Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 1 november 2021

16:00 - 18:00

Locatie
vergaderruimte 0.26
Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Agendapunten

De heer Nijst is verhinderd, hij wordt vervangen door de heer Knigge. Mevrouw Nijland is verhinderd.
Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), J. van Bergen, H. Frentz, F. Knigge, A. Sonnemans, L. Brouwers, J. van der Knaap (griffier).

uitnodiging regioraadsbijeenkomst naar Anke;
vervolg centrummanager na afloop contract en welke vorm.

Besluit

De besluiten- en actielijst worden conform vastgesteld.

Besluit

Het actiepunt toezegging J. Hillebrand inzake geluidsfragment jeugdzorg kan verwijderd worden, overigens conform.
De lijst moties wordt voor kennisgeving aangenomen.

Teruggeblikt kan onder meer worden op de hybride technische-vragen-commissie van 11 oktober en de voorbereidende raad van 18 (Verbindingsweg) en van 25 oktober (begroting c.a.).

Besluit

De vijf minuten richtlijn voor insprekers is wellicht iets te strikt (gehanteerd) tijdens de voorbereidende raad van 8 oktober, overigens verliep de bijeenkomst goed.
De fracties zullen proberen de technische vragen zoveel mogelijk in de mondelinge en schriftelijke ronde te doen en niet meer in de voorbereidende raad.
Overigens geen bijzonderheden.

Vooruitgeblikt kan onder meer worden op de informatieavond van 1 november (Omgevingswet en politie, ambulancedienst), de begrotingsvergadering van 8 november en de heidag van 15 november.

Besluit

Voor de begrotingsvergadering wacht het presidium af in welke mate er fysiek vergaderd kan worden, in beginsel in de raadszaal (met spatschermen) en fractie-achterban in het vergadercentrum van het gemeentekantoor, second best, vergaderen in het vergadercentrum, third best in Misbeek en 4th is digitaal.
De heidag zal alleen doorgaan als deze fysiek kan plaatsvinden.