Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

maandag 22 januari 2024

20:00 - 20:30
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
A.G.H. Reintjes

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: T. Reintjes (voorzitter), D. van Dijck, Y. Cillessen, B. Nijst, M. van den Bogaart, L. Brouwers, J. Hillebrand, D. Artz, A. Meerwaldt, B. Leenders, A. Mehlkop, A. Sonnemans, wethouders P. Stevens, F. Pubben, burgemeester H. Teunissen, B. Teunissen (secretaris), J. van der Knaap (griffier).

  00:00:06 - 00:02:09 - A.G.H. Reintjes
 2. 2

  00:02:10 - 00:02:20 - A.G.H. Reintjes
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:02:21 - 00:02:37 - A.G.H. Reintjes
 4. 4

  00:02:38 - 00:02:48 - A.G.H. Reintjes
 5. 5

  Voor wat betreft ingekomen stuk C5. is er wat het college betreft geen aanleiding tot een zienswijze op de Kaderbrief VRLN.

  Besluit

  De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

  00:02:49 - 00:03:30 - A.G.H. Reintjes
 6. 6

  Het college stelt voor om het bestemmingsplan voor de Nieuwwijkstraat Heijen vast te stellen waardoor er 17 starterswoningen gerealiseerd kunnen worden. Er is één zienswijze binnengekomen, die niet leidt tot een aanpassing. De gewenste achteruitgang kan buiten dit bestemmingsplan gerealiseerd worden. Er ontstaat een exploitatietekort van € 64.000, dat gedekt kan worden uit de reserve bouwgrondexploitatie.

  Besluit

  Het voorstel wordt  als A-stuk geagendeerd in de besluitvormende raad.

  00:03:31 - 00:04:35 - A.G.H. Reintjes
  00:04:36 - 00:06:00 - B.Q. Nijst
  00:06:01 - 00:06:08 - A.G.H. Reintjes
  00:06:09 - 00:06:58 - D.H.J. Artz
  00:06:59 - 00:07:03 - A.G.H. Reintjes
  00:07:04 - 00:08:18 - D.A.J. van Dijck
  00:08:19 - 00:08:26 - A.G.H. Reintjes
  00:08:27 - 00:11:42 - B.F.J.M.C. Leenders-Gordebeke
  00:11:43 - 00:11:46 - A.G.H. Reintjes
  00:11:47 - 00:12:12 - J.J. Hillebrand
  00:12:13 - 00:12:37 - A.G.H. Reintjes
  00:12:38 - 00:13:43 - A. Mehlkop
  00:13:44 - 00:14:05 - A.G.H. Reintjes
  00:14:06 - 00:16:11 - P.I.M.H. Stevens
  00:16:12 - 00:16:44 - A.G.H. Reintjes
  00:16:45 - 00:18:17 - P.I.M.H. Stevens
  00:18:18 - 00:18:40 - D.H.J. Artz
  00:18:41 - 00:19:18 - P.I.M.H. Stevens
  00:19:19 - 00:19:24 - A.G.H. Reintjes
  00:19:25 - 00:20:06 - A. Mehlkop
  00:20:07 - 00:20:19 - P.I.M.H. Stevens
  00:20:20 - 00:20:23 - A.G.H. Reintjes
  00:20:24 - 00:20:51 - B.Q. Nijst
  00:20:52 - 00:21:30 - A.G.H. Reintjes
 7. 7

  Dit voorstel is nu openbaar aangezien uiteindelijk ook GS hun fiat hebben gegeven. Het college stelt voor om in te stemmen met deze vijfde projectenenvelop, waar voor Gennep een bescheiden bijdrage voor wordt gevraagd van € 18.463 in 2024 en € 6.574 in 2025, welke bedragen kunnen worden gedekt uit de lopende begroting. Gennep gaat via dit besluit bijdragen aan de volgende projecten: vitale dagrecreatie, opschaling werkgeversaanpak, duurzaam deelvervoer inwoners, opschaling logistieke aanpak, gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid, continuering fietsstimulering en vervoersgelijkheid.

  Besluit

  Het voorstel wordt als A-stuk geagendeerd in de besluitvormende raad.

  00:21:31 - 00:22:52 - A.G.H. Reintjes
  00:22:53 - 00:25:02 - J.J. Hillebrand
  00:25:03 - 00:25:47 - A.G.H. Reintjes
  00:25:48 - 00:26:46 - J.J. Hillebrand
  00:26:47 - 00:27:24 - A.G.H. Reintjes
  00:27:25 - 00:28:05 - B.F.J.M.C. Leenders-Gordebeke
  00:28:06 - 00:28:15 - A.G.H. Reintjes
  00:28:16 - 00:29:06 - E.M.A.W. van den Bogaart
  00:29:07 - 00:29:13 - A.G.H. Reintjes
  00:29:14 - 00:30:50 - Y.H.J.M. Cillessen
  00:30:51 - 00:31:06 - A.G.H. Reintjes
  00:31:07 - 00:34:53 - F.P.M. Pubben
  00:34:54 - 00:35:38 - A.G.H. Reintjes
 8. 8

  De vergadering sluit om 20.40 uur.

  00:36:02 - 00:36:17 - A.G.H. Reintjes