Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

dinsdag 31 mei 2022

20:00 - 21:40

Locatie
Raad- en trouwzaal
Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Uitzending

Agendapunten

De heer L.W.L. Brouwers en L.G. Hoetink zijn verhinderd. Overigens is de raad compleet.

00:04:57 - 00:06:55 - J.M.T. Teunissen

Besluit

De agenda wordt conform vastgesteld.

Besluit

Er hebben zich geen inwoners gemeld.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem voor kennisgeving aangenomen.

00:07:03 - 00:18:06 - A.G.H. Reintjes
00:18:09 - 00:18:52 - J.M.T. Teunissen
00:18:54 - 00:20:22 - J.G. Frentz
00:20:37 - 00:25:23 - B.Q. Nijst
00:25:34 - 00:29:18 - J.J. Hillebrand
00:29:27 - 00:34:40 - F.P.M. Pubben
00:34:46 - 00:39:50 - A. Mehlkop
00:39:57 - 00:44:07 - J.W.G. van Bergen
00:44:08 - 00:45:15 - J.M.T. Teunissen

In artikel 6 en 35 van het reglement van orde is bepaald dat er een commissie tot stemopneming wordt gevormd bestaande uit drie raadsleden. Deze leden worden door de voorzitter benoemd. De voorzitter heeft hiervoor de leden de heer J.G. Frentz, de heer A. Mehlkop en de heer B.Q. Nijst aangewezen. De leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders wordt wel door de raad benoemd en die heeft omwille van de voortgang in de vergadering de geloofsbrieven van kandidaat-wethouder Stevens al voorafgaande aan de vergadering gecontroleerd. De geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders Van Hulsteijn en Pubben waren reeds gecontroleerd. Het werk is gedaan door de heer Y.H.J.M. Cillessen, de heer J.J. Hillebrand en mevrouw M.G. van den Hoogen.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

00:45:21 - 00:45:54 - J.J. Hillebrand
00:45:56 - 00:46:43 - J.M.T. Teunissen

De fracties van CDA, VVD en ELsss hebben wethouderskandidaten voorgedragen. Over de voordrachten moet per te benoemen wethouder een geheime, schriftelijke stemming worden gehouden.
In het presidium van 20 september 2021 is afgesproken dat de raad de kandidaat-wethouders voorafgaande aan de stemming aan een kritisch vraaggesprek kan onderwerpen over onder andere motieven en plannen. Het initiatief hiertoe ligt bij de raad.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.
Wethouder Stevens wordt met 15 van de 15 stemmen gekozen.
Wethouder Van Hulsteijn wordt met 15 van de 15 stemmen gekozen.
Wethouder Pubben wordt met 14 van de 15 stemmen gekozen.

00:46:44 - 00:47:23 - M.G. van den Hoogen
00:48:01 - 00:50:22 - F.P.M. Pubben
00:50:30 - 00:54:42 - J.A van Hulsteijn
00:54:50 - 00:56:56 - stevens
00:56:59 - 00:58:27 - J.M.T. Teunissen
01:07:47 - 01:08:24 - B.Q. Nijst
01:08:26 - 01:10:41 - J.M.T. Teunissen
01:20:59 - 01:22:41 - J.G. Frentz
01:22:52 - 01:28:52 - J.W.G. van Bergen
01:29:21 - 01:33:21 - R. Janssen
01:33:38 - 01:45:17 - R.T.M. Peperzak
01:45:27 - 01:46:52 - J.M.T. Teunissen

De vergadering sluit om 21.40 uur.