Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 31 januari 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
J.M.T. Teunissen
Toelichting

Het betreft een online vergadering. De vergadering is te volgen via GennepNews tv en via www.gennep.nl bij gemeenteraad

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: burgemeester J.M.T. Teunissen (voorzitter), de heren J. van Bergen, L. Brouwers, H.J. van Essen, H. Frentz, mw. H. Frentz, J. Hillebrand, F. Knigge, B. Nijst, F. Pubben, R. Reinten, T. Reintjes, H. Rodoe, R. Rutten, mw. A. Sonnemans, J. Sutmuller en P. Wessels.
  Wethouders mw. J. van Hulsteijn en de heren R. Janssen en R. Peperzak
  griffier dhr. J.W.M. van der Knaap, secretaris mw. J. Nijland.
  Inspreker dhr. R. Jansen

  00:03:27 - 00:05:36 - J.M.T. Teunissen
 2. 2

  Besluit

  Agendapunt 11, Rijksweg 35 Milsbeek wordt alsnog een A-onderwerp. Overigens conform.
  De heren Reintjes en Rutten zullen niet aanwezig zijn bij de behandeling van agendapunt 6, haven Heijen.
  Overigens conform.

  00:05:25 - 00:05:36 - J.M.T. Teunissen
  00:05:36 - 00:06:04 - L.W.L. Brouwers
  00:06:04 - 00:07:40 - J.M.T. Teunissen
  00:07:40 - 00:08:10 - H.J. van Essen
  00:08:10 - 00:08:28 - A.M.H. Sonnemans
  00:08:28 - 00:08:48 - H. Rodoe
  00:08:48 - 00:09:58 - J.M.T. Teunissen
  00:09:58 - 00:10:23 - J.W.G. van Bergen
  00:10:23 - 00:10:37 - J.M.T. Teunissen
  00:10:37 - 00:10:54 - J.G. Frentz
  00:10:54 - 00:11:28 - J.M.T. Teunissen
 3. 3

  00:11:00 - 00:11:28 - J.M.T. Teunissen
 4. 4

  De heer R. Jansen heeft zich gemeld om in te spreken in verband met agendapunt 6, haven Heijen.

  00:11:13 - 00:11:28 - J.M.T. Teunissen
  00:17:26 - 00:17:39 - J.M.T. Teunissen
  00:17:39 - 00:18:18 - A.M.H. Sonnemans
  00:18:43 - 00:19:10 - J.M.T. Teunissen
 5. 5.a

  Besluit

  De besluiten- en actiepuntenlijst worden conform vastgesteld.

  00:18:57 - 00:19:10 - J.M.T. Teunissen
  00:19:10 - 00:19:31 - A.M.H. Sonnemans
  00:19:31 - 00:21:31 - J.M.T. Teunissen
 6. 5.b

 7. 6

  Het college stelt voor het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de haven in Heijen vast te stellen, de reactie op de ingekomen zienswijzen vast te stellen en het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. door te voeren. De uitbreiding kan pas in gebruik worden genomen als de alternatieve ontsluiting van het terrein via het Hoogveld is gerealiseerd.
  Op www.gennep/havenheijen en op ibabs/overzichten/vademecum/dossier haven heijen staan alle benodigde achtergronddocumenten.

  Besluit

  Bij de behandeling van het voorstel zijn de heren Reintjes en Rutten niet aanwezig.
  Het amendement wordt aangenomen met 10 tegen 4; CDA, SP, VVD, ELsss zijn voor en D66 en PvdA zijn tegen.
  Het voorstel wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 4 tegen; CDA, SP, VVD, ELsss zijn voor en D66 en PvdA zijn tegen.
  Motie 1 wordt ingetrokken.
  Motie 2 wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 4 tegen; CDA, SP, VVD, ELsss zijn voor en D66 en PvdA zijn tegen.
  Motie 3 wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 4 tegen; CDA, SP, VVD, ELsss zijn voor en D66 en PvdA zijn tegen.
  Motie 4 wordt aangenomen met 9 stemmen voor en 5 tegen; CDA, SP, VVD zijn voor en D66, ELsss en PvdA zijn tegen.
  Motie 5 wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 4 tegen; CDA, SP, VVD, ELsss zijn voor en D66 en PvdA zijn tegen.
  Motie 6 wordt verworpen met 10 stemmen tegen en 4 voor; CDA, SP, VVD, ELsss zijn tegen en D66 en PvdA zijn voor.

  00:20:40 - 00:21:31 - J.M.T. Teunissen
  00:21:31 - 00:21:54 - J.W.G. van Bergen
  00:21:54 - 00:22:20 - J.M.T. Teunissen
  00:22:20 - 00:27:29 - F.P.M. Pubben
  00:27:29 - 00:28:38 - L.W.L. Brouwers
  00:28:38 - 00:29:10 - F.P.M. Pubben
  00:29:10 - 00:29:49 - L.W.L. Brouwers
  00:29:49 - 00:30:07 - F.P.M. Pubben
  00:30:07 - 00:30:35 - J.M.T. Teunissen
  00:30:35 - 00:36:48 - H.J. van Essen
  00:36:48 - 00:37:25 - L.W.L. Brouwers
  00:37:25 - 00:38:01 - H.J. van Essen
  00:38:01 - 00:38:25 - L.W.L. Brouwers
  00:38:25 - 00:38:53 - H.J. van Essen
  00:38:53 - 00:43:30 - A.M.H. Sonnemans
  00:43:30 - 00:44:56 - J.W.G. van Bergen
  00:44:56 - 00:45:35 - A.M.H. Sonnemans
  00:45:35 - 00:45:40 - J.W.G. van Bergen
  00:45:40 - 00:45:56 - J.M.T. Teunissen
  00:45:56 - 00:46:46 - H.J. van Essen
  00:46:46 - 00:48:10 - A.M.H. Sonnemans
  00:48:10 - 00:48:38 - H. Rodoe
  00:48:38 - 00:48:48 - A.M.H. Sonnemans
  00:48:48 - 00:49:16 - H. Rodoe
  00:49:16 - 00:57:15 - J.W.G. van Bergen
  00:57:15 - 00:59:14 - L.W.L. Brouwers
  00:59:14 - 01:00:34 - J.W.G. van Bergen
  01:00:34 - 01:00:55 - L.W.L. Brouwers
  01:00:55 - 01:01:08 - J.W.G. van Bergen
  01:01:08 - 01:01:55 - A.M.H. Sonnemans
  01:01:55 - 01:04:27 - F.J. Knigge
  01:04:27 - 01:09:22 - L.W.L. Brouwers
  01:09:22 - 01:10:30 - F.J. Knigge
  01:10:30 - 01:11:03 - L.W.L. Brouwers
  01:11:03 - 01:11:22 - J.M.T. Teunissen
  01:11:22 - 01:12:35 - F.P.M. Pubben
  01:12:35 - 01:13:20 - L.W.L. Brouwers
  01:13:20 - 01:13:36 - F.P.M. Pubben
  01:13:36 - 01:14:05 - J.M.T. Teunissen
  01:14:05 - 01:15:15 - L.W.L. Brouwers
  01:15:15 - 01:15:37 - J.M.T. Teunissen
  01:15:37 - 01:16:12 - J.W.G. van Bergen
  01:16:12 - 01:17:35 - L.W.L. Brouwers
  01:17:35 - 01:18:23 - H.J. van Essen
  01:18:23 - 01:18:51 - L.W.L. Brouwers
  01:18:51 - 01:19:14 - J.M.T. Teunissen
  01:19:14 - 01:21:24 - J.A van Hulsteijn
  01:21:24 - 01:21:39 - L.W.L. Brouwers
  01:21:39 - 01:26:35 - J.A van Hulsteijn
  01:26:35 - 01:26:57 - L.W.L. Brouwers
  01:26:57 - 01:27:42 - J.A van Hulsteijn
  01:27:42 - 01:30:32 - R.T.M. Peperzak
  01:30:32 - 01:30:50 - J.M.T. Teunissen
  01:30:50 - 01:31:09 - A.M.H. Sonnemans
  01:31:09 - 01:31:28 - J.M.T. Teunissen
  01:37:10 - 01:37:33 - J.M.T. Teunissen
  01:37:33 - 01:39:22 - F.P.M. Pubben
  01:39:22 - 01:39:38 - L.W.L. Brouwers
  01:39:38 - 01:42:17 - F.P.M. Pubben
  01:42:17 - 01:43:14 - H.J. van Essen
  01:43:14 - 01:43:39 - L.W.L. Brouwers
  01:43:39 - 01:44:16 - H.J. van Essen
  01:44:16 - 01:47:09 - A.M.H. Sonnemans
  01:47:09 - 01:47:40 - H. Rodoe
  01:47:40 - 01:47:59 - J.M.T. Teunissen
  01:47:59 - 01:49:13 - J.W.G. van Bergen
  01:49:13 - 01:49:43 - F.J. Knigge
  01:49:43 - 01:51:21 - L.W.L. Brouwers
  01:51:21 - 01:51:58 - J.M.T. Teunissen
  01:51:58 - 01:52:06 - L.W.L. Brouwers
  01:52:06 - 02:00:34 - J.M.T. Teunissen
 8. 7

  Het college stelt de raad voor alsnog in te stemmen met een aantal door de aanstaande Omgevingswet verplichte technische wijzigingen en de verordening op de Commissie omgevingskwaliteit vast te stellen. Dit voorstel is ook in de raad van december aan de orde geweest en toen teruggenomen door het college. In het voorstel is ingegaan op de amendementen die vanuit ELsss waren ingediend. Het college heeft het besluit de amendementen van december niet over te nemen gemotiveerd.

  Besluit

  Het voorstel wordt aangenomen met 13 tegen 3; CDA, SP, VVD en PvdA zijn voor, D66 en ELsss zijn tegen.

  01:59:20 - 02:00:34 - J.M.T. Teunissen
  02:00:34 - 02:01:09 - J.W.G. van Bergen
  02:01:09 - 02:02:13 - H. Rodoe
  02:02:13 - 02:02:40 - J.M.T. Teunissen
  02:02:40 - 02:04:57 - A.G.H. Reintjes
  02:04:57 - 02:06:02 - F.P.M. Pubben
  02:06:02 - 02:06:36 - H.J. van Essen
  02:06:36 - 02:08:26 - R.T.M. Peperzak
  02:08:26 - 02:09:35 - H. Rodoe
  02:09:35 - 02:09:56 - J.M.T. Teunissen
  02:09:56 - 02:10:07 - F.P.M. Pubben
  02:10:07 - 02:12:15 - J.M.T. Teunissen
 9. 8

  Het college stelt voor als raad de categorieën vast te stellen waarvoor het zogenoemde bindend adviesrecht voor de raad van toepassing is onder de nieuwe Omgevingswet. Het gaat grotendeels om dezelfde categorieën waarvoor onder het huidige regime van de Wabo de "verklaring van geen bedenkingen" gold. Het college stelt voor het adviesrecht evenwel wat uit te breiden, de raad dus meer positie te geven, voor de volgende gevallen: nieuwe agrarische bedrijven, intensieve veehouderijen, niet-agrarische bedrijven en grootschalige recreatieve ontwikkelingen, alsmede dito duurzaamheidsprojecten in het buitengebied.

  Besluit

  Amendement 1 wordt aangenomen met 14 voor en alleen de PvdA (2) tegen.
  Amendement 2 wordt unaniem aangenomen.
  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  02:11:12 - 02:12:15 - J.M.T. Teunissen
  02:12:15 - 02:14:01 - B.Q. Nijst
  02:14:01 - 02:14:47 - J.G. Frentz
  02:14:47 - 02:15:09 - J.M.T. Teunissen
  02:15:09 - 02:16:36 - R.T.M. Peperzak
  02:16:36 - 02:17:02 - B.Q. Nijst
  02:17:02 - 02:19:52 - J.M.T. Teunissen
 10. 9

  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de regeling voor verplichte participatie van omwonenden, belanghebbenden bij te vergunnen activiteiten die niet passen in een geldend omgevingsplan. Het gaat in beginsel om een technische en formele wijziging omdat de procedure aansluit bij de bestaande praktijk.

  Besluit

  Amendement 1 wordt verworpen met 12 stemmen tegen (CDA, SP, VVD, ELsss) en 4 voor (D66 en PvdA zijn voor)
  Amendement 2 wordt aangenomen met 12 stemmen voor (CDA, SP, VVD, ELsss) en 4 tegen (D66 en PvdA zijn tegen)
  Het voorstel wordt wordt aangenomen met 12 stemmen voor (CDA, SP, VVD, ELsss) en 4 tegen (D66 en PvdA zijn tegen)

  02:19:05 - 02:19:52 - J.M.T. Teunissen
  02:19:52 - 02:21:19 - A.M.H. Sonnemans
  02:21:19 - 02:21:37 - H. Rodoe
  02:21:37 - 02:21:49 - A.M.H. Sonnemans
  02:21:49 - 02:22:24 - H. Rodoe
  02:22:24 - 02:23:10 - A.M.H. Sonnemans
  02:23:10 - 02:23:26 - H. Rodoe
  02:23:26 - 02:23:58 - J.W.G. van Bergen
  02:23:58 - 02:24:13 - A.M.H. Sonnemans
  02:24:13 - 02:25:04 - J.J. Hillebrand
  02:25:04 - 02:25:26 - J.M.T. Teunissen
  02:25:26 - 02:26:01 - A.G.H. Reintjes
  02:26:01 - 02:27:18 - H. Rodoe
  02:27:18 - 02:29:00 - R.T.M. Peperzak
  02:29:00 - 02:29:15 - A.M.H. Sonnemans
  02:29:15 - 02:29:32 - J.M.T. Teunissen
  02:29:32 - 02:30:21 - J.W.G. van Bergen
  02:30:21 - 02:30:45 - F.P.M. Pubben
  02:30:45 - 02:34:49 - J.M.T. Teunissen
 11. 10

  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de Afstemmingsverordening waarin wordt geregeld hoe de gemeente, die per 2022 weer zelf verantwoordelijk is geworden voor de inburgering, bijstandsgerechtigde statushouders verplichtingen oplegt om in te burgeren. Ervaringsdeskundigen en ketenpartners, alsmede de klankbordgroep inburgering en de ASD zijn betrokken bij de formuleringen. De modelverordening van de VNG heeft aan de basis gelegen van het voorstel.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  02:33:48 - 02:34:49 - J.M.T. Teunissen
  02:34:49 - 02:35:06 - J.J. Hillebrand
  02:35:06 - 02:35:16 - J.M.T. Teunissen
  02:38:40 - 02:38:46 - J.M.T. Teunissen
  02:38:46 - 02:43:20 - H. Rodoe
  02:43:20 - 02:44:37 - F.P.M. Pubben
  02:44:37 - 02:44:57 - H. Rodoe
  02:44:57 - 02:45:52 - L.W.L. Brouwers
  02:45:52 - 02:46:15 - J.M.T. Teunissen
  02:46:15 - 02:46:42 - H. Rodoe
  02:46:42 - 02:48:04 - J.M.T. Teunissen
 12. 11

  Het college stelt voor in te stemmen met het bestemmingsplan voor de invulling van het gebied van de voormalige bakkerij aan de Rijksweg te Milsbeek waarmee 18 woningen voor diverse doelgroepen kunnen worden gerealiseerd, waarvan 11 in de sociale huur. Over het plan is één zienswijze binnengekomen die tot nadere overeenstemming heeft geleid met de indiener.

  Bijlagen

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  02:47:10 - 02:48:04 - J.M.T. Teunissen
 13. 12

  Het college stelt voor de Transitievisie warmte vast te stellen welke gezamenlijk met de buurgemeenten Bergen en Mook en Middelaar is opgesteld. De visie gaat er vanuit dat er vooralsnog naast verdergaande energiebesparing voornamelijk wordt ingezet op een individueel all-electric scenario voor woningen bij gebrek aan grote warmtebronnen.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  02:47:58 - 02:48:04 - J.M.T. Teunissen
  02:48:04 - 02:49:19 - J.G. Frentz
  02:49:19 - 02:49:29 - R.T.M. Peperzak
  02:49:29 - 02:50:24 - J.M.T. Teunissen
 14. 13

  Het college stelt voor in te stemmen met de 2e tranche Regiodeal en de 2e projectenvelop Investeringsagenda en € 104.058 beschikbaar te stellen uit de gevormde bestemmingsreserve. De Regiodeal is met dit voorstel inhoudelijk en financieel geheel gevuld, voor de investeringsagenda zullen nog een 3e en mogelijk 4e envelop volgen.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  02:49:39 - 02:50:24 - J.M.T. Teunissen
  02:50:24 - 02:51:33 - H.J. van Essen
  02:51:33 - 02:52:42 - J.M.T. Teunissen
  02:52:42 - 02:52:59 - H.J. van Essen
  02:52:59 - 02:53:38 - J.M.T. Teunissen
  02:53:38 - 02:54:02 - A.G.H. Reintjes
  02:54:02 - 02:54:34 - A.M.H. Sonnemans
  02:54:34 - 02:54:49 - J.M.T. Teunissen
  02:54:49 - 02:55:40 - H. Rodoe
  02:55:40 - 02:56:17 - J.M.T. Teunissen
 15. 14

  Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen tegen het voornemen om als Veiligheidsregio NML te gaan deelnemen in een landelijke onderlinge verzekeringsmaatschappij, een stichting Risicobeheer, voor de niet elders tegen acceptabele tarieven te verzekeren risico's (dienstongevallen) voor de brandweer. Naar verwachting levert samenwerking op termijn een besparing op. Als bijlage 4 is een overzicht opgenomen van reacties van regiogemeenten op het voorstel.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 16. 15

  Het college stelt voor in te stemmen met het bestemmingsplan dorpshart Ven-Zelderheide waarmee 15 woningen kunnen worden gerealiseerd, waarvan een 13-tal voor starters. Over het voorstel is alleen door Rijkswaterstaat een zienswijze binnengekomen, die verwerkt is. Het negatieve resultaat van € 65.000 wordt gedekt uit de reserve grondexploitatie.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 17. 16

  Het college stelt de raad voor in te stemmen met het aanvragen van rijkscompensatie voor de kosten van het ruimen van explosieven bij de ontwikkeling van de semipermanente sporthal ter waarde van € 4.059, zijnde 68% van de netto gemaakte kosten.

  Besluit

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 18. 17

  Besluit

  De motie wordt verworpen met 13 tegen en 3 voor, alleen de SP stemt voor.

 19. 18

  02:55:53 - 02:56:17 - J.M.T. Teunissen
  02:56:17 - 02:56:54 - J.W.G. van Bergen
  02:56:54 - 02:58:58 - J.M.T. Teunissen
  02:58:58 - 02:59:27 - J.W.G. van Bergen
  02:59:27 - 02:59:43 - J.M.T. Teunissen
  02:59:43 - 03:00:24 - H. Rodoe
  03:00:24 - 03:01:58 - J.M.T. Teunissen
 20. 19

  De vergadering sluit om 23.00 uur.

  03:01:34 - 03:01:58 - J.M.T. Teunissen