Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 19 april 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Vanuit huis
Voorzitter
J.M.T. Teunissen
Toelichting

Het betreft een digitale besluitvormende raadsvergadering, die uitgezonden wordt via de website van de gemeente en via GennepNews.

Uitzending

Agendapunten

Aanwezig zijn: H. Teunissen (voorzitter), van de raad: J. van Bergen, L. Brouwers, H. van Essen, H. Frentz, J. Hillebrand, A. Janssen, F. Knigge, B. Nijst, F. Pubben, R. Reinten, T. Reintjes, H. Rodoe, R. Rutten, A. Sonnemans, J. Sutmuller, en P. Wessels, van het college de wethouders Van Hulsteijn, Peperzak en Janssen en verder loco-secretaris Nederveen en griffier Van der Knaap

00:00:00 - 00:08:28 - J.M.T. Teunissen

Besluit

De agenda wordt conform vastgesteld.

00:08:29 - 00:08:39 - J.M.T. Teunissen
00:08:40 - 00:08:54 - J.M.T. Teunissen
00:08:55 - 00:09:06 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt u voor het Beleidsplan Schulddienstverlening vast te stellen waarmee u zou instemmen met een tiental beleidskaders die ingaan op onder meer de betekenis van preventie en het vergroten van de eigen kracht van de inwoners en om geen wachtlijsten te hanteren in de dienstverlening. Het rekenkamerrapport, is gebruikt om het beleidsplan aan te scherpen.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.
De motie van D66, PvdA wordt aangehouden.

00:09:44 - 00:10:44 - J.M.T. Teunissen
00:10:45 - 00:14:51 - J.J. Hillebrand
00:14:52 - 00:16:11 - F.J. Knigge
00:16:12 - 00:20:51 - P.H.B. Wessels
00:20:52 - 00:21:55 - R.A. Reinten
00:21:56 - 00:22:59 - H.J. van Essen
00:23:00 - 00:23:23 - J.J. Hillebrand
00:23:24 - 00:24:00 - H.J. van Essen
00:24:01 - 00:27:27 - R. Janssen
00:27:28 - 00:27:51 - J.M.T. Teunissen
00:27:52 - 00:29:20 - J.J. Hillebrand
00:29:21 - 00:31:56 - P.H.B. Wessels
00:31:57 - 00:33:11 - F.J. Knigge
00:33:12 - 00:35:26 - J.J. Hillebrand
00:35:27 - 00:36:04 - R.A. Reinten
00:36:05 - 00:36:44 - H.J. van Essen
00:36:45 - 00:37:26 - P.H.B. Wessels
00:37:27 - 00:37:50 - J.M.T. Teunissen
00:37:51 - 00:39:44 - R. Janssen
00:39:45 - 00:40:01 - J.M.T. Teunissen
00:40:02 - 00:40:29 - J.J. Hillebrand
00:40:30 - 00:40:40 - J.M.T. Teunissen
00:40:41 - 00:40:52 - R. Janssen
00:40:53 - 00:41:22 - J.M.T. Teunissen
00:41:43 - 00:41:50 - P.H.B. Wessels
00:41:51 - 00:42:05 - J.M.T. Teunissen
00:46:19 - 00:46:37 - J.J. Hillebrand
00:46:38 - 00:46:43 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt voor om in te stemmen met de 1e tranche van de Regio Deal en de zogenoemde eerste projectenenvelop Investeringsagenda en om de bijdrage uit de betreffende bestemmingsreserve te stellen op maximaal € 782.500. U heeft eerder besloten alleen financieel bij te dragen aan projecten met een duidelijke meerwaarde voor Gennep. In dit geval bijvoorbeeld investeringen in de arbeidsmarkt en de Maasheggen.
Op 12 april is er een online regionale bijeenkomst voor raadsleden over de Regio Deal.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.
De motie wordt unaniem conform vastgesteld.

00:46:44 - 00:48:00 - J.M.T. Teunissen
00:48:01 - 00:51:25 - A.G.H. Reintjes
00:51:26 - 00:53:37 - L.W.L. Brouwers
00:53:38 - 00:54:27 - A.G.H. Reintjes
00:54:28 - 00:55:14 - L.W.L. Brouwers
00:55:15 - 00:55:39 - A.G.H. Reintjes
00:55:40 - 00:56:13 - L.W.L. Brouwers
00:56:14 - 00:58:23 - F.J. Knigge
00:58:24 - 00:58:52 - L.W.L. Brouwers
00:58:53 - 00:59:13 - J.M.T. Teunissen
00:59:14 - 01:00:33 - F.P.M. Pubben
01:00:34 - 01:01:34 - L.W.L. Brouwers
01:01:35 - 01:01:53 - J.M.T. Teunissen
01:01:54 - 01:02:47 - H.J. van Essen
01:02:48 - 01:06:34 - F.P.M. Pubben
01:06:35 - 01:07:27 - L.W.L. Brouwers
01:07:28 - 01:09:26 - F.P.M. Pubben
01:09:27 - 01:17:33 - J.A van Hulsteijn
01:17:34 - 01:17:59 - L.W.L. Brouwers
01:18:00 - 01:21:27 - J.A van Hulsteijn
01:21:28 - 01:21:43 - J.M.T. Teunissen
01:21:44 - 01:23:26 - A.G.H. Reintjes
01:23:27 - 01:24:49 - L.W.L. Brouwers
01:24:50 - 01:25:19 - J.M.T. Teunissen
01:25:20 - 01:25:51 - J.A van Hulsteijn
01:25:52 - 01:26:19 - J.M.T. Teunissen
01:26:29 - 01:26:52 - F.P.M. Pubben
01:26:53 - 01:27:34 - J.M.T. Teunissen

Het presidium stelt voor de tekst van de geldende Verordening op de rekenkamercommissie te verduidelijken op het punt van de benoemingstermijn van haar leden. Het uitgangspunt wordt dan dat leden voor vier jaar met eenmalig een herbenoeming benoemd kunnen worden. Het betreffende artikel wordt dan: leden van de rekenkamercommissie kunnen eenmalig voor herbenoeming voor een periode van eveneens vier jaar in aanmerking komen. Van de periode kan in het belang van de gemeente worden afgeweken.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

01:27:35 - 01:27:47 - J.M.T. Teunissen

De benoemingstermijn van de voorzitter van de rekenkamercommissie, de heer mr. dr. R. Kerff loopt in april af en het presidium staan er achter dat betrokkene nog een periode als lid van de rekenkamer kan worden benoemd.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

01:27:48 - 01:27:57 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt voor, gehoord het presidium, om met het oog op transparantie duidelijk te maken hoe de gemeente in haar geledingen om gaat met de publicatie van persoonsgegevens, onder meer bij de lijst ingekomen stukken en raadsstukken.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

01:27:58 - 01:28:11 - J.M.T. Teunissen

Zoals gebruikelijk stelt het college voor om voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening enkele budgetten en restantkredieten van het vorige jaar over te hevelen naar het lopende jaar. Het gaat in dit geval om, bovenop de tussentijds eerder vastgestelde € 615.000, nog ca. € 2,8 miljoen aan budgetten en voor voornamelijk het KEC € 11,5 miljoen aan restantkredieten.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

01:28:12 - 01:28:23 - J.M.T. Teunissen

De fractie CDA heeft vragen gesteld over de postvoorziening, de beantwoording gaat hierbij.
De fractie D66 heeft vragen gesteld over de Molukse gemeenschap en over de informatieplicht van het college inzake jaarverslagen commissie voor de bezwaarschriften.

01:30:03 - 01:30:22 - J.M.T. Teunissen
01:30:23 - 01:35:13 - F.P.M. Pubben
01:35:14 - 01:35:54 - H. Rodoe
01:35:55 - 01:36:49 - F.P.M. Pubben
01:36:50 - 01:37:12 - H. Rodoe
01:37:13 - 01:37:36 - F.P.M. Pubben
01:37:37 - 01:38:25 - H. Rodoe
01:38:26 - 01:41:08 - R.J.M. Rutten
01:41:09 - 01:42:49 - F.P.M. Pubben
01:43:47 - 01:43:54 - J.A van Hulsteijn
01:43:55 - 01:44:13 - L.W.L. Brouwers
01:44:14 - 01:49:31 - J.A van Hulsteijn
01:49:32 - 01:50:01 - J.M.T. Teunissen
01:50:02 - 01:50:21 - L.W.L. Brouwers
01:50:22 - 01:51:32 - F.P.M. Pubben
01:51:33 - 01:51:45 - J.M.T. Teunissen
01:51:46 - 01:52:13 - J.A van Hulsteijn
01:52:14 - 01:52:32 - J.M.T. Teunissen
01:52:33 - 01:52:55 - R.J.M. Rutten
01:52:56 - 01:53:19 - H. Rodoe
01:53:20 - 01:53:37 - L.W.L. Brouwers
01:53:38 - 01:54:14 - J.G. Frentz
01:54:15 - 01:54:43 - H.J. van Essen
01:54:44 - 01:55:06 - H. Rodoe
01:55:07 - 01:55:22 - J.M.T. Teunissen
01:55:41 - 01:58:57 - A.G.H. Reintjes
01:58:58 - 02:01:06 - P.H.B. Wessels
02:01:07 - 02:02:53 - J.A van Hulsteijn
02:02:54 - 02:03:41 - A.G.H. Reintjes
02:03:42 - 02:03:50 - J.M.T. Teunissen
02:03:51 - 02:04:06 - J.A van Hulsteijn
02:04:07 - 02:04:29 - J.M.T. Teunissen
02:04:30 - 02:05:03 - A.M.H. Sonnemans
02:05:04 - 02:06:21 - J.G. Frentz
02:06:22 - 02:08:13 - J.J.M. Sutmuller
02:08:14 - 02:11:12 - J.M.T. Teunissen
02:11:13 - 02:13:22 - F.P.M. Pubben
02:13:23 - 02:13:51 - H. Rodoe
02:13:52 - 02:14:12 - H.J. van Essen
02:14:13 - 02:14:43 - F.P.M. Pubben
02:14:44 - 02:14:54 - J.M.T. Teunissen

De vergadering sluit om 22.15 uur.

02:16:56 - 02:17:24 - J.M.T. Teunissen