Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

maandag 4 september 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
B. Nijst

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: B. Nijst (voorzitter), H. Frentz, mw. B. Leenders-Gordebeke, T. Reintjes, D. van Dijck, D. Artz, A. Meerwaldt, mw. B. Bosten, C. Logcher, N. Willemsen, L. Hoetink, A. Mehlkop, L. Brouwers, J. Hillebrand, wethouder P. Stevens, burgemeester H. Teunissen en verder B. Teunissen (secretaris) en J. van der Knaap (griffier).

  00:05:36 - 00:06:33 - B.Q. Nijst
 2. 2

  De burgemeester informeert de vergadering over de calamiteit rond de problemen van de Maas door de schade aan de stuw bij Grave waardoor de woonboten in de Paesplas gevaar liepen. De communicatie vanuit Rijkswaterstaat met de betrokken gemeenten was niet op orde.

  00:06:34 - 00:06:41 - B.Q. Nijst
  00:06:42 - 00:12:53 - J.M.T. Teunissen
  00:12:54 - 00:13:01 - B.Q. Nijst
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld met in achtneming van het naar vorenschuiven van agendapunt 7.

  00:13:02 - 00:13:30 - B.Q. Nijst
  00:13:31 - 00:14:06 - L.W.L. Brouwers
  00:14:07 - 00:14:39 - B.Q. Nijst
 4. 4

  De voorzitter van de dorpsraad Ven-Zelderheide, de heer M. Nabuurs, heeft aangegeven te willen inspreken over agendapunt 7, de extra investeringen in het dorpshart van Ven-Zelderheide.

  00:14:40 - 00:14:58 - B.Q. Nijst
  00:14:59 - 00:19:56 - Inspreker
  00:19:57 - 00:20:09 - B.Q. Nijst
 5. 5

  Het college stelt voor om het participatiebeleid in het kader van de nieuwe Omgevingswet vast te stellen. Het gaat om beleidsregels die gaan gelden voor de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma, -plan en -vergunning. In de loop van volgend jaar verwacht het college een notitie over het algemeen participatiebeleid aan te kunnen bieden. Eind volgend jaar zal er een evaluatie volgen waarbij de nieuwe ervaringen kunnen leiden tot aanpassingen.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-stuk.

  01:14:03 - 01:14:54 - B.Q. Nijst
  01:14:55 - 01:18:29 - J.J. Hillebrand
  01:18:30 - 01:18:33 - B.Q. Nijst
  01:18:34 - 01:21:44 - J.G. Frentz
  01:21:45 - 01:21:48 - B.Q. Nijst
  01:21:49 - 01:26:27 - A. Mehlkop
  01:26:28 - 01:26:33 - B.Q. Nijst
  01:26:34 - 01:27:52 - D.A.J. van Dijck
  01:27:53 - 01:27:56 - B.Q. Nijst
  01:27:57 - 01:28:40 - A. Mehlkop
  01:28:41 - 01:28:42 - B.Q. Nijst
  01:28:43 - 01:28:55 - D.A.J. van Dijck
  01:28:56 - 01:29:01 - A. Mehlkop
  01:29:02 - 01:29:20 - D.A.J. van Dijck
  01:29:21 - 01:29:27 - B.Q. Nijst
  01:29:28 - 01:30:23 - J.J. Hillebrand
  01:30:24 - 01:31:10 - D.A.J. van Dijck
  01:31:11 - 01:31:15 - B.Q. Nijst
  01:31:16 - 01:32:43 - N.B. Willemsen
  01:32:44 - 01:32:48 - B.Q. Nijst
  01:32:49 - 01:41:19 - P.I.M.H. Stevens
  01:41:20 - 01:41:27 - B.Q. Nijst
  01:41:28 - 01:42:05 - J.J. Hillebrand
  01:42:06 - 01:42:38 - P.I.M.H. Stevens
  01:42:39 - 01:42:41 - B.Q. Nijst
  01:42:42 - 01:44:44 - A. Mehlkop
  01:44:45 - 01:45:55 - P.I.M.H. Stevens
  01:45:56 - 01:46:03 - B.Q. Nijst
  01:46:04 - 01:46:53 - J.J. Hillebrand
  01:46:54 - 01:46:59 - B.Q. Nijst
  01:47:00 - 01:47:39 - P.I.M.H. Stevens
  01:47:40 - 01:47:45 - B.Q. Nijst
  01:47:46 - 01:49:53 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:49:54 - 01:50:15 - B.Q. Nijst
  01:50:16 - 01:50:57 - J.J. Hillebrand
  01:50:58 - 01:51:00 - B.Q. Nijst
  01:51:01 - 01:51:43 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:51:44 - 01:51:45 - B.Q. Nijst
  01:51:46 - 01:52:11 - J.J. Hillebrand
  01:52:12 - 01:52:15 - B.Q. Nijst
  01:52:16 - 01:52:32 - P.I.M.H. Stevens
  01:52:33 - 01:52:39 - A.G.H. Reintjes
  01:52:40 - 01:53:04 - B.Q. Nijst
 6. 6

  Het college stelt u voor, in afwijking en aanvulling op uw eerdere besluit van januari 2022, voor verplichte participatie nieuwe en strengere criteria vast te stellen. Zo wordt de oppervlakte van bedrijven teruggebracht van 1.500m2 naar 150m2 en nieuwbouw van een niet-woonfunctie van 1.000 naar 100 m2. De lijst uit 2022 is ter informatie bijgevoegd.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

  01:53:05 - 01:53:29 - B.Q. Nijst
  01:53:30 - 01:54:29 - D.A.J. van Dijck
  01:54:30 - 01:54:32 - B.Q. Nijst
  01:54:33 - 01:55:25 - N.B. Willemsen
  01:55:26 - 01:55:31 - B.Q. Nijst
  01:55:32 - 01:56:42 - J.G. Frentz
  01:56:43 - 01:56:46 - B.Q. Nijst
  01:56:47 - 01:57:54 - A. Mehlkop
  01:57:55 - 01:57:59 - B.Q. Nijst
  01:58:00 - 02:00:30 - J.J. Hillebrand
  02:00:31 - 02:00:35 - B.Q. Nijst
  02:00:36 - 02:03:38 - P.I.M.H. Stevens
  02:03:39 - 02:03:44 - B.Q. Nijst
  02:03:45 - 02:04:29 - Ambtelijke Ondersteuning
  02:04:30 - 02:04:34 - B.Q. Nijst
  02:04:35 - 02:05:31 - A. Mehlkop
  02:05:32 - 02:05:36 - B.Q. Nijst
  02:05:37 - 02:06:13 - J.G. Frentz
  02:06:14 - 02:06:17 - B.Q. Nijst
  02:06:18 - 02:06:55 - A. Mehlkop
  02:06:56 - 02:07:08 - J.G. Frentz
  02:07:09 - 02:07:13 - B.Q. Nijst
  02:07:14 - 02:07:35 - P.I.M.H. Stevens
  02:07:36 - 02:08:14 - B.Q. Nijst
  02:08:15 - 02:08:29 - A. Mehlkop
  02:08:30 - 02:08:57 - P.I.M.H. Stevens
  02:08:58 - 02:09:18 - B.Q. Nijst
 7. 7

  Het college stelt voor om extra krediet beschikbaar te stellen van € 1.550.000 om de toegenomen kosten van de verbouw van de kerk tot mfa in Ven-Zelderheide te kunnen realiseren. Voor de realisatie van de kleedruimte voor de Vense Boys is aanvullend € 150.000 nodig. Hiervoor moet begrotingswijziging 06 worden vastgesteld.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B2-stuk in de raad.

  00:20:10 - 00:20:47 - B.Q. Nijst
  00:20:48 - 00:25:01 - A. Mehlkop
  00:25:02 - 00:25:06 - B.Q. Nijst
  00:25:07 - 00:25:16 - A.G.H. Reintjes
  00:25:17 - 00:25:50 - A. Mehlkop
  00:25:51 - 00:25:59 - A.G.H. Reintjes
  00:26:00 - 00:26:27 - A. Mehlkop
  00:26:28 - 00:26:54 - B.Q. Nijst
  00:26:55 - 00:29:02 - B.F.J.M.C. Leenders-Gordebeke
  00:29:03 - 00:29:07 - B.Q. Nijst
  00:29:08 - 00:31:36 - L.W.L. Brouwers
  00:31:37 - 00:31:40 - B.Q. Nijst
  00:31:41 - 00:34:08 - C.A.J. Logcher
  00:34:09 - 00:34:11 - B.Q. Nijst
  00:34:12 - 00:39:46 - A.G.H. Reintjes
  00:39:47 - 00:39:49 - B.Q. Nijst
  00:39:50 - 00:41:52 - D.H.J. Artz
  00:41:53 - 00:42:04 - B.Q. Nijst
  00:42:05 - 00:42:39 - P.I.M.H. Stevens
  00:42:40 - 00:42:44 - B.Q. Nijst
  00:42:45 - 00:43:01 - A. Mehlkop
  00:43:02 - 00:43:15 - P.I.M.H. Stevens
  00:43:16 - 00:43:17 - B.Q. Nijst
  00:43:18 - 00:43:34 - L.W.L. Brouwers
  00:43:35 - 00:44:05 - B.Q. Nijst
  00:44:06 - 00:57:13 - P.I.M.H. Stevens
  00:57:14 - 00:57:24 - B.Q. Nijst
  00:57:25 - 00:59:41 - L.W.L. Brouwers
  00:59:42 - 00:59:48 - B.Q. Nijst
  00:59:49 - 01:00:00 - P.I.M.H. Stevens
  01:00:01 - 01:00:02 - B.Q. Nijst
  01:00:03 - 01:00:17 - L.W.L. Brouwers
  01:00:18 - 01:02:24 - P.I.M.H. Stevens
  01:02:25 - 01:02:27 - B.Q. Nijst
  01:02:28 - 01:03:34 - A. Mehlkop
  01:03:35 - 01:03:56 - B.Q. Nijst
  01:03:57 - 01:05:36 - P.I.M.H. Stevens
  01:05:37 - 01:05:38 - B.Q. Nijst
  01:05:39 - 01:06:13 - A. Mehlkop
  01:06:14 - 01:06:39 - B.Q. Nijst
  01:06:40 - 01:07:07 - L.W.L. Brouwers
  01:07:08 - 01:07:26 - B.Q. Nijst
  01:07:27 - 01:07:54 - D.H.J. Artz
  01:07:55 - 01:07:56 - B.Q. Nijst
  01:07:57 - 01:08:40 - P.I.M.H. Stevens
  01:08:41 - 01:08:45 - B.Q. Nijst
  01:08:46 - 01:09:13 - C.A.J. Logcher
  01:09:14 - 01:09:15 - B.Q. Nijst
  01:09:16 - 01:09:53 - P.I.M.H. Stevens
  01:09:54 - 01:10:08 - B.Q. Nijst
  01:10:09 - 01:11:13 - L.W.L. Brouwers
  01:11:14 - 01:11:16 - B.Q. Nijst
  01:11:17 - 01:12:04 - A.G.H. Reintjes
  01:12:05 - 01:12:07 - B.Q. Nijst
  01:12:08 - 01:12:27 - L.W.L. Brouwers
  01:12:28 - 01:12:41 - B.Q. Nijst
  01:12:42 - 01:12:43 - L.W.L. Brouwers
  01:12:44 - 01:12:51 - B.Q. Nijst
  01:12:52 - 01:12:53 - A. Mehlkop
  01:12:54 - 01:13:30 - B.Q. Nijst
 8. 8

  Het college stelt voor om de verordening nadeelcompensatie vast te stellen die ook weer voortvloeit uit de  nieuwe Omgevingswet. Voorheen werd het planschade genoemd, maar de compensatiemogelijkheden zijn nu verruimd. Bijvoorbeeld milieutechnische maatwerkvoorschriften kunnen dan ook leiden tot schadecompensatie. De VNG-modelverordening is ter informatie bijgevoegd.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

  02:09:19 - 02:09:38 - B.Q. Nijst
  02:09:39 - 02:10:15 - J.G. Frentz
  02:10:16 - 02:10:22 - B.Q. Nijst
  02:10:23 - 02:11:10 - L.G. Hoetink
  02:11:11 - 02:11:14 - B.Q. Nijst
  02:11:15 - 02:11:23 - P.I.M.H. Stevens
  02:11:24 - 02:11:59 - Ambtelijke Ondersteuning
  02:12:00 - 02:12:11 - P.I.M.H. Stevens
  02:12:12 - 02:12:17 - B.Q. Nijst
  02:12:18 - 02:12:54 - J.G. Frentz
  02:12:55 - 02:13:21 - P.I.M.H. Stevens
  02:13:22 - 02:13:25 - B.Q. Nijst
  02:13:26 - 02:13:44 - D.H.J. Artz
  02:13:45 - 02:13:50 - P.I.M.H. Stevens
  02:13:51 - 02:14:02 - D.H.J. Artz
  02:14:03 - 02:14:35 - Ambtelijke Ondersteuning
  02:14:36 - 02:14:48 - D.H.J. Artz
  02:14:49 - 02:15:01 - Ambtelijke Ondersteuning
  02:15:02 - 02:15:27 - B.Q. Nijst
 9. 9

  Het college stelt voor in te stemmen met sloop van een varkensstal en nieuwbouw van een woning op het perceel Zwarteweg 50 te Milsbeek. Rijkswaterstaat had een zienswijze ingediend die tot een redactionele aanpassing  heeft geleid.

  Besluit

  Het college adviseert tot agendering als A-stuk.

  02:15:28 - 02:15:45 - B.Q. Nijst
  02:15:46 - 02:16:40 - D.A.J. van Dijck
  02:16:41 - 02:16:44 - B.Q. Nijst
  02:16:45 - 02:17:07 - D.H.J. Artz
  02:17:08 - 02:17:18 - B.Q. Nijst
  02:17:19 - 02:17:45 - J.J. Hillebrand
  02:17:46 - 02:17:48 - B.Q. Nijst
  02:17:49 - 02:18:29 - P.I.M.H. Stevens
  02:18:30 - 02:18:38 - B.Q. Nijst
 10. 10

  02:18:39 - 02:18:44 - B.Q. Nijst
 11. 11

  02:18:45 - 02:18:50 - B.Q. Nijst
 12. 12

  De vergadering sluit om 22.15 uur.

  02:18:51 - 02:18:58 - B.Q. Nijst