Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

dinsdag 2 april 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
B.Q. Nijst

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: B. Nijst (voorzitter), A. Meerwaldt, D. Artz, mw. M. van den Bogaart, H. Kroon, mw. B. Bosten, C. Logcher, mw. E. Gijsbers, J. Hillebrand, mw. M. van den Hoogen, D. de Jager, T. Reintjes, D. van Dijck, T. Jansen, J. van der Knaap (griffier)


  Wethouder Pubben, C. Voesten (beleidsmedewerker verkeer) en M. Hebels (projectleider Mikado)

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 4. 4
  Inspreekmoment inwoners
 5. 5

  Het college stelt voor akkoord te gaan met een nieuwe parkeervisie nu de bestaande visie uit 2016 gedateerd is. Het college stelt vast dat er een overschot is aan openbare parkeerruimte in het centrum en dat de instrumenten zoals de blauwe zone en één ontheffing per huishouden goed werken. In de visie wordt aandacht besteed aan onder meer de gevolgen voor het winkelgebied, vergroening en duurzaamheid. Het college stelt voor het parkeerfonds, dat al sinds 2015 niet meer werd gebruikt, op te heffen. U wordt ook gevraagd akkoord te gaan met nieuwe parkeernormen voor zowel fietsen als auto's.

  Besluit

  De VR adviseert tot agendering als B2-voorstel in de besluitvormende raad. Het verzoek om een tussentijdse  informatiebijeenkomst wordt afgewezen.

 6. 6

  Het college stelt voor een krediet van € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanbouw van semipermanente lokalen aan het KEC voor Mikado. Het legt een keuze voor aan de raad om dat besluit nu te gaan nemen dan wel bij de integrale afweging van de voorjaarsnota in juli. Uitstel tot juli heeft uiteraard gevolgen voor de planning, maar de intentie is om het gebouw gereed te hebben voor het schooljaar 2025/2026.

  Besluit

  De VR adviseert tot behandeling als B1-stuk in de raad en aanpassing van het conceptraadsbesluit met alleen optie 1.

 7. 7
  Ingediende verzoeken tot agendering
 8. 8

  Besluit

  Het college zal vooralsnog niet ingaan op het uitvoeren van een dementiescan voor Gennep, maar gaat graag in dialoog met Alzheimer Nederland.

 9. 9

  De vergadering sluit om 22.15 uur.