitter), H. Frentz, mevr. B. Leenders, D. Artz, A. Meerwaldt, A. Mehlkop, L. Hoetink, B. Nijst, N. Willemsen, L. Brouwers, J. Hillebrand, T. Reintjes, R. Rutten.
  Van het college: H. Teunissen, mevr. J. Van Hulsteijn, F. Pubben, P. Stevens, B. Teunissen.
  J. van der Knaap (griffier)

  00:09:52 - 00:14:00 - J.W.G. van Bergen
 2. 2

  00:11:20 - 00:14:00 - J.W.G. van Bergen
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:11:34 - 00:14:00 - J.W.G. van Bergen
 4. 4

  00:12:30 - 00:14:00 - J.W.G. van Bergen
 5. 5

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen.

  00:12:35 - 00:14:00 - J.W.G. van Bergen
 6. 6

  Het college stelt voor de programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting vast te stellen en om kredieten tot een omvang van € 2.460.000 beschikbaar te stellen voor het investeringsprogramma 2024. Het meerjarenperspectief sluit over 2027 met een licht positief saldo, dat door de septembercirculaire nog wat verder oploopt.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B2-stuk.

  00:12:46 - 00:14:00 - J.W.G. van Bergen
  00:14:01 - 00:14:31 - R.J.M. Rutten
  00:14:53 - 00:23:09 - A.G.H. Reintjes
  00:23:18 - 00:29:08 - N.T. Mulder
  00:29:11 - 00:36:30 - B.Q. Nijst
  00:36:32 - 00:37:08 - A.G.H. Reintjes
  00:37:10 - 00:41:44 - D.H.J. Artz
  00:41:46 - 00:42:50 - J.J. Hillebrand
  00:42:51 - 00:43:20 - D.H.J. Artz
  00:43:21 - 00:48:40 - J.J. Hillebrand
  00:48:44 - 00:53:58 - J.G. Frentz
  00:54:07 - 01:13:19 - J.A van Hulsteijn
  01:13:21 - 01:14:41 - J.J. Hillebrand
  01:14:44 - 01:16:32 - J.A van Hulsteijn
  01:16:33 - 01:17:04 - B.Q. Nijst
  01:17:06 - 01:19:58 - J.A van Hulsteijn
  01:19:59 - 01:20:15 - J.G. Frentz
  01:20:17 - 01:23:06 - J.A van Hulsteijn
  01:23:30 - 01:23:40 - A.G.H. Reintjes
  01:23:41 - 01:24:08 - J.A van Hulsteijn
  01:24:32 - 01:28:00 - F.P.M. Pubben
  01:28:04 - 01:30:18 - J.W.G. van Bergen
  01:30:21 - 01:39:06 - F.P.M. Pubben
  01:39:06 - 01:39:39 - A. Mehlkop
  01:39:40 - 01:40:20 - A.G.H. Reintjes
  01:40:20 - 01:47:01 - F.P.M. Pubben
  01:47:02 - 01:48:29 - A. Mehlkop
  01:48:31 - 01:51:30 - F.P.M. Pubben
  01:51:31 - 01:52:21 - A. Mehlkop
  01:52:22 - 01:53:44 - F.P.M. Pubben
  01:53:46 - 01:58:20 - P Stevens
  01:58:23 - 01:59:08 - B.Q. Nijst
  02:00:06 - 02:01:09 - A.G.H. Reintjes
 7. 7

  Het college stelt voor de tweede trimesterrapportage vast te stellen met een doorrekening van de septembercirculaire. De gevolgen van het raadsbesluit over de MFA Ven-Zelderheide zijn verwerkt. Dit leidt tot een saldo dat deels positief is bijgesteld, met voor 2023 een overschot van € 5,5 miljoen, voor 2024 van € 1,2 miljoen  en 2025 van € 1,4 miljoen en en een klein negatief saldo voor 2026 van € 188.000. Het college stelt verder voor de kredieten bij te stellen tot een bedrag van € 711.000 en de begrotingswijziging nr. 7 vast te stellen.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-stuk.

  02:02:50 - 02:07:55 - J.G. Frentz
  02:07:59 - 02:08:35 - A.G.H. Reintjes
  02:08:38 - 02:09:57 - J.J. Hillebrand
  02:09:59 - 02:10:29 - B.Q. Nijst
  02:10:33 - 02:12:34 - A. Mehlkop
  02:12:35 - 02:14:08 - R.J.M. Rutten
  02:14:15 - 02:17:49 - J.A van Hulsteijn
  02:18:15 - 02:18:47 - J.G. Frentz
  02:18:51 - 02:22:20 - F.P.M. Pubben
  02:22:22 - 02:25:00 - J.M.T. Teunissen
  02:25:00 - 02:26:00 - A. Mehlkop
  02:26:05 - 02:26:40 - J.M.T. Teunissen
  02:26:56 - 02:30:55 - P Stevens
 8. 8

  Het college stelt voor de toekomstvisie 2040 voor Gennep vast te stellen met een vijftal ambities op het gebied van woningbouw, sociale gemeenschap, toerisme en recreatie, de leefomgeving en de mobiliteit. Met de visie beoogt het college bij te dragen aan integraal beleid bij toekomstige beleidsafwegingen.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-onderwerp.

  02:35:38 - 02:38:10 - B.Q. Nijst
  02:38:20 - 02:38:50 - A.J.M. Meerwaldt
  02:38:56 - 02:41:00 - L.G. Hoetink
  02:41:08 - 02:43:50 - A.G.H. Reintjes
  02:43:56 - 02:45:26 - J.G. Frentz
  02:45:29 - 02:55:25 - J.M.T. Teunissen
  02:55:36 - 02:56:44 - L.G. Hoetink
  02:56:54 - 02:57:43 - A.G.H. Reintjes
  02:57:45 - 02:59:58 - J.M.T. Teunissen
  03:00:03 - 03:01:44 - L.G. Hoetink
  03:01:46 - 03:02:50 - J.M.T. Teunissen
 9. 9

  Het college stelt voor het bestemmingsplan Thematische herziening verbod kamerbewoning vast te stellen waarbij nieuwe initiatieven met betrekking tot kamerbewoning niet zijn toegestaan zonder omgevingsvergunning.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot A-stuk in de begrotingsraad, tenzij blijkt dat uitstel mogelijk is naar de raad van december.

  03:04:06 - 03:06:40 - L.G. Hoetink
  03:06:41 - 03:09:35 - J.J. Hillebrand
  03:09:45 - 03:14:38 - P Stevens
  03:15:33 - 03:15:45 - P Stevens
  03:16:06 - 03:16:20 - P Stevens
 10. 10

  Het college stelt voor de APV technisch aan te passen aan de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting per 2024 in werking treedt. Er zijn ook enkele actualisaties verwerkt, zoals een vergunningstelsel voor het maken en veranderen van een uitweg. Inhoudelijke wijzigingen hebben betrekking op motorclubs, de exploitatie van openbare inrichtingen, loslopende honden, woonoverlast, seksbedrijven en parkeren anders dan op de rijbaan.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk in de raad.

  03:17:35 - 03:18:20 - J.G. Frentz
 11. 11
  Ingediende verzoeken tot agendering
 12. 12
  Het stellen van vragen aan het college
 13. 13

  De vergadering sluit om 23.15 uur.