Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

maandag 11 september 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
A.G.H. Reintjes

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: T. Reintjes (voorzitter), H. Frentz, mw. C. Koomen, L. Brouwers, A. Meerwaldt, mw. A. Sonnemans, Y, Cillesen, L. Hoetink, C. Logcher, P. Hoenselaar, B. Nijst, R. Rutten, mw. B. Leenders
  Van het college: H. Teunissen, P. Stevens, mw. J. van Hulsteijn, B. Teunissen (secretaris)
  Verder: P. Mol (wnd. griffier), J. van der Knaap (griffier)

  00:04:55 - 00:08:15 - A.G.H. Reintjes
 2. 2

  Wethouder Van Hulsteijn doet mededeling van haar gesprek over koop van het Trefpunt. Vraagt de raad of het college het gesprek aan kan gaan.

  Besluit

  D66, SP, VVD, CDA en ELsss zijn voor verdergaande onderhandelingen met de aantekening dat koopprijs en marktprijs niet teveel uit elkaar mogen lopen. RGL vraagt om eerst te kijken of er andere geïnteresseerde kopers zijn.

  00:08:16 - 00:08:29 - A.G.H. Reintjes
  00:08:30 - 00:10:25 - J.A van Hulsteijn
  00:10:26 - 00:10:56 - A.G.H. Reintjes
  00:10:57 - 00:12:06 - A.M.H. Sonnemans
  00:12:07 - 00:12:10 - A.G.H. Reintjes
  00:12:11 - 00:12:48 - J.G. Frentz
  00:12:49 - 00:12:57 - A.G.H. Reintjes
  00:12:58 - 00:14:25 - L.W.L. Brouwers
  00:14:26 - 00:14:43 - A.G.H. Reintjes
  00:14:44 - 00:14:58 - L.W.L. Brouwers
  00:14:59 - 00:15:04 - A.G.H. Reintjes
  00:15:05 - 00:16:28 - B.Q. Nijst
  00:16:29 - 00:16:40 - A.G.H. Reintjes
  00:16:41 - 00:18:30 - R.J.M. Rutten
  00:18:31 - 00:18:46 - A.G.H. Reintjes
  00:18:47 - 00:19:29 - R.J.M. Rutten
  00:19:30 - 00:19:31 - A.G.H. Reintjes
  00:19:32 - 00:19:34 - R.J.M. Rutten
  00:19:35 - 00:19:41 - A.G.H. Reintjes
  00:19:42 - 00:19:55 - L.W.L. Brouwers
  00:19:56 - 00:19:57 - A.G.H. Reintjes
  00:19:58 - 00:20:14 - R.J.M. Rutten
  00:20:15 - 00:20:31 - A.G.H. Reintjes
  00:20:32 - 00:21:07 - P.P.C. Hoenselaar
  00:21:08 - 00:21:11 - A.G.H. Reintjes
  00:21:12 - 00:21:14 - A.M.H. Sonnemans
  00:21:15 - 00:21:18 - A.G.H. Reintjes
  00:21:19 - 00:21:34 - A.M.H. Sonnemans
  00:21:35 - 00:22:10 - A.G.H. Reintjes
  00:22:11 - 00:22:33 - A.J.M. Meerwaldt
  00:22:34 - 00:22:40 - A.G.H. Reintjes
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:22:41 - 00:22:57 - A.G.H. Reintjes
 4. 4

  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

  00:22:58 - 00:23:10 - A.G.H. Reintjes
 5. 5

  Ingekomen stuk D16:
  Middels een memo is de gemeenteraad d.d. 27 juli 2023 door het college van B&W op de hoogte gebracht van de situatie Paardenwei in Heijen.
  Naar aanleiding van deze memo zou de CDA fractie graag zien dat het college nog eens beziet in hoeverre de benodigde wateropgave ingevuld kan worden in combinatie met een beperkt(er) aantal woningen op het terrein.
  Voor het invullen van de wateropgave zou een deel van het terrein dan mogelijk (verder) verlaagd kunnen worden, waardoor een beperkter ruimtebeslag voor invulling van deze opgave noodzakelijk is. Het resterende deel zou dan ingezet kunnen worden voor woningbouw. De grond die vrijkomt bij het verlagen van het terrein zou ingezet kunnen worden voor ophoging van het woningbouwterrein.
  Waarschijnlijk zal een projectontwikkelaar in een dergelijk plan niet geïnteresseerd zijn, omdat er te weinig woningen gebouwd kunnen worden om te komen tot een financieel haalbaar plan. Maar mogelijk dat de gemeente dan zelf uitvoering zou kunnen geven aan het plan.
  Graag vernemen wij of het college deze mogelijkheid alsnog wil bekijken, teneinde hiermee alsnog te komen tot de bouw van een aantal woningen op deze locatie.


  Met vriendelijke groet,
  CDA fractie

  Besluit

  De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.
  De kans op ontwikkeling van (een gedeelte van) de Paardenwei te Heijen is heel klein.

  00:23:11 - 00:23:27 - A.G.H. Reintjes
  00:23:28 - 00:24:15 - J.G. Frentz
  00:24:16 - 00:24:22 - A.G.H. Reintjes
  00:24:23 - 00:25:36 - J.A van Hulsteijn
  00:25:37 - 00:25:46 - A.G.H. Reintjes
  00:25:47 - 00:26:00 - R.J.M. Rutten
  00:26:01 - 00:26:03 - A.G.H. Reintjes
  00:26:04 - 00:26:26 - J.A van Hulsteijn
  00:26:27 - 00:26:35 - A.G.H. Reintjes
  00:26:36 - 00:27:08 - R.J.M. Rutten
  00:27:09 - 00:27:29 - A.G.H. Reintjes
  00:27:30 - 00:27:37 - A.M.H. Sonnemans
  00:27:38 - 00:27:40 - A.G.H. Reintjes
  00:27:41 - 00:27:43 - A.M.H. Sonnemans
  00:27:44 - 00:27:49 - L.W.L. Brouwers
  00:27:50 - 00:27:54 - A.G.H. Reintjes
  00:27:55 - 00:27:57 - A.M.H. Sonnemans
  00:27:58 - 00:28:03 - A.G.H. Reintjes
  00:28:04 - 00:28:25 - J.G. Frentz
  00:28:26 - 00:28:31 - A.G.H. Reintjes
  00:28:32 - 00:28:39 - L.W.L. Brouwers
  00:28:40 - 00:28:42 - A.G.H. Reintjes
  00:28:43 - 00:28:45 - B.Q. Nijst
  00:28:46 - 00:28:48 - A.G.H. Reintjes
  00:28:49 - 00:29:01 - R.J.M. Rutten
  00:29:02 - 00:29:17 - A.G.H. Reintjes
  00:29:18 - 00:29:27 - J.A van Hulsteijn
  00:29:28 - 00:29:58 - A.G.H. Reintjes
 6. 6

  Het college stelt voor het bestemmingsplan Heiveld Milsbeek vast te stellen opdat 77 woningen gebouwd kunnen worden. Er zijn vijf zienswijzen ingediend, waaronder die van de initiatiefgroep Landschapspark Milsbeek, die in bijlage 3 uitgebreid van een reactie zijn voorzien en niet hebben geleid tot wijziging van het ontwerpbestemmingsplan. De initiatiefnemer heeft een eveneens uitgebreid verslag aangeleverd van de gevoerde omgevingsdialoog, die als bijlage 4 is toegevoegd.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-voorstel in de besluitvormende raad.

  00:29:59 - 00:30:48 - A.G.H. Reintjes
  00:30:49 - 00:34:44 - J.G. Frentz
  00:34:45 - 00:34:49 - A.G.H. Reintjes
  00:34:50 - 00:37:45 - L.W.L. Brouwers
  00:37:46 - 00:37:49 - A.G.H. Reintjes
  00:37:50 - 00:40:56 - B.Q. Nijst
  00:40:57 - 00:40:59 - A.G.H. Reintjes
  00:41:00 - 00:41:21 - L.W.L. Brouwers
  00:41:22 - 00:41:23 - A.G.H. Reintjes
  00:41:24 - 00:41:33 - B.Q. Nijst
  00:41:34 - 00:41:39 - A.G.H. Reintjes
  00:41:40 - 00:44:36 - R.J.M. Rutten
  00:44:37 - 00:44:46 - A.G.H. Reintjes
  00:44:47 - 00:45:53 - A.M.H. Sonnemans
  00:45:54 - 00:45:58 - A.G.H. Reintjes
  00:45:59 - 00:46:30 - B.Q. Nijst
  00:46:31 - 00:46:43 - A.G.H. Reintjes
  00:46:44 - 00:50:50 - Stevens
  00:50:51 - 00:51:12 - A.G.H. Reintjes
  00:51:13 - 00:51:23 - J.G. Frentz
  00:51:24 - 00:51:30 - A.G.H. Reintjes
  00:51:31 - 00:53:29 - Stevens
  00:53:30 - 00:53:47 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:53:48 - 00:53:51 - A.G.H. Reintjes
  00:53:52 - 00:53:57 - A.G.H. Reintjes
  00:53:58 - 00:54:17 - L.W.L. Brouwers
  00:54:18 - 00:54:30 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:54:31 - 00:54:53 - L.W.L. Brouwers
  00:54:54 - 00:54:55 - A.G.H. Reintjes
  00:54:56 - 00:55:17 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:55:18 - 00:55:31 - A.G.H. Reintjes
  00:55:32 - 00:58:27 - Stevens
  00:58:28 - 00:58:30 - A.G.H. Reintjes
  00:58:31 - 00:58:56 - B.Q. Nijst
  00:58:57 - 01:00:03 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:00:04 - 01:00:05 - A.G.H. Reintjes
  01:00:06 - 01:00:17 - L.W.L. Brouwers
  01:00:18 - 01:00:33 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:00:34 - 01:00:36 - A.G.H. Reintjes
  01:00:37 - 01:01:50 - Stevens
  01:01:51 - 01:01:53 - A.G.H. Reintjes
  01:01:54 - 01:02:22 - A.M.H. Sonnemans
  01:02:23 - 01:02:30 - A.G.H. Reintjes
  01:02:31 - 01:03:04 - Stevens
  01:03:05 - 01:03:09 - A.M.H. Sonnemans
  01:03:10 - 01:03:20 - A.G.H. Reintjes
  01:03:21 - 01:03:34 - J.G. Frentz
  01:03:35 - 01:03:39 - A.G.H. Reintjes
  01:03:40 - 01:03:47 - Stevens
  01:03:48 - 01:04:07 - A.G.H. Reintjes
  01:04:08 - 01:05:30 - R.J.M. Rutten
  01:05:31 - 01:05:40 - B.Q. Nijst
  01:05:41 - 01:05:56 - A.G.H. Reintjes
  01:05:57 - 01:06:32 - R.J.M. Rutten
  01:06:33 - 01:06:35 - A.G.H. Reintjes
  01:06:36 - 01:07:09 - L.W.L. Brouwers
  01:07:10 - 01:07:40 - A.G.H. Reintjes
  01:07:41 - 01:07:52 - Stevens
  01:07:53 - 01:08:26 - A.G.H. Reintjes
  01:08:27 - 01:08:28 - J.G. Frentz
  01:08:29 - 01:08:47 - A.G.H. Reintjes
 7. 7

  Het college stelt voor akkoord te gaan met de door de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen noodzakelijke aanpassingen en geen zienswijzen in te dienen voor de wijziging van de regelingen van de Veiligheidsregio, de BsGW, de RUD, de MGR en Omnibuzz. Zoals in het raadsvoorstel aangegeven heeft een regionale raadswerkgroep, waar Gennep met twee vertegenwoordigers aanwezig was, ingestemd met een aanvulling. Het gaat om een versterking van de positie van de gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen. Deze aanvulling zal als amendement in de besluitvormende vergadering worden toegevoegd. U dient dan alsnog zienswijzen in en deze zijn gericht aan het college. Het college zal deze zienswijzen dan berichten aan de betreffende gemeenschappelijke regelingen.
  Omwille van de overzichtelijkheid zijn niet alle 37 bijlagen toegevoegd. Deze zijn in te zien bij de B&W-besluitenlijst van 22 augustus jl.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-voorstel in de besluitvormende raad, waarbij het amendement onderdeel wordt van het besluit.

  01:08:48 - 01:10:31 - A.G.H. Reintjes
  01:10:32 - 01:11:41 - A.M.H. Sonnemans
  01:11:42 - 01:12:04 - A.G.H. Reintjes
  01:12:05 - 01:13:56 - L.W.L. Brouwers
  01:13:57 - 01:14:05 - A.G.H. Reintjes
  01:14:06 - 01:14:16 - L.W.L. Brouwers
  01:14:17 - 01:14:25 - A.G.H. Reintjes
  01:14:26 - 01:15:08 - C.A.J. Logcher
  01:15:09 - 01:15:18 - A.G.H. Reintjes
  01:15:19 - 01:15:46 - Y.H.J.M. Cillessen
  01:15:47 - 01:15:56 - A.G.H. Reintjes
  01:15:57 - 01:17:01 - J.G. Frentz
  01:17:02 - 01:17:14 - A.G.H. Reintjes
  01:17:15 - 01:17:44 - J.M.T. Teunissen
  01:17:45 - 01:17:47 - A.G.H. Reintjes
  01:17:48 - 01:18:01 - J.G. Frentz
  01:18:02 - 01:18:57 - J.M.T. Teunissen
  01:18:58 - 01:20:07 - A.G.H. Reintjes
  01:20:08 - 01:20:13 - A.M.H. Sonnemans
  01:20:14 - 01:20:19 - A.G.H. Reintjes
 8. 8

  Het college stelt voor een geactualiseerde Nota reserves en voorzieningen vast te stellen waarbij het met name gaat om een aanpassing van de afschrijvingstermijn waarbij investeringen gedekt kunnen worden uit de ruim voor handen zijnde incidentele middelen. Met deze aanpassing kan er een bezuiniging op de structurele middelen bereikt worden van enkele tonnen. Bij de begroting 2024 en verder komt dit terug. Het college stelt tevens voor de omvang van de algemene reserve weerstandsvermogen te stellen op 10% van de begrote jaarlijkse lasten (€ 6 miljoen) en om verder de bestemmingsreserve Ruimtelijke ontwikkeling op te heffen.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-voorstel in de besluitvormende raad.

  01:20:20 - 01:21:53 - A.G.H. Reintjes
  01:21:54 - 01:22:41 - Y.H.J.M. Cillessen
  01:22:42 - 01:22:46 - A.G.H. Reintjes
  01:22:47 - 01:25:29 - L.G. Hoetink
  01:25:30 - 01:25:44 - A.G.H. Reintjes
  01:25:45 - 01:26:28 - J.G. Frentz
  01:26:29 - 01:26:44 - A.G.H. Reintjes
  01:26:45 - 01:30:49 - J.A van Hulsteijn
  01:30:50 - 01:30:52 - A.G.H. Reintjes
  01:30:53 - 01:31:43 - L.G. Hoetink
  01:31:44 - 01:33:28 - J.A van Hulsteijn
  01:33:29 - 01:33:31 - A.G.H. Reintjes
  01:33:32 - 01:33:54 - L.G. Hoetink
  01:33:55 - 01:33:59 - A.G.H. Reintjes
  01:34:00 - 01:34:19 - J.A van Hulsteijn
  01:34:20 - 01:35:09 - A.G.H. Reintjes
  01:35:10 - 01:35:14 - L.G. Hoetink
  01:35:15 - 01:35:30 - A.G.H. Reintjes
 9. 9

  Nadat u op 5 juni hier een voorlopig besluit heeft genomen stelt het college nu voor definitief te besluiten tot het pakket dat u van de BsGW afneemt als het gaat om standaarden en maatwerk voor Gennep. Het voorgestelde besluit  is conform uw eerder voorlopige besluit.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-voorstel in de besluitvormende raad.

  01:35:31 - 01:36:20 - A.G.H. Reintjes
  01:36:21 - 01:38:06 - P.P.C. Hoenselaar
  01:38:07 - 01:38:33 - A.G.H. Reintjes
  01:38:34 - 01:39:04 - L.G. Hoetink
  01:39:05 - 01:39:12 - A.G.H. Reintjes
  01:39:13 - 01:40:15 - J.A van Hulsteijn
  01:40:16 - 01:41:06 - A.G.H. Reintjes
  01:41:07 - 01:41:40 - A.G.H. Reintjes
  01:41:41 - 01:42:58 - B.F.J.M.C. Leenders-Gordebeke
  01:42:59 - 01:43:17 - A.G.H. Reintjes
  01:43:18 - 01:43:52 - Stevens
  01:43:53 - 01:44:14 - A.G.H. Reintjes
  01:44:15 - 01:45:11 - A.G.H. Reintjes
  01:45:12 - 01:45:44 - A.G.H. Reintjes
  01:45:45 - 01:46:27 - J.G. Frentz
  01:46:28 - 01:46:48 - A.G.H. Reintjes
  01:46:49 - 01:47:08 - Stevens
  01:47:09 - 01:47:10 - A.G.H. Reintjes
  01:47:11 - 01:47:26 - J.A van Hulsteijn
  01:47:27 - 01:47:32 - A.G.H. Reintjes
  01:47:33 - 01:47:36 - J.G. Frentz
  01:47:37 - 01:47:44 - A.G.H. Reintjes
  01:47:45 - 01:47:49 - A.G.H. Reintjes
  01:47:50 - 01:48:04 - A.G.H. Reintjes
  01:48:05 - 01:48:16 - J.G. Frentz
 10. 10

  Het college stelt voor akkoord te gaan met een actualisering van de afvalstoffenverordening. Deze is nodig vanwege de aanstaande Omgevingswet en enkele andere actualiseringen. De verordening is ook ingekort om de leesbaarheid te vergroten.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-voorstel in de besluitvormende raad.

 11. 11

  Het presidium stelt voor de verordening op de rekenkamercommissie die dateert uit 2019 te actualiseren nu de nieuwe Wet versterking decentrale rekenkamers van september 2022 is ingevoerd. Het belangrijkste is de verlenging van de zittingstermijn van de leden van de rekenkamer van vier naar zes jaar. Daarnaast wordt niet meer gesproken van een rekenkamercommissie, maar van een rekenkamer. Over de wijzigingen is advies gevraagd van de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie kan zich vinden in de wijzigingen. De VNG-modelverordening is ter informatie bijgevoegd.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-voorstel in de besluitvormende raad.

 12. 12
  Ingediende verzoeken tot agendering
 13. 13

 14. 14

  De vergadering sluit om 21.45 uur.