Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Auditcomité

maandag 15 mei 2023

16:30 - 18:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
D. Artz

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: D. Artz (voorzitter), J.W. Wesseldijk, N. Willemsen, M. van den Hoogen, wethouder Van Hulsteijn, M. Hermans, T. Kerkhoff, G.J. Boeijen, J. van der Knaap (griffier).
  De heer Rutten is verhinderd.
  Van de accountant waren de heren Buiteman en Benting van Flynth Astrium aanwezig zijn om een toelichting te geven op het accountantsrapport.

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Besluit

  De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 4. 4

  Besluit

  De vervolgtraining financiën is hedenavond. Actiepunt kan afgevoerd worden.
  De verordeningen zijn nog voorgelegd alvorens te agenderen. Het actiepunt kan afgevoerd worden.
  De verplichte paragraaf Woo wordt volgend jaar opgenomen. Het actiepunt kan afgevoerd worden.
  Het enige andere actiepunt wordt in afwachting van de eerstvolgende managementletter nu voor kennisgeving aangenomen.

 5. 5

  Het is gebruikelijk dat (de voorzitter van) het auditcomité een advies geeft aan de raad over de jaarstukken. Dat vindt dan plaats in de VR van 22 mei 2023 of de BR van 5 juni 2023.

  Besluit

  De controleverklaring komt in ieder geval vóór de besluitvormende raad van 5 juni 2023.
  Er komt volgend jaar een verplichte openbaarheidsparagraaf in het kader van de Woo. In de eerstvolgende herziening van de verordening 212 zal dit worden meegenomen.
  Het auditcomité stelt vast dat de samenwerking met de nieuwe accountant soepel is verlopen. Gennep is de eerste gemeente in Limburg die de conceptjaarrekening al bij de provincie heeft liggen.
  Overigens wordt het accountantsverslag voor kennisgeving aangenomen.
  De (vice-)voorzitter zal in de voorbereidende raad een positief advies uitbrengen aan de raad over de jaarstukken.

 6. 6

  In de eerste trimesterrapportage 2023 zal een stoplichtmodel als proef worden opgenomen (blauw, groen, oranje, rood).
  Gediscussieerd wordt over de zin van een voorjaarsnota op basis van een nog niet uitgebracht meicirculaire. Het is denkbaar dat deze nagestuurd wordt als dat tijdig voor de junicyclus kan. Aanbieding na de zomer heeft geen zin meer. Voor dit jaar zal dit vraagstuk overigens geen verandering brengen. Het auditcomité neemt nog geen standpunt in op dit moment.

 7. 7
  Sluiting