Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 8 november 2021

16:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
J.M.T. Teunissen
Toelichting

Het betrof een fysieke vergadering, zonder publiek, de vergadering is te volgen via GennepNews, tv en -Facebook, alsmede via de gemeentelijke website.

Uitzending

Agendapunten

Aanwezig: burgemeester J.M.T. Teunissen, voorzitter, de heren J. van Bergen, L. Brouwers, H.J. van Essen, H. Frentz, mevr. H. Frentz, J. Hillebrand, F. Knigge, B. Nijst, F. Pubben, R. Reinten, T. Reintjes, H. Rodoe, mevr. A. Sonnemans, J. Sutmuller en P. Wessels.
Wethouders: de heren R. Janssen en R. Peperzak, griffier J.W.M. van der Knaap, secretaris mevr. J. Nijland.
Verhinderd: wethouder mevr. J. van Hulsteijn.

00:04:12 - 00:04:38 - J.M.T. Teunissen

Besluit

De agenda wordt conform vastgesteld.

00:04:39 - 00:05:51 - J.M.T. Teunissen
00:05:52 - 00:06:59 - L.W.L. Brouwers
00:07:00 - 00:07:04 - J.M.T. Teunissen
00:07:05 - 00:08:07 - J.G. Frentz
00:08:08 - 00:08:20 - L.W.L. Brouwers
00:08:21 - 00:08:25 - J.M.T. Teunissen
00:08:26 - 00:09:06 - J.G. Frentz
00:09:07 - 00:09:17 - J.M.T. Teunissen
00:09:18 - 00:09:33 - A.M.H. Sonnemans
00:09:34 - 00:09:45 - H. Rodoe
00:09:46 - 00:10:01 - J.W.G. van Bergen
00:10:02 - 00:10:23 - L.W.L. Brouwers
00:10:24 - 00:10:54 - J.M.T. Teunissen
00:10:55 - 00:11:16 - C.F. Schoemaker

Er hebben zich geen inwoners hiervoor gemeld.

00:11:17 - 00:11:55 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt voor om de de Programmabegroting 2022 en Meerjarenbegroting 2023-2025 vast te stellen, welke volgens de trimesterrapportage in financieel opzicht een gunstiger uitkomst heeft dan gepresenteerd en tevens om de kredieten zoals opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma, jaarschijf 2022, met een totale omvang van € 7.071.850 beschikbaar te stellen. De voorzitter van het auditcomité zal mondeling advies uitbrengen over de begroting.

De vergaderorde is als volgt:
• Eerste termijn (10 minuten per fractie)
• Algemeen adviserende reactie van het college
• Schorsing om 18.00 uur voor maaltijd en fractie-overleg (1,5 uur)
• Tweede termijn (5 minuten per fractie)
• Behandeling en stemming per amendement, voorstel als zodanig en motie

Bijlagen

Besluit

Amendement 1, Centrummanager, wordt  aangenomen met 14 stemmen voor en 2 tegen, alleen de PvdA is tegen;
Amendement 2, handhavingsbeleid, wordt unaniem aangenomen;
Amendement 3, Landschapsontwikkelingsplan, wordt  aangenomen met 11 stemmen voor en 5 tegen, CDA, SP en VVD voor en PvdA en D66 tegen;
Amendement 4, OZB-stijging, wordt  aangenomen met 14 stemmen voor en 2 tegen, alleen de PvdA stemt tegen;
Amendement 5, Gebiedscoördinator, wordt gewijzigd aangenomen met 11 stemmen voor en 5 tegen, D66 en PvdA stemmen tegen;
Het voorstel wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 3 tegen, alleen D66 stemt tegen.
Motie 1, Energielandschap A77, wordt  verworpen met 6 stemmen voor en 10 tegen, CDA, D66 en PvdA stemmen tegen;
Motie 2, Grondbeleid, wordt overgenomen met 14 stemmen voor en 2 tegen, alleen de PvdA stemt tegen;
Motie 3, Kantine PicaMare,  wordt overgenomen met 14 stemmen voor en 2 tegen, alleen de PvdA stemt tegen;
Motie 4, Onafhankelijk cliëntondersteuner, wordt verworpen met 11 stemmen tegen en 5 voor, D66 en PvdA stemmen voor;
Motie 5, Verduurzamen huurwoningen, wordt  ingetrokken;
Motie 6, Vergroenen leefomgeving, wordt unaniem aangenomen;
Motie 7, Oorlogsgraven, wordt unaniem aangenomen;
Motie 8, Opkoopbeschermning, wordt unaniem aangenomen;
Motie 9, Toegankelijkheid gemeentekantoor, wordt  unaniem aangenomen;
Motie 10, Beelden Roovers, wordt  aangenomen met 11 stemmen voor en 5 tegen, VVD en PvdA zijn tegen.

00:12:24 - 00:14:24 - J.M.T. Teunissen
00:14:25 - 00:27:08 - A.G.H. Reintjes
00:27:09 - 00:27:33 - J.M.T. Teunissen
00:27:34 - 00:40:07 - H. Rodoe
00:40:08 - 00:40:26 - J.M.T. Teunissen
00:40:27 - 00:48:34 - A.M.H. Sonnemans
00:48:35 - 00:56:50 - J.G. Frentz
00:56:51 - 00:57:16 - J.J. Hillebrand
00:57:17 - 00:57:36 - J.G. Frentz
00:57:37 - 00:58:08 - J.M.T. Teunissen
00:58:09 - 01:06:22 - J.J. Hillebrand
01:06:23 - 01:06:59 - H. Rodoe
01:07:00 - 01:07:50 - J.J. Hillebrand
01:07:51 - 01:08:46 - H. Rodoe
01:08:47 - 01:09:48 - J.J. Hillebrand
01:09:49 - 01:10:59 - J.M.T. Teunissen
01:30:26 - 01:35:59 - R.T.M. Peperzak
01:36:00 - 01:36:08 - H. Rodoe
01:36:09 - 01:38:00 - R.T.M. Peperzak
01:38:01 - 01:38:59 - J.G. Frentz
01:39:00 - 01:46:08 - R.T.M. Peperzak
01:46:09 - 01:46:53 - A.M.H. Sonnemans
01:46:54 - 01:46:58 - J.M.T. Teunissen
01:46:59 - 01:47:09 - R.T.M. Peperzak
01:47:10 - 01:47:55 - A.G.H. Reintjes
01:47:56 - 01:49:33 - R.T.M. Peperzak
01:49:34 - 01:49:43 - J.M.T. Teunissen
01:49:44 - 01:49:52 - A.G.H. Reintjes
01:49:53 - 01:50:27 - R.T.M. Peperzak
01:50:28 - 01:50:45 - J.M.T. Teunissen
01:50:46 - 01:52:31 - R.T.M. Peperzak
01:54:57 - 01:55:15 - J.M.T. Teunissen
01:55:16 - 01:57:24 - J.G. Frentz
01:57:25 - 01:59:13 - R.T.M. Peperzak
01:59:14 - 01:59:25 - J.M.T. Teunissen
01:59:26 - 02:00:47 - R.T.M. Peperzak
02:00:48 - 02:01:17 - J.G. Frentz
02:01:18 - 02:08:40 - R.T.M. Peperzak
02:10:09 - 02:10:17 - J.M.T. Teunissen
02:10:18 - 02:10:58 - J.J. Hillebrand
02:10:59 - 02:11:23 - R.T.M. Peperzak
02:11:24 - 02:12:06 - J.M.T. Teunissen
02:12:07 - 02:12:22 - L.W.L. Brouwers
02:12:23 - 02:12:46 - J.M.T. Teunissen
03:15:17 - 03:18:18 - R. Janssen
03:18:19 - 03:18:46 - H. Rodoe
03:18:47 - 03:29:19 - R. Janssen
03:29:20 - 03:30:56 - J.J. Hillebrand
03:30:57 - 03:31:35 - R. Janssen
03:31:36 - 03:31:42 - J.J. Hillebrand
03:31:43 - 03:32:06 - R. Janssen
03:32:07 - 03:32:19 - J.M.T. Teunissen
03:32:20 - 03:32:59 - J.J. Hillebrand
03:33:00 - 03:33:06 - R. Janssen
03:33:07 - 03:33:32 - J.M.T. Teunissen
03:33:33 - 03:33:35 - A.G.H. Reintjes
03:33:36 - 03:33:46 - J.M.T. Teunissen
03:34:40 - 03:34:58 - H. Rodoe
03:34:59 - 03:35:22 - J.M.T. Teunissen
03:35:23 - 03:35:39 - A.M.H. Sonnemans
03:35:40 - 03:35:46 - J.M.T. Teunissen
03:35:47 - 03:35:59 - R.T.M. Peperzak
03:36:00 - 03:36:24 - A.M.H. Sonnemans
03:36:25 - 03:37:00 - A.G.H. Reintjes
03:37:01 - 03:37:23 - R.T.M. Peperzak
03:37:24 - 03:37:45 - J.M.T. Teunissen
03:44:56 - 03:45:11 - H. Rodoe
03:45:12 - 03:45:20 - J.M.T. Teunissen
03:45:21 - 03:45:35 - H. Rodoe
03:45:36 - 03:45:54 - R.T.M. Peperzak
03:45:55 - 03:46:05 - H. Rodoe
03:46:06 - 03:46:24 - J.M.T. Teunissen
03:46:37 - 03:46:51 - L.W.L. Brouwers
03:46:52 - 03:47:10 - J.M.T. Teunissen
03:47:11 - 03:56:11 - A.G.H. Reintjes
03:56:12 - 03:56:25 - J.J. Hillebrand
03:56:26 - 03:57:00 - A.G.H. Reintjes
03:57:01 - 03:57:04 - J.M.T. Teunissen
03:57:05 - 03:57:32 - F.P.M. Pubben
03:57:33 - 03:58:03 - A.G.H. Reintjes
03:58:04 - 03:59:20 - H. Rodoe
03:59:21 - 03:59:34 - A.M.H. Sonnemans
03:59:35 - 04:02:17 - H. Rodoe
04:02:18 - 04:02:32 - A.G.H. Reintjes
04:02:33 - 04:03:08 - J.M.T. Teunissen
04:03:09 - 04:05:38 - F.P.M. Pubben
04:05:39 - 04:06:05 - H. Rodoe
04:06:06 - 04:07:33 - F.P.M. Pubben
04:07:34 - 04:07:53 - A.G.H. Reintjes
04:07:54 - 04:08:05 - H. Rodoe
04:08:06 - 04:08:49 - F.P.M. Pubben
04:08:50 - 04:08:52 - A.G.H. Reintjes
04:08:53 - 04:11:17 - F.P.M. Pubben
04:11:18 - 04:11:40 - J.M.T. Teunissen
04:11:41 - 04:13:16 - H.J. van Essen
04:13:17 - 04:13:49 - J.J. Hillebrand
04:13:50 - 04:15:01 - H.J. van Essen
04:15:02 - 04:15:15 - L.W.L. Brouwers
04:15:16 - 04:15:47 - J.M.T. Teunissen
04:15:48 - 04:15:50 - H.J. van Essen
04:15:51 - 04:16:21 - J.M.T. Teunissen
04:16:22 - 04:17:42 - J.J. Hillebrand
04:17:43 - 04:18:23 - H. Rodoe
04:18:24 - 04:18:50 - A.G.H. Reintjes
04:18:51 - 04:19:44 - J.J. Hillebrand
04:19:45 - 04:20:21 - A.G.H. Reintjes
04:20:22 - 04:20:47 - R.J.M. Rutten
04:20:48 - 04:21:13 - H. Rodoe
04:21:14 - 04:22:17 - J.J. Hillebrand
04:22:18 - 04:22:54 - J.M.T. Teunissen
04:22:55 - 04:23:58 - J.J. Hillebrand
04:23:59 - 04:24:42 - H.J. van Essen
04:24:43 - 04:26:47 - J.J. Hillebrand
04:26:48 - 04:26:58 - H. Rodoe
04:26:59 - 04:27:55 - J.J. Hillebrand
04:27:56 - 04:28:53 - J.G. Frentz
04:28:54 - 04:29:38 - H. Rodoe
04:29:39 - 04:30:41 - J.J. Hillebrand
04:30:42 - 04:31:29 - H. Rodoe
04:31:30 - 04:32:24 - J.J. Hillebrand
04:32:25 - 04:32:30 - H. Rodoe
04:32:31 - 04:32:36 - J.M.T. Teunissen
04:32:37 - 04:34:27 - J.J. Hillebrand
04:34:28 - 04:35:00 - J.M.T. Teunissen
04:44:55 - 04:45:48 - R.T.M. Peperzak
04:45:49 - 04:46:26 - J.M.T. Teunissen
04:48:38 - 04:48:50 - A.G.H. Reintjes
04:48:51 - 04:49:30 - J.M.T. Teunissen
04:49:31 - 04:49:43 - L.W.L. Brouwers
04:49:44 - 04:50:19 - H.J. van Essen
04:50:20 - 04:50:32 - J.M.T. Teunissen
04:53:57 - 04:54:01 - H. Rodoe
04:54:02 - 04:54:32 - J.M.T. Teunissen

Het college vraagt de raad in te stemmen met het bestemmingsplan voor de Verbindingsweg door het buitengebied van Milsbeek, welke uiteindelijk ook de dorpskernen van Ottersum en Ven-Zelderheide moet gaan ontlasten.

Besluit

Amendement 1, Landschappelijk inpassingsplan, wordt door het college overgenomen;
Amendement 2, Ontwikkeling Ottersum en Ven-Zelderheide, wordt ingetrokken;
Het voorstel wordt aangenomen met 13 tegen 3, alleen D66 stemt tegen het voorstel.
Motie 1, Rotonde N271, wordt aangehouden.

04:54:50 - 04:55:40 - J.M.T. Teunissen
04:55:41 - 05:00:10 - L.W.L. Brouwers
05:00:11 - 05:02:03 - J.G. Frentz
05:02:04 - 05:05:28 - F.P.M. Pubben
05:05:29 - 05:05:37 - J.M.T. Teunissen
05:05:38 - 05:06:47 - F.J. Knigge
05:06:48 - 05:11:01 - R.J.M. Rutten
05:11:02 - 05:11:48 - J.M.T. Teunissen
05:11:49 - 05:14:13 - R.T.M. Peperzak
05:14:14 - 05:14:27 - L.W.L. Brouwers
05:14:28 - 05:15:53 - R.T.M. Peperzak
05:15:54 - 05:16:13 - L.W.L. Brouwers
05:16:14 - 05:16:49 - R.T.M. Peperzak
05:16:50 - 05:17:36 - J.M.T. Teunissen

De heer Pubben (D66) heeft gevraagd voor de besluitvormende raadsvergadering van 8 november 2021 dit eerder aangehouden raadsvoorstel over een algemeen vuurwerkverbod weer te agenderen.

Het college stelt u voor de APV te wijzigen om een door de raad vastgesteld algemeen vuurwerkverbod ook juridisch mogelijk te maken.

Besluit

Het voorstel wordt geacht te zijn afgewezen met 8 tegen 8 D66, SP en PvdA zijn vóór, het CDA en de VVD zijn tegen.

05:22:01 - 05:23:06 - J.M.T. Teunissen
05:23:07 - 05:25:30 - F.P.M. Pubben
05:25:31 - 05:26:17 - J.W.G. van Bergen
05:26:18 - 05:27:38 - F.J. Knigge
05:27:39 - 05:29:07 - L.W.L. Brouwers
05:29:08 - 05:30:36 - H.J. van Essen
05:30:37 - 05:33:10 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt voor om het bestemmingsplan vast te stellen voor een woonzorgcomplex met 18 woon-zorgappartementen en 1 dienstwoning, 8 rijwoningen en 4 levensloopbestendige twee-onder-1-kap woningen aan de Draaischijf te Milsbeek en tevens om in te stemmen met de reacties op de ingediende zienswijzen.
De heer Rodoe heeft aangegeven expliciet niet mee te zullen doen aan een eventuele beraadslaging.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

05:33:21 - 05:34:20 - J.M.T. Teunissen
05:34:21 - 05:35:52 - J.G. Frentz
05:35:53 - 05:36:02 - J.M.T. Teunissen
05:36:03 - 05:39:51 - H. Rodoe
05:39:52 - 05:41:41 - F.P.M. Pubben
05:41:42 - 05:44:11 - J.W.G. van Bergen
05:44:12 - 05:44:49 - F.P.M. Pubben
05:44:50 - 05:45:55 - J.W.G. van Bergen
05:45:56 - 05:47:54 - R.T.M. Peperzak
05:47:55 - 05:48:13 - J.M.T. Teunissen

Moties vreemd aan de orde worden altijd in twee termijnen afgehandeld.
De PvdA-fractie is niet aanwezig bij de behandeling van dit agendapunt.

Besluit

De motie wordt unaniem aangenomen met 14 stemmen voor, de PvdA was niet aanwezig bij de behandeling.

De VVD heeft vragen gesteld over coronamaatregelen en carnaval, De antwoorden gaan hierbij.

De vergadering wordt gesloten om 21.45 uur.

05:48:54 - 05:50:30 - J.M.T. Teunissen