Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

dinsdag 19 april 2022

20:00 - 20:30

Locatie
Raad- en trouwzaal
Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Uitzending

Agendapunten

Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), de heren Artz, Van Bergen, Cillessen, Van Dijck, Frentz, Hillebrand, Hoetink, mevrouw van den Hoogen, mevrouw Van Hulsteijn, de heren Mehlkop, Nijst, Pubben, Reintjes, Rodoe, Rutten en mevrouw Sonnemans
Verhinderd: de heer Brouwers en Wethouder Peperzak
Verder aanwezig: wethouder Janssen, mevrouw Nijland en de heer Van der Knaap (griffier)

00:05:05 - 00:06:43 - J.M.T. Teunissen

Besluit

De agenda wordt conform vastgesteld.

Er hebben zich geen inwoners hiervoor gemeld.

De commissie tot onderzoek geloofsbrieven bestaande uit de heren Artz, Mehlkop en Reintjes zullen voorafgaand aan de vergadering de geloofsbrieven onderzoeken en hierover rapporteren in de vergadering.
De te benoemen burgerraadsleden Hoenselaar, Weren en Wesseldijk zijn verhinderd de beëdiging bij te wonen. Zij kunnen wel benoemd worden, maar later beëdigd. De heer Sutmuller zal eveneens in een volgende raadsvergadering (benoemd en) beëdigd worden.

Besluit

De raad beslist unaniem conform voorstel.

00:09:13 - 00:11:06 - A.G.H. Reintjes
00:11:08 - 00:19:20 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt voor in te stemmen met een overschrijding op het project riooloverstort Rozenbroek Milsbeek van € 765.000 en de begrotingswijziging hiervoor vast te stellen. Bij de uitvoering van het werk waren tegenvallers zoals een zwaardere bronnering, schades aan leidingen ca die niet geregistreerd stonden en de complexiteit van het project.

Besluit

De raad stemt met 12 stemmen voor en vier tegen (alleen D66 stemt tegen) in met het voorstel.

00:24:30 - 00:26:12 - A. Mehlkop
00:26:25 - 00:28:37 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt voor in te stemmen met een correctie op de eerste projectenveloppe Investeringsagenda en een tweetal projecten toe te voegen aan de tweede enveloppe waar Gennep financieel niet aan deelneemt en voor € 14.929 wel bij te dragen aan de derde projectenveloppe (PX zorg Vie curie, Masterplan lanenstructuur en Ontginningsgebieden) en dit te dekken uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve.

Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

D66 heeft (aanvullende) vragen gesteld inzake de verhuizing van Mikado, het CDA over de voormalige bakkerij te Milsbeek.

00:28:41 - 00:30:19 - M.G. van den Hoogen
00:30:27 - 00:33:00 - R. Janssen
00:33:09 - 00:33:37 - M.G. van den Hoogen
00:33:37 - 00:33:50 - R. Janssen
00:33:55 - 00:34:25 - M.G. van den Hoogen
00:34:27 - 00:34:51 - R. Janssen
00:35:13 - 00:35:53 - R.J.M. Rutten
00:35:54 - 00:37:15 - J.M.T. Teunissen

De vergadering sluit om 20.30 uur.