Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 19 juli 2021

19:45 - 23:00

Locatie
Vanuit huis
Voorzitter
J.M.T. Teunissen
Toelichting

Het betrof een digitale besluitvormende raadsvergadering, die uitgezonden is via de website van de gemeente en via GennepNews.

Uitzending

Agendapunten

Voorafgaande aan de raadsvergadering vond om 19.45 uur de aanbieding aan de gemeenteraad plaats van het resultaat van het project Jongeren en Politiek (Jo&Po) 2021 over afval. Dit is geschied door Paul Nieuwendijk van het Elzendaalcollege en de heer Cloïn als begeleider vanuit de raad van het project.

Aanwezig: burgemeester Teunissen (voorzitter), van de raad: J. van Bergen, L. Brouwers, H. van Essen, H. Frentz, J. Hillebrand, A. Janssen (tot 21.45 uur), F. Knigge, B. Nijst, F. Pubben, R. Reinten, T. Reintjes, H. Rodoe, R. Rutten, A. Sonnemans, J. Sutmuller, en P. Wessels, van het college de wethouders Van Hulsteijn, Peperzak en Janssen en verder locosecretaris B. Nederveen en griffier J. van der Knaap

00:00:00 - 00:00:27 - J.M.T. Teunissen
00:00:28 - 00:03:38 - G.A.A.M. Cloin
00:03:39 - 00:09:52 - Inspreker
00:09:53 - 00:10:20 - J.M.T. Teunissen
00:10:21 - 00:11:49 - R.T.M. Peperzak
00:11:50 - 00:12:01 - J.M.T. Teunissen
00:12:02 - 00:12:37 - A.M.H. Sonnemans
00:12:38 - 00:13:57 - A.G.H. Reintjes
00:13:58 - 00:14:44 - H. Rodoe
00:14:45 - 00:15:42 - J.J. Hillebrand
00:15:43 - 00:17:04 - J.G. Frentz
00:17:05 - 00:17:39 - J.M.T. Teunissen
00:22:00 - 00:24:44 - A.G.H. Reintjes
00:24:45 - 00:25:52 - L.W.L. Brouwers
00:25:53 - 00:28:26 - H. Rodoe
00:28:27 - 00:29:29 - A.M.H. Sonnemans
00:29:30 - 00:29:36 - J.M.T. Teunissen
00:29:37 - 00:30:20 - J.G. Frentz
00:30:21 - 00:30:56 - J.M.T. Teunissen

Besluit

Aan de agenda wordt toegevoegd bij vragen aan het college een vraag van de heer Van Essen over de rotondes Brabantweg. Overigens conform.

00:31:24 - 00:31:32 - J.M.T. Teunissen
00:31:33 - 00:31:53 - H.J. van Essen
00:31:54 - 00:32:03 - J.M.T. Teunissen
00:32:04 - 00:32:28 - J.M.T. Teunissen
00:32:29 - 00:32:37 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt voor als raad kennis te nemen van de (eerste) trimesterrapportage, die een financiële bijstelling geeft van negatief € 47.000, waardoor de jaarprognose 2021 uitkomt op positief € 152.000. Voorts wordt voorgesteld kredieten bij te stellen tot een extra bedrag van € 360.000. De raad wordt tevens gevraagd de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. De positieve gevolgen van de meicirculaire voor 2021 worden verwerkt bij de tweede trimesterrapportage.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform aangenomen.
De motie van VVD en SP over de cultuurcoach wordt ingetrokken.

00:33:14 - 00:34:32 - J.M.T. Teunissen
00:34:33 - 00:43:17 - H. Rodoe
00:43:18 - 00:44:16 - J.G. Frentz
00:44:17 - 00:44:30 - J.M.T. Teunissen
00:44:31 - 00:49:45 - J.J. Hillebrand
00:49:46 - 00:50:42 - H. Rodoe
00:50:43 - 00:50:57 - J.M.T. Teunissen
00:50:58 - 00:51:48 - L.W.L. Brouwers
00:51:49 - 00:54:51 - R.J.M. Rutten
00:54:52 - 00:54:59 - J.M.T. Teunissen
00:55:00 - 00:55:13 - H. Rodoe
00:55:14 - 00:55:32 - J.M.T. Teunissen
00:55:33 - 00:59:16 - P.H.B. Wessels
00:59:17 - 00:59:31 - J.M.T. Teunissen
00:59:32 - 01:02:45 - R. Janssen
01:02:46 - 01:03:33 - L.W.L. Brouwers
01:03:34 - 01:03:41 - J.M.T. Teunissen
01:03:42 - 01:04:08 - R. Janssen
01:04:09 - 01:04:23 - J.M.T. Teunissen
01:04:24 - 01:05:15 - H. Rodoe
01:05:16 - 01:06:15 - J.G. Frentz
01:06:16 - 01:06:56 - J.M.T. Teunissen
01:06:57 - 01:07:52 - P.H.B. Wessels
01:07:53 - 01:08:22 - J.M.T. Teunissen
01:08:23 - 01:08:33 - H. Rodoe
01:08:34 - 01:09:01 - J.M.T. Teunissen
01:09:02 - 01:09:23 - R. Janssen
01:09:24 - 01:09:34 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt voor de voorjaarsnota in de raad vast te stellen met de daarin opgenomen uitgangspunten (zoals structureel begrotingsevenwicht, splitsen investeringen in een voorbereidings- en een uitvoeringskrediet en terughoudende tariefontwikkeling belastingen en leges) en autonome ontwikkelingen, alsmede voorstellen voor nieuw beleid. Een en ander als onderlegger voor de begroting 2022 en de meerjarenbegroting. Een doorrekening van de meerjarige gevolgen van de meicirculaire is separaat toegevoegd.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem aangenomen, met een stemverklaring van D66 dat de fractie tegen de uitgaven is voor de geplande verbindingsweg.
De motie volwassenenfonds wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 3 tegen, alleen de VVD stemt tegen.

01:09:35 - 01:10:50 - J.M.T. Teunissen
01:10:51 - 01:16:25 - L.W.L. Brouwers
01:16:26 - 01:16:35 - J.M.T. Teunissen
01:16:36 - 01:17:22 - A.G.H. Reintjes
01:17:23 - 01:18:02 - L.W.L. Brouwers
01:18:03 - 01:18:28 - A.G.H. Reintjes
01:27:40 - 01:27:52 - J.M.T. Teunissen
01:27:53 - 01:32:18 - A.M.H. Sonnemans
01:32:19 - 01:34:34 - J.G. Frentz
01:34:35 - 01:39:31 - B.Q. Nijst
01:39:32 - 01:40:02 - J.M.T. Teunissen
01:40:03 - 01:40:59 - A.M.H. Sonnemans
01:41:00 - 01:41:29 - J.M.T. Teunissen
01:47:01 - 01:54:36 - J.A van Hulsteijn
01:54:37 - 01:55:05 - A.G.H. Reintjes
01:55:06 - 01:55:25 - J.A van Hulsteijn
01:55:26 - 01:55:38 - A.G.H. Reintjes
01:55:39 - 02:02:44 - R.T.M. Peperzak
02:02:45 - 02:05:42 - R. Janssen
02:05:43 - 02:06:42 - L.W.L. Brouwers
02:06:43 - 02:06:56 - J.M.T. Teunissen
02:06:57 - 02:10:39 - R. Janssen
02:10:40 - 02:10:47 - J.M.T. Teunissen
02:10:48 - 02:10:51 - R. Janssen
02:10:52 - 02:11:04 - J.M.T. Teunissen
02:11:05 - 02:12:01 - A.M.H. Sonnemans
02:12:02 - 02:12:11 - A.G.H. Reintjes
02:12:12 - 02:12:32 - J.M.T. Teunissen
02:12:33 - 02:13:17 - L.W.L. Brouwers
02:13:18 - 02:15:09 - J.M.T. Teunissen
02:15:33 - 02:16:18 - B.Q. Nijst
02:16:19 - 02:17:28 - J.G. Frentz
02:17:29 - 02:18:27 - L.W.L. Brouwers
02:18:28 - 02:18:56 - A.M.H. Sonnemans
02:18:57 - 02:20:00 - A.G.H. Reintjes
02:20:01 - 02:20:14 - J.M.T. Teunissen
02:20:15 - 02:22:31 - A.G.H. Reintjes
02:22:32 - 02:24:26 - L.W.L. Brouwers
02:24:27 - 02:25:00 - J.J. Hillebrand
02:25:01 - 02:25:18 - J.M.T. Teunissen
02:25:19 - 02:25:54 - J.G. Frentz
02:25:55 - 02:26:43 - A.G.H. Reintjes
02:26:44 - 02:26:55 - J.M.T. Teunissen
02:26:56 - 02:27:03 - L.W.L. Brouwers
02:27:04 - 02:27:09 - J.G. Frentz
02:27:10 - 02:28:11 - J.M.T. Teunissen
02:28:12 - 02:28:22 - B.Q. Nijst
02:28:23 - 02:28:49 - J.M.T. Teunissen
02:28:50 - 02:29:02 - A.M.H. Sonnemans
02:29:03 - 02:29:09 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt de raad voor om voor de uitvoeringsfase van het accommodatiebeleid € 100.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding Dorpshart Ven-Zelderheide en € 2.435.000 voor de realisatie daarvan, alsmede € 1.140.000 voor het opknappen van gemeenschapsvoorzieningen in Heijen en daartoe de begrotingswijziging vast te stellen.

Besluit

Het voorstel wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 2 tegen, alleen de PvdA stemt tegen.
De motie van D66 (onderzoek kerk) wordt verworpen met 10 stemmen tegen en 5 voor. De VVD, CDA en SP stemmen tegen en D66 en PvdA stemmen voor.
De motie van VVD, CDA en SP (buitenruimte d'n Toomp) wordt gewijzigd aangenomen met 13 tegen 2, met alleen de stemmen van de fractie van de PvdA tegen.

02:29:10 - 02:30:13 - J.M.T. Teunissen
02:30:14 - 02:30:59 - H.J. van Essen
02:31:00 - 02:33:56 - J.W.G. van Bergen
02:33:57 - 02:38:43 - J.J. Hillebrand
02:38:44 - 02:39:27 - J.W.G. van Bergen
02:39:28 - 02:39:48 - J.M.T. Teunissen
02:39:49 - 02:42:49 - F.P.M. Pubben
02:42:50 - 02:46:42 - H. Rodoe
02:46:43 - 02:47:29 - J.M.T. Teunissen
02:47:30 - 02:49:26 - R.T.M. Peperzak
02:49:27 - 02:49:36 - J.M.T. Teunissen
02:49:37 - 02:50:28 - F.P.M. Pubben
02:50:29 - 02:52:27 - R.T.M. Peperzak
02:52:28 - 02:52:50 - H. Rodoe
02:52:51 - 02:53:10 - R.T.M. Peperzak
02:53:11 - 02:53:16 - H. Rodoe
02:53:17 - 02:53:28 - J.M.T. Teunissen
02:53:29 - 02:54:39 - R. Janssen
02:54:40 - 02:55:08 - J.J. Hillebrand
02:55:09 - 02:55:39 - R. Janssen
02:55:40 - 02:56:23 - J.J. Hillebrand
02:56:24 - 02:58:04 - R. Janssen
02:58:05 - 02:59:08 - J.J. Hillebrand
03:00:26 - 03:00:36 - J.M.T. Teunissen
03:00:37 - 03:01:44 - F.P.M. Pubben
03:01:45 - 03:02:18 - J.M.T. Teunissen
03:02:19 - 03:04:00 - J.W.G. van Bergen
03:04:01 - 03:04:50 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt de raad voor ter voorkoming van prijsopdrijving een voorkeursrecht te vestigen voor de gemeente op de gronden die benodigd zijn voor de Verbindingsweg, waarmee u het besluit van het college van 4 mei jl. bevestigt.

Besluit

Het voorstel wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 3 tegen. Alleen de fractie van D66 stemt tegen.

03:06:26 - 03:06:38 - J.M.T. Teunissen
03:06:39 - 03:06:58 - P.H.B. Wessels
03:06:59 - 03:07:11 - J.M.T. Teunissen
03:07:12 - 03:07:54 - L.W.L. Brouwers
03:07:55 - 03:08:13 - P.H.B. Wessels
03:08:14 - 03:08:29 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt de raad voor om een eensluidende verklaring af te leggen dat de gemeente de TOZO-regeling zorgvuldig heeft uitgevoerd, hetgeen de accountant heeft bevestigd, waardoor via een rijks-hardheidsclausule voorkomen wordt dat de gemeente een groot deel zou moeten terugbetalen bij een geconstateerde omissie.

Besluit

Het raadsvoorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

De vragen zijn reeds beantwoord bij de behandeling van de voorjaarsnota.

03:08:30 - 03:09:06 - J.M.T. Teunissen
03:09:07 - 03:09:37 - H.J. van Essen
03:09:38 - 03:09:51 - J.M.T. Teunissen

De vergadering sluit om 23.00 uur.

03:09:52 - 03:10:24 - J.M.T. Teunissen