Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

maandag 4 maart 2024

20:00 - 21:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), H. Frentz, T. Jansen, D. Artz, A. Meerwaldt, Y. Cillessen, T. Reintjes, mevr. A. Sonnemans, B. Nijst, mevr. M. van den Bogaart, L. Hoetink, L. Brouwers, J. Hillebrand.
  mevr. J. van Hulsteijn, P. Stevens, F. Pubben, B. Teunissen, J. van der Knaap (griffier)

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 4. 4
  Inspreekmoment inwoners
 5. 5

  Besluit

  De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

 6. 6

  Het college stelt u voor de speelruimtevisie voor de periode tot 2030 vast te stellen. De grootste wijziging ten opzichte van de eerdere visie is de aanwijzing van kernspeeltuinen per kern/wijk. Het credo is beter een paar goede speeltuinen dan veel kleine. Een kernspeeltuin is dan een locatie waar naar verwachting nog lange tijd behoefte is aan een speeltuin, zoals vlak bij een school. De visie leidt niet tot meer budget voor speeltuinen.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-stuk.

 7. 7

  Het presidium stelt voor de verordening auditcomité te wijzigen. Nu moet de gemeenteraad de leden van het auditcomité aanwijzen. In de nieuwe verordening wordt het aan de fracties overgelaten om vertegenwoordigers aan te wijzen. In de oude verordening was ook niet voorzien in het tussentijds wijzigen van leden, zoals zich onlangs voordeed.
  Daarnaast is de verordening op enkele punten geactualiseerd, zoals aan de nieuwe Wet open overheid, de Verordening rekenkamer 2023 en de Controleverordening 2023.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

 8. 8

  Het college stelt u voor een aanvraag te doen bij BZK voor ruim € 135.000 ter dekking van de gemaakte kosten voor de detectie en ruiming van niet gesprongen explosieven bij de projecten De Vallei van Milsbèk, de Heikant en bij Koningsven-De Diepen.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

 9. 9
  Ingediende verzoeken tot agendering
 10. 10
  Het stellen van vragen aan het college
 11. 11

  De vergadering sluit om 20.40 uur.