Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 3 juli 2023

16:00 - 17:30
Locatie

3.07

Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig; J. Teunissen (voorzitter), J. van Bergen, mevr. M. van den Hoogen, B. Nijst, D. Artz, L. Brouwers, J. van der Knaap (griffier).
  De heren Mehlkop en Frentz en de  secretaris zijn verhinderd. De heer Mehlkop laat zich vervangen.
  Hieronder bericht van de secretaris:
  Beste leden van het Presidium,
  U heeft 3 juli de volgende Presidiumvergadering. Ik zou daar heel graag bij zijn geweest, maar ik heb al vorig jaar twee vakanties gepland voor 2023: in mei in Italië en de eerste twee weken van juli in Engeland. Dit heb ik uiteraard bij de opdrachtverstrekking aan mij aangegeven. Wij gaan met anderen, dus ik heb geen ruimte tot aanpassing.
  Na deze twee weken in juli blijf ik – en dat met veel werkplezier – in Gennep tot het aantreden van de nieuwe gemeentesecretaris en mijn overdracht aan hem. In die periode werk ik twee dagen per week, in beginsel de dinsdag en de woensdag. Dus het is te vroeg om mij al bij u af te melden.
  Wel feliciteer ik u van harte met de benoeming van de nieuwe gemeentesecretaris, Bart Teunissen. Vanwege zijn persoons- en competentieprofiel, maar ook omdat het dan naar alle verwachting de laatste keer zal zijn dat er een Presidium is zonder deelname van een gemeentesecretaris. Bob is 3 juli helaas verhinderd mij te vervangen.


  Met vriendelijke groet,


  Ad de Kroon

 2. 2

  Besluit

  Bij de volgende vergadering zal Bart Teunissen als nieuwe gemeentesecretaris aanschuiven.

 3. 3

  Besluit

  De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. De wijzigingen in het evenementenbeleid worden volgende week via een RIB aan de raad meegedeeld.
  De actiepunten worden overigens voor kennisgeving aangenomen.

 4. 4

  actiepunt 630: Op 8 juni 2023 is de raadswerkgroep MGR bijgepraat door de portefeuillehouder over de situatie MGR. N.a.v. dit overleg is de raadswerkgroep uitgenodigd voor het bijwonen van de informatiebijeenkomst over de MGR (door de directie van MGR) op dinsdag 27 juni 2023 (deelname was ook virtueel mogelijk). Een persoon heeft zich net voor aanvang van het overleg afgemeld. De andere leden waren afwezig zonder kennisgeving.

  Besluit

  607, datum eventueel oprekken i.v.m. de formele sluiting van de subsidiedatum.
  617, mfa Ven-Zelderheide, graag de planning eerder aan de raad beschikbaar stellen.
  552, graag finale duidelijkheid over evaluatie oud papier ophalen, de categorie "vooralsnog afgehandeld" geeft onvoldoende duidelijkheid.
  634 Mikado, de inzet vanuit het college is op dit moment om een extra raadsvergadering in oktober te laten plannen.
  589, het presidium kan de toezegging niet rijmen  met een budget van € 15.000 voor een onderzoek.
  Overigens akkoord.
  Het overzicht moties wordt voor kennisgeving aangenomen.

 5. 5

  Besluit

  Het presidium gaat akkoord met het concept raadsvoorstel.
  Overigens aanpassen: in artikel 7.2 wordt ten onrecht verwezen naar artikel 12, dat moet artikel 11 zijn.

 6. 6

  Wethouder Pubben wil graag een en ander toelichten aan het presidium van de stand van zaken.

  Besluit

  Het ook in het vervolg periodiek bijpraten van het presidium (naast de raadswerkgroep) over de gang van zaken wordt op prijs gesteld.

 7. 7

  Teruggeblikt kan onder meer worden op de BR van 5 juni, de bermenexcursie van 19 juni en de VR van 26 juni (gevoel inspreker 5G).

  Besluit

  Het gevoel wordt gedeeld dat het niet geheel bevredigend is om insprekers te laten gaan als ze inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Wat dat betreft wordt evenwel vastgesteld dat er geen uniforme andere wijze is die beter aansluit dan de afgesproken procedure om alleen vragen vanuit de raad te stellen aan de inspreker(s).
  Overigens geen bijzonderheden.

 8. 8

  Vooruitgeblikt kan onder meer worden op de werkconferentie over de toekomst van de Maaskemp, de BR van 10 juli en het raadsuitje.

  Besluiten

  De raadsvergadering van 10 juli zal vanwege de omvangrijke agenda starten om 19.00 uur. Overigens geen bijzonderheden.

  Geen bijzonderheden.

 9. 9

  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 10. 10

  De vergadering sluit om 16.25 uur.