Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Auditcomité

maandag 23 oktober 2023

16:30 - 18:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
R. Rutten

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: R. Rutten (voorzitter), M. Weerepas, D. Artz, N. Willemsen, J.W. Wesseldijk, J. van Hulsteijn (wethouder), R. Bergevoet (controller), L. Reintjes, T. Kerkhoff, accountants: M. Wenting en R. Hubers.

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Besluit

  De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 4. 4

  Besluit

  De actiepunten worden voor kennisgeving aangenomen.

 5. 5

  In de besluitvormende vergadering van 25 september is de discussie over de voor- en nadelen van stappen van € 500.000 of € 1 miljoen alsnog verwezen naar een bijeenkomst van het auditcomité.

  Besluit

  Het punt wordt zonder verdere discussie voor kennisgeving aangenomen.

 6. 6

  Intern controleplan en auditplan in aanwezigheid van de accountant
  a. intern controle plan (vka)
  b. auditplan (toelichting door accountant)

  Besluit

  Het controle- en auditplan worden voor kennisgeving aangenomen.

 7. 7

  Het auditcomité kan de raad van advies dienen over de meerjarenbegroting

  Besluit

  Het auditcomité zal een positief advies afgeven aan de VR van hedenavond.

 8. 8

  Het auditcomité kan de raad van advies dienen over de trimesterrapportages.

  Besluit

  Het auditcomité zal een positief advies uitbrengen aan de VR van hedenavond.

 9. 9

  Deze rapportage is geactualiseerd met de werkelijke cijfers 2022. De cijfers 2023-2026 zijn gebaseerd op de begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026.
  Belangrijk aandachtspunt is, dat het meerjarig begrotingssaldo n.a.v. recente bijstellingen (1etrim 2023 en de VJN 2023) onder druk is komen te staan. De uitkomsten van de meicirculaire 2023, welke nog verwerkt moeten worden in de meerjarenbegroting, hebben hier geen positief effect op en baren zorgen.

  Besluit

  De stresstest wordt voor kennisgeving aangenomen.

 10. 10

  Besluit

  De frauderisicoanalyse wordt voor kennisgeving aangenomen.

 11. 11

  Ter kennisname het rapport van de rekenkamer over de accountant en de reactie van het college hierop.
  De vergadering sluit om 17.20 uur.

 12. 12
  Sluiting