Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

maandag 23 januari 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
M. van den Hoogen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: mevr. M. van den Hoogen (voorzitter), de heren D. de Jager, L. Hoetink, P. Hoenselaar, mevr. B. Leenders, de heren H. Frentz, A. Meerwaldt, C. Logcher, N. Willemsen, mevr. B. Bosten, mevr. M. van den Bogaart, de heren D. Artz, J. Hillebrand, L. Brouwers, Y. Cillessen en J. van Bergen. Van het college de heren H. Teunissen, P. Stevens, F. Pubben en mevr. J. van Hulsteijn en griffier dhr. J. van der Knaap.
  Van de rekenkamercommissie mevr. A. Hubens en de heren R. Kerff en W. Elemans.

  00:02:48 - 00:04:31 - M.G. van den Hoogen
 2. 2

  00:04:31 - 00:05:06 - M.G. van den Hoogen
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld met alleen het naar voren halen van agendapunt 12 (Landschapspark Milsbèk) na de behandeling van het rekenkamerrapport.

  00:05:06 - 00:06:39 - M.G. van den Hoogen
 4. 4

  De heer Bert Hendriksen heeft ingesproken over het rekenkamerrapport (agendapunt 6).

  00:06:39 - 00:06:41 - M.G. van den Hoogen
 5. 5

  Besluit

  D66 wenst D8, brief van de provincie over de begroting, te agenderen voor een volgende VR. Overigens wordt de lijst ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen.

  00:06:41 - 00:07:39 - M.G. van den Hoogen
 6. 6

  De rekenkamercommissie biedt dit rapport aan aan de gemeenteraad.

  Besluit

  De VR adviseert tot agendering als B1-stuk voor de besluitvormende raad.

  00:07:39 - 00:08:30 - M.G. van den Hoogen
  00:08:32 - 00:20:15 - Inspreker
  00:20:15 - 00:20:46 - M.G. van den Hoogen
  00:20:47 - 00:22:00 - J.W.G. van Bergen
  00:22:00 - 00:22:07 - M.G. van den Hoogen
  00:22:08 - 00:22:42 - L.W.L. Brouwers
  00:22:43 - 00:22:49 - C.M.J.L. Koomen-Coppes
  00:22:49 - 00:23:12 - N.B. Willemsen
  00:23:13 - 00:23:18 - M.G. van den Hoogen
  00:23:18 - 00:24:09 - J.G. Frentz
  00:24:09 - 00:24:14 - M.G. van den Hoogen
  00:24:14 - 00:26:35 - Inspreker
  00:26:37 - 00:26:54 - M.G. van den Hoogen
  00:26:59 - 00:30:40 - Inspreker
  00:30:40 - 00:30:53 - M.G. van den Hoogen
  00:30:53 - 00:31:23 - L.W.L. Brouwers
  00:31:23 - 00:31:34 - Inspreker
  00:31:34 - 00:31:42 - L.W.L. Brouwers
  00:31:42 - 00:31:49 - Inspreker
  00:31:50 - 00:31:55 - M.G. van den Hoogen
  00:31:55 - 00:32:18 - L.G. Hoetink
  00:32:18 - 00:32:44 - Inspreker
  00:32:44 - 00:33:23 - M.G. van den Hoogen
  00:33:23 - 00:34:49 - D.H.J. Artz
  00:34:49 - 00:34:55 - M.G. van den Hoogen
  00:34:55 - 00:35:49 - N.B. Willemsen
  00:35:49 - 00:35:55 - M.G. van den Hoogen
  00:35:55 - 00:38:16 - L.W.L. Brouwers
  00:38:16 - 00:38:20 - M.G. van den Hoogen
  00:38:20 - 00:38:47 - J.G. Frentz
  00:38:49 - 00:38:55 - M.G. van den Hoogen
  00:38:55 - 00:39:48 - L.G. Hoetink
  00:39:48 - 00:40:00 - M.G. van den Hoogen
  00:40:00 - 00:42:50 - J.W.G. van Bergen
  00:42:50 - 00:42:53 - M.G. van den Hoogen
  00:42:53 - 00:43:35 - L.W.L. Brouwers
  00:43:36 - 00:43:49 - M.G. van den Hoogen
  00:43:49 - 00:47:48 - P. Stevens
  00:47:48 - 00:47:54 - M.G. van den Hoogen
  00:47:54 - 00:49:02 - L.W.L. Brouwers
  00:49:03 - 00:49:27 - P. Stevens
  00:49:27 - 00:49:29 - M.G. van den Hoogen
  00:49:29 - 00:49:40 - L.W.L. Brouwers
  00:49:40 - 00:50:54 - P. Stevens
  00:50:55 - 00:51:31 - M.G. van den Hoogen
  00:51:31 - 00:52:12 - J.W.G. van Bergen
  00:52:12 - 00:53:13 - M.G. van den Hoogen
 7. 7

  Het college stelt u voor het nieuwe armoede- en minimabeleid vast te stellen omdat het geldende beleid is verouderd en moet worden herzien naar "reële, effectieve en hedendaagse maatstaven". Op 21 november 2022 heeft er over dit beleid een informatieavond met informatiemarkt plaatsgevonden.

  Besluit

  De VR adviseert tot agendering als B1-onderwerp.

  01:22:41 - 01:23:51 - M.G. van den Hoogen
  01:23:51 - 01:26:26 - C.A.J. Logcher
  01:26:26 - 01:26:32 - M.G. van den Hoogen
  01:26:32 - 01:29:42 - D.A. de Jager
  01:29:42 - 01:29:47 - M.G. van den Hoogen
  01:29:47 - 01:35:45 - Y.H.J.M. Cillessen
  01:35:45 - 01:35:52 - M.G. van den Hoogen
  01:35:52 - 01:39:59 - P.P.C. Hoenselaar
  01:39:59 - 01:40:06 - M.G. van den Hoogen
  01:40:07 - 01:45:05 - B.F.J.M.C. Leenders-Gordebeke
  01:45:05 - 01:45:13 - M.G. van den Hoogen
  01:45:13 - 01:52:09 - J.J. Hillebrand
  01:52:09 - 01:52:18 - M.G. van den Hoogen
  01:52:18 - 02:00:17 - J.A van Hulsteijn
  02:00:17 - 02:01:25 - P.P.C. Hoenselaar
  02:01:32 - 02:07:53 - J.A van Hulsteijn
  02:07:53 - 02:08:10 - M.G. van den Hoogen
  02:08:10 - 02:08:34 - Y.H.J.M. Cillessen
  02:08:34 - 02:08:38 - M.G. van den Hoogen
  02:08:38 - 02:09:28 - D.A. de Jager
  02:09:28 - 02:09:41 - M.G. van den Hoogen
  02:09:41 - 02:10:00 - C.A.J. Logcher
  02:10:00 - 02:10:03 - M.G. van den Hoogen
  02:10:03 - 02:10:08 - P.P.C. Hoenselaar
  02:10:08 - 02:10:58 - M.G. van den Hoogen
 8. 8

  Het college stelt u voor de Nota grondbeleid 2023 vast te stellen waarmee u kunt instemmen met onder meer situationeel grondbeleid in plaats van het huidige faciliterend grondbeleid, de reststroken voortaan te verhuren in plaats van in (kosteloze) bruikleen te geven en om de kaders vast te stellen voor de  jaarlijkse uitgifteprijzen van het college.

  Besluit

  De VR adviseert tot agendering als B1-onderwerp.

  02:17:04 - 02:18:15 - M.G. van den Hoogen
  02:18:15 - 02:20:24 - L.W.L. Brouwers
  02:20:24 - 02:20:30 - M.G. van den Hoogen
  02:20:30 - 02:21:45 - J.G. Frentz
  02:21:45 - 02:21:48 - M.G. van den Hoogen
  02:21:48 - 02:23:09 - L.G. Hoetink
  02:23:09 - 02:23:12 - M.G. van den Hoogen
  02:23:12 - 02:26:31 - J.W.G. van Bergen
  02:26:31 - 02:26:35 - M.G. van den Hoogen
  02:26:35 - 02:29:40 - D.H.J. Artz
  02:29:40 - 02:29:44 - M.G. van den Hoogen
  02:29:44 - 02:31:50 - N.B. Willemsen
  02:31:50 - 02:32:24 - M.G. van den Hoogen
  02:32:24 - 02:46:14 - J.A van Hulsteijn
  02:46:14 - 02:46:19 - M.G. van den Hoogen
  02:46:19 - 02:46:59 - J.W.G. van Bergen
  02:46:59 - 02:47:26 - J.A van Hulsteijn
  02:47:26 - 02:47:42 - J.W.G. van Bergen
  02:47:42 - 02:47:46 - J.A van Hulsteijn
  02:47:46 - 02:47:58 - M.G. van den Hoogen
  02:47:58 - 02:48:51 - L.G. Hoetink
  02:48:52 - 02:48:55 - M.G. van den Hoogen
  02:48:55 - 02:49:10 - J.A van Hulsteijn
  02:49:10 - 02:49:35 - M.G. van den Hoogen
  02:49:35 - 02:49:43 - L.W.L. Brouwers
  02:49:43 - 02:50:25 - M.G. van den Hoogen
  02:50:25 - 02:50:42 - J.A van Hulsteijn
  02:50:42 - 02:50:45 - M.G. van den Hoogen
  02:50:45 - 02:50:53 - F.P.M. Pubben
 9. 9

  Het college stelt u voor in te stemmen met de nota Positieve gezondheid centraal waarmee de kaders worden gesteld om te blijven werken aan betere gezondheid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden en om onder meer het aspect gezondheid structureel mee te gaan wegen bij ruimtelijke ontwikkelingen en beleid.

  Besluit

  Dit voorstel schuift door naar de volgende raadscyclus.

  02:52:18 - 02:53:01 - M.G. van den Hoogen
 10. 10

  Het college stelt in lijn met de op 7 november jongstleden aangenomen motie voor een bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen om verenigingen en stichtingen te kunnen compenseren in de gestegen energiekosten voor de periode januari 2022 tot juli 2023. Hierbij wordt u tevens voorgesteld in te stemmen met een hardheidsclausule voor verenigingen die in acute financiële problemen zouden komen.

  Besluit

  De VR adviseert tot agendering als A-stuk.

  02:53:01 - 02:54:07 - M.G. van den Hoogen
  02:54:07 - 02:54:54 - J.G. Frentz
  02:54:54 - 02:55:02 - M.G. van den Hoogen
  02:55:02 - 02:56:23 - Y.H.J.M. Cillessen
  02:56:23 - 02:56:27 - M.G. van den Hoogen
  02:56:27 - 02:57:04 - D.H.J. Artz
  02:57:04 - 02:57:08 - M.G. van den Hoogen
  02:57:08 - 02:57:26 - E.M.A.W. van den Bogaart
  02:57:26 - 02:57:30 - M.G. van den Hoogen
  02:57:30 - 02:59:04 - J.J. Hillebrand
  02:59:04 - 02:59:15 - M.G. van den Hoogen
  02:59:15 - 03:01:49 - J.A van Hulsteijn
  03:01:49 - 03:01:57 - M.G. van den Hoogen
  03:01:57 - 03:03:07 - Y.H.J.M. Cillessen
  03:03:07 - 03:03:19 - M.G. van den Hoogen
  03:03:19 - 03:03:47 - J.J. Hillebrand
  03:03:47 - 03:03:50 - M.G. van den Hoogen
  03:03:50 - 03:04:10 - L.G. Hoetink
  03:04:10 - 03:04:14 - M.G. van den Hoogen
  03:04:14 - 03:04:34 - D.H.J. Artz
  03:04:34 - 03:04:40 - M.G. van den Hoogen
  03:04:40 - 03:05:24 - E.M.A.W. van den Bogaart
  03:05:24 - 03:05:30 - M.G. van den Hoogen
  03:05:30 - 03:06:20 - J.A van Hulsteijn
  03:06:20 - 03:06:43 - M.G. van den Hoogen
 11. 11

  Het college stelt u voor in te stemmen met een woningsplitsing op de Ringbaan 6 in Milsbeek, waardoor een nieuwe woning aan de voorraad kan worden toegevoegd. Er is een zienswijze tegen ingediend door 'een ketenpartner' over het ontbreken van een aanlegvergunningstelsel. Het college zegt hiervan dat het belang niet via het bestemmingsplan behoeft te worden geregeld omdat het al voldoende beschermd wordt door het vergunningstelsel van de Waterwet en het Waterbesluit.

  Besluit

  De VR adviseert tot agendering als A-stuk.

  03:06:43 - 03:06:50 - M.G. van den Hoogen
  03:06:50 - 03:07:03 - J.W.G. van Bergen
  03:07:03 - 03:07:06 - M.G. van den Hoogen
  03:07:06 - 03:07:33 - J.J. Hillebrand
  03:07:34 - 03:07:46 - J.A van Hulsteijn
  03:07:50 - 03:08:33 - M.G. van den Hoogen
  03:08:33 - 03:08:58 - J.W.G. van Bergen
  03:08:58 - 03:09:19 - M.G. van den Hoogen
 12. 12

  Op 7 november is ingesproken door de initiatiefnemers van een Landschapspark in Milsbeek, waarbij PvdA en D66 hebben verzocht hier nader over te spreken in een voorbereidende raadsvergadering.

  00:53:13 - 00:54:00 - M.G. van den Hoogen
  00:54:01 - 00:55:17 - L.W.L. Brouwers
  00:55:17 - 00:55:25 - M.G. van den Hoogen
  00:55:25 - 00:55:40 - L.W.L. Brouwers
  00:55:40 - 00:55:46 - M.G. van den Hoogen
  00:55:46 - 00:59:39 - D.A. de Jager
  00:59:39 - 00:59:50 - M.G. van den Hoogen
  00:59:50 - 01:02:20 - J.W.G. van Bergen
  01:02:20 - 01:02:24 - M.G. van den Hoogen
  01:02:24 - 01:03:37 - D.H.J. Artz
  01:03:37 - 01:03:48 - M.G. van den Hoogen
  01:03:48 - 01:05:31 - J.G. Frentz
  01:05:31 - 01:05:35 - M.G. van den Hoogen
  01:05:35 - 01:05:51 - L.W.L. Brouwers
  01:05:51 - 01:06:50 - J.G. Frentz
  01:06:50 - 01:07:00 - M.G. van den Hoogen
  01:07:00 - 01:10:47 - P. Stevens
  01:10:47 - 01:10:59 - M.G. van den Hoogen
  01:10:59 - 01:12:23 - P. Stevens
  01:12:23 - 01:12:25 - M.G. van den Hoogen
  01:12:25 - 01:13:23 - J.G. Frentz
  01:13:24 - 01:15:28 - P. Stevens
  01:15:28 - 01:15:35 - M.G. van den Hoogen
  01:15:35 - 01:17:34 - D.A. de Jager
  01:17:34 - 01:17:39 - M.G. van den Hoogen
  01:17:39 - 01:17:49 - J.G. Frentz
  01:17:49 - 01:18:12 - M.G. van den Hoogen
  01:18:12 - 01:19:52 - P. Stevens
  01:19:52 - 01:19:56 - M.G. van den Hoogen
  01:19:56 - 01:20:38 - J.W.G. van Bergen
  01:20:38 - 01:21:40 - M.G. van den Hoogen
  01:22:05 - 01:22:41 - M.G. van den Hoogen
 13. 13

  03:09:19 - 03:09:37 - M.G. van den Hoogen
 14. 14

  De vergadering sluit om 23.10 uur.