Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 19 april 2021

20:00 - 23:00

Locatie:
Vanuit huis
Voorzitter:
J.M.T. Teunissen
Toelichting:

Het betreft een digitale besluitvormende raadsvergadering, die uitgezonden wordt via de website van de gemeente en via GennepNews.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

Het college stelt u voor het Beleidsplan Schulddienstverlening vast te stellen waarmee u zou instemmen met een tiental beleidskaders die ingaan op onder meer de betekenis van preventie en het vergroten van de eigen kracht van de inwoners en om geen wachtlijsten te hanteren in de dienstverlening. Het rekenkamerrapport, is gebruikt om het beleidsplan aan te scherpen.

Het presidium stelt voor de tekst van de geldende Verordening op de rekenkamercommissie te verduidelijken op het punt van de benoemingstermijn van haar leden. Het uitgangspunt wordt dan dat leden voor vier jaar met eenmalig een herbenoeming benoemd kunnen worden. Het betreffende artikel wordt dan: leden van de rekenkamercommissie kunnen eenmalig voor herbenoeming voor een periode van eveneens vier jaar in aanmerking komen. Van de periode kan in het belang van de gemeente worden afgeweken.

De benoemingstermijn van de voorzitter van de rekenkamercommissie, de heer mr. dr. R. Kerff loopt in april af en het presidium staan er achter dat betrokkene nog een periode als lid van de rekenkamer kan worden benoemd.

Het college stelt voor, gehoord het presidium, om met het oog op transparantie duidelijk te maken hoe de gemeente in haar geledingen om gaat met de publicatie van persoonsgegevens, onder meer bij de lijst ingekomen stukken en raadsstukken.

De fractie CDA heeft vragen gesteld over de postvoorziening, de beantwoording gaat hierbij.
De fractie D66 heeft vragen gesteld over de Molukse gemeenschap en over de informatieplicht van het college inzake jaarverslagen commissie voor de bezwaarschriften.