Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 30 oktober 2023

16:00 - 18:00
Locatie

3.07

Voorzitter
J.M.T. Teunissen
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), J. van Bergen, A. Mehlkop, B. Nijst, D. Artz, L. Brouwers, H. Frentz, B. Teunissen (secretaris), J. van der Knaap (griffier)

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Van de actiepunten 658 en 659 is in het LTA-overzicht aangegeven dat 658 (bermbeheer) is afgehandeld en dat 659 (Maaskemp) wordt uitgesteld tot 1 december.

  Besluit

  De besluiten- en actielijst worden conform vastgesteld.

 4. 4

  Besluit

  Actiepunt 553, vrachtwagens. kan er een oplossing komen voor het parkeren bij de Willem Boyeweg?
  Actiepunt 658, bermenexcursie. De laatste maaibeurt had al moeten plaatsvinden, maar is nog niet uitgevoerd. Graag hier nadere informatie over.
  Overigens wordt de actielijst vastgesteld en het overzicht moties voor kennisgeving aangenomen.

 5. 5

  Het raadsvoorstel wordt regulier aangeboden door het presidium. Het raadsvoorstel en concept raadsbesluit kunnen derhalve worden vastgesteld. Het rapport is ter informatie ook aangeboden aan het auditcomité dat op 23 oktober bijeen is geweest.

  Besluit

  Het raadsvoorstel kan naar de raad.

 6. 5

  Teruggeblikt kan onder meer worden op de BR van 25 september (woordelijk verslag bijgevoegd), de VR van 23 oktober, de technische vragenbijeenkomst van 9 oktober en de informatiebijeenkomst van 18 september over het Genneperhuys en afvalinzameling.
  Wat betreft de latere start van de BR op 25 september vanwege technische problemen met de uitzending heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met Company webcast en zijn nadere afspraken gemaakt.

  Besluit

  Als een voorzitter een bepaald gedrag aan de orde heeft gesteld dienen andere raadsleden niet ter vergadering in woord of gebaar daar afstand van te nemen.
  Een fysieke commissie technische vragen behoeft niet meer te worden georganiseerd.
  Overigens geen bijzonderheden.

 7. 5

  Het besluit van 18 september was: het procesvoorstel van de griffier wordt onderschreven. Het presidium ziet graag kaders voor niet-openbaarheid op basis van de criteria van de Woo. De driehoek gaat hiernaar kijken. Het komt de volgende keer terug voor definitieve vaststelling.
  Er is een aanvullend memo toegevoegd over de criteria van de Woo.

  Besluit

  Het presidium kan zich vinden in de aanbevelingen zoals die zijn voorgelegd.

 8. 6

  Vooruitgeblikt kan onder meer worden op de extra BR van 30 oktober over Mikado. De geplande informatieavond over de veiligheidsdiensten is doorgeschoven naar 2024. Verder staan op de planning de begrotingsraad en de VR van 27 november en 4 december en een informatiebijeenkomst over de toekomst van de WSW en de Participatiewet op 11 december.

  Besluit

  Geen bijzonderheden.

 9. 7

  - De plaatsvervangend griffier Peter-Jan Mol doet in het kader van zijn opleiding tot griffier een onderzoek naar het vergadermodel dat inmiddels 5 jaar oud is en zal daartoe ook raadsleden benaderen.
  - Raadscolumns, zie bijlage
  - Op maandag 13 november 20.00 uur is de Raad welkom bij het zwembad, waar hij een rondleiding en een korte toelichting op de exploitatie door Vebego krijgt. Medewerkers Jos van de Brand en Peter-Jan Mol zijn er om vragen aan de gemeente te beantwoorden.
  - meehelpen bij de Voedselbank, zie bijlage

  Besluit

  1. onderzoek voor kennisgeving aangenomen.
  2. raadscolumns, akkoord onder voorwaarde dat de columns goed zichtbaar blijven en niet worden weggestopt op bijvoorbeeld een advertentiepagina.
  3. Raadsexcursie zwembad, akkoord, deze zal ca. anderhalf uur in beslag nemen.
  4. Vanuit de fracties van SP, RGL en D66 zijn inmiddels aanmeldingen gedaan om mee te lopen met de Voedselbank.
  5. De handelwijze van Nebuvast om een raadslid via zijn werkgever aan te spreken over een politieke stellingname wordt collectief ongepast gevonden. De burgemeester heeft de betrokken ontwikkelaar aangesproken op dit gedrag, waarvoor ook excuses zijn gemaakt.
  6. De raad kan een RIB verwachten over het bericht dat het college de deal met Résidence Heijendael voor de opvang van Oekraïners met twee jaar heeft kunnen verlengen waarbij er tevens voor maximaal 25 extra plekken wordt gezorgd.

 10. 8

  De vergadering sluit om 17.50 uur.