Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

maandag 3 april 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
A.G.H. Reintjes

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: T. Reintjes (voorzitter), T. Jansen, H. Frentz, mw. A. Sonnemans, mw. N. Mulder, C. Logcher, A. Meerwaldt, D. Artz,  mw. M. van den Bogaart, mw. E. Gijsbers, J. Hillebrand, mw. L. den Boer, R. Rutten, wethouders J. van Hulsteijn, P. Stevens en F. Pubben,  J. van der Knaap (griffier).

  00:04:53 - 00:05:29 - J.M.T. Teunissen
 2. 2

  00:05:00 - 00:05:29 - J.M.T. Teunissen
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:05:02 - 00:05:29 - J.M.T. Teunissen
 4. 4

  00:05:19 - 00:05:29 - J.M.T. Teunissen
  00:05:32 - 00:11:23 - N.T. Mulder
  00:11:25 - 00:11:32 - J.M.T. Teunissen
  00:11:32 - 00:13:34 - T.T.J.M. Jansen
 5. 5

  Hierbij reactie op actiepunt 470 Ventilatie op scholen :
  “De portefeuillehouder gaat nader overleg voeren met de schoolbesturen om eventuele versnelling te bereiken in het aanbrengen van verbeterde ventilatie en de eventuele kosten voor de gemeente in beeld brengen.”
  Reactie:
  “De luchtkwaliteit binnen de scholen wordt meegenomen in de gesprekken die momenteel gevoerd worden met de schoolbesturen over het Integraal Huisvestingsplan Plan(IHP).
  Het separaat behandelen van het thema luchtkwaliteit is vanuit kosten en tijds-efficiëntie momenteel niet haalbaar.
  Bij de behandeling van het IHP wordt ook het thema luchtkwaliteit meegenomen. Deze procesgang is afgestemd met de schoolbesturen.”

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen.

  00:12:01 - 00:13:34 - T.T.J.M. Jansen
 6. 6

  Het college stelt voor de duurzaamheidsvisie 2018 te actualiseren nu duidelijk is geworden dat een meer actieve rol van de gemeente onmisbaar is om de transitie naar een CO2-neutrale, groene en circulaire gemeente in 2040 haalbaar te maken. De tijdlijn sluit aan bij de toekomstvisie voor de gemeente die nu in ontwikkeling is. De visie zal gaandeweg in beleid op deelonderwerpen worden uitgewerkt.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-onderwerp.

  00:12:03 - 00:13:34 - T.T.J.M. Jansen
  00:13:35 - 00:13:43 - J.M.T. Teunissen
  00:13:43 - 00:17:49 - J.J. Hillebrand
  00:17:49 - 00:17:56 - J.M.T. Teunissen
  00:17:56 - 00:20:54 - C.A.J. Logcher
  00:20:57 - 00:21:02 - J.M.T. Teunissen
  00:21:02 - 00:23:05 - L.J.M. den Boer
  00:23:06 - 00:23:11 - J.M.T. Teunissen
  00:23:12 - 00:26:12 - A.J.M. Meerwaldt
  00:26:12 - 00:26:21 - J.M.T. Teunissen
  00:26:22 - 00:26:59 - J.J. Hillebrand
  00:26:59 - 00:27:02 - J.M.T. Teunissen
  00:27:02 - 00:27:32 - C.A.J. Logcher
  00:27:32 - 00:27:46 - J.M.T. Teunissen
  00:27:47 - 00:45:50 - R.J.M. Peeters Weem
  00:45:51 - 00:46:37 - J.M.T. Teunissen
  00:46:40 - 00:47:05 - T.T.J.M. Jansen
  00:47:10 - 00:48:35 - R.J.M. Peeters Weem
  00:48:36 - 00:48:46 - J.M.T. Teunissen
  00:48:48 - 00:49:00 - A.J.M. Meerwaldt
  00:49:02 - 00:50:47 - R.J.M. Peeters Weem
  00:50:50 - 00:51:06 - J.M.T. Teunissen
  00:51:08 - 00:52:35 - R.J.M. Peeters Weem
  00:52:37 - 00:54:30 - J.M.T. Teunissen
 7. 7

  Het college stelt u voor om de verduurzaming van de Gennepse verenigingsgebouwen, wijk- en kernaccommodaties versneld uit te gaan voeren. Om voor de buitensportaccommodaties 90% van de uitvoeringskosten te vergoeden en het batig saldo van de jaarrekening dat is voorzien van ruim € 2 miljoen voor dit alles in te zetten.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-onderwerp.

  00:54:17 - 00:54:30 - J.M.T. Teunissen
  00:54:34 - 00:56:25 - J.J. Hillebrand
  00:56:26 - 00:56:30 - J.M.T. Teunissen
  00:56:32 - 00:57:34 - E.M.A.W. van den Bogaart
  00:57:34 - 00:57:38 - J.M.T. Teunissen
  00:57:39 - 01:01:43 - R.J.M. Rutten
  01:01:44 - 01:01:57 - J.M.T. Teunissen
  01:01:58 - 01:04:59 - D.H.J. Artz
  01:04:59 - 01:05:05 - J.M.T. Teunissen
  01:05:06 - 01:05:49 - A.M.H. Sonnemans
  01:05:54 - 01:09:01 - J.G. Frentz
  01:09:04 - 01:09:15 - J.M.T. Teunissen
  01:09:16 - 01:15:25 - J.A van Hulsteijn
  01:15:27 - 01:16:22 - R.J.M. Rutten
  01:16:22 - 01:16:25 - J.M.T. Teunissen
  01:16:25 - 01:19:04 - J.A van Hulsteijn
  01:19:08 - 01:19:21 - D.H.J. Artz
  01:19:22 - 01:22:03 - J.A van Hulsteijn
  01:22:05 - 01:22:28 - J.M.T. Teunissen
  01:22:30 - 01:23:14 - J.J. Hillebrand
  01:23:16 - 01:23:32 - J.A van Hulsteijn
  01:23:33 - 01:23:47 - J.M.T. Teunissen
  01:23:48 - 01:24:05 - J.J. Hillebrand
  01:24:05 - 01:24:18 - J.A van Hulsteijn
  01:24:18 - 01:24:32 - J.M.T. Teunissen
  01:24:34 - 01:25:11 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:25:14 - 01:25:35 - J.A van Hulsteijn
  01:25:40 - 01:25:55 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:25:57 - 01:26:13 - J.A van Hulsteijn
  01:26:14 - 01:26:30 - J.M.T. Teunissen
  01:26:31 - 01:26:38 - J.A van Hulsteijn
  01:26:39 - 01:28:52 - J.M.T. Teunissen
 8. 8

  Het college stelt voor om een nieuwe visie voor sport en bewegen vast te stellen met meer aandacht voor kwetsbare doelgroepen dan voorheen.  Ingezet wordt op versterking van de ondersteuning van verenigingen, een onderzoek naar mogelijkheden tot verhoging van de bezetting van accommodaties en speciaal de toekomst van PicaMare.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-onderwerp.

  01:28:45 - 01:28:52 - J.M.T. Teunissen
  01:28:56 - 01:31:04 - C.A.J. Logcher
  01:31:05 - 01:31:09 - J.M.T. Teunissen
  01:31:12 - 01:34:19 - R.J.M. Rutten
  01:34:20 - 01:34:24 - J.M.T. Teunissen
  01:34:25 - 01:38:03 - D.H.J. Artz
  01:38:03 - 01:38:06 - J.M.T. Teunissen
  01:38:07 - 01:40:11 - A.M.H. Sonnemans
  01:40:13 - 01:40:16 - J.M.T. Teunissen
  01:40:17 - 01:45:39 - T.T.J.M. Jansen
  01:45:40 - 01:45:45 - J.M.T. Teunissen
  01:45:45 - 01:48:13 - E.G. Gijsbers-Pluim
  01:48:15 - 01:48:25 - J.M.T. Teunissen
  01:48:30 - 01:59:56 - J.A van Hulsteijn
  01:59:57 - 02:00:13 - J.M.T. Teunissen
  02:00:14 - 02:05:00 - J.A van Hulsteijn
  02:05:00 - 02:05:11 - J.M.T. Teunissen
  02:05:11 - 02:05:32 - E.G. Gijsbers-Pluim
  02:05:33 - 02:05:35 - J.M.T. Teunissen
  02:05:36 - 02:05:59 - J.A van Hulsteijn
 9. 9

  Het college stelt voor om in te stemmen met het regionale jaarplan Trendsportal voor 2023-2024 en vijf nieuwe projecten te starten (fietsstimulering, kwaliteit van leven/sociale inclusie, duurzaam deelautovervoer, mobiliteitshubs en SPV/gedragscampagnes verkeerveiligheid) alsmede om de projecten Social Green en Electric Green vanwege onhaalbare business cases te stoppen.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-onderwerp.

  02:05:39 - 02:05:59 - J.A van Hulsteijn
  02:06:00 - 02:08:23 - J.M.T. Teunissen
  02:08:24 - 02:11:30 - J.G. Frentz
  02:11:30 - 02:11:35 - J.M.T. Teunissen
  02:11:35 - 02:12:32 - R.J.M. Rutten
  02:12:34 - 02:12:40 - J.M.T. Teunissen
  02:12:40 - 02:12:48 - F.P.M. Pubben
  02:12:49 - 02:13:10 - J.M.T. Teunissen
  02:13:11 - 02:18:52 - F.P.M. Pubben
 10. 10

  02:14:22 - 02:18:52 - F.P.M. Pubben
  02:18:53 - 02:19:06 - J.M.T. Teunissen
  02:19:07 - 02:19:46 - J.G. Frentz
  02:19:47 - 02:20:51 - F.P.M. Pubben
  02:20:51 - 02:22:08 - J.M.T. Teunissen
  02:22:18 - 02:22:54 - L.J.M. den Boer
  02:22:55 - 02:23:05 - J.M.T. Teunissen
  02:23:07 - 02:23:14 - E.G. Gijsbers-Pluim
  02:23:14 - 02:23:21 - J.M.T. Teunissen
  02:23:22 - 02:28:01 - J.A van Hulsteijn
  02:28:02 - 02:28:05 - J.M.T. Teunissen
  02:28:05 - 02:28:09 - L.J.M. den Boer
  02:28:09 - 02:28:12 - J.A van Hulsteijn
  02:28:12 - 02:28:13 - J.M.T. Teunissen
  02:28:13 - 02:28:34 - E.G. Gijsbers-Pluim
  02:28:35 - 02:28:38 - J.M.T. Teunissen
  02:28:40 - 02:28:48 - J.A van Hulsteijn
  02:28:48 - 02:29:23 - J.M.T. Teunissen
 11. 11

  De vergadering sluit om 22.30 uur.