Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Auditcomité

maandag 6 februari 2023

16:30 - 18:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
R. Rutten

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: Dhr. R. Rutten (voorzitter), mevr. M. van den Hoogen en de heren N. Willemsen, D. Artz.
  Verder aanwezig: wethouder J. van Hulsteijn en de heren G.J. Boeijen. T. Kerkhoff en R. Bergevoet, J. van der Knaap
  Vanaf 17.00 uur de heer Buiteman van Flynth Astrium.
  Verhinderd: J.W. Wesseldijk

 2. 3

 3. 4

  kennismaking met accountant drs. Roelant Buiteman RA van Flynth Astrium (vanaf 17.00 uur).
  U kunt kennisnemen van de managementletter.

  Besluit

  Het auditcomité neemt de managementletter voor kennisgeving aan.

 4. 5

  Op 18 oktober 2021 heeft het auditcomité een werksessie besteed aan het actualiseren van de financiële verordeningen ex artikelen 212, 213 en 213a Gemeentewet. De uitkomst van de gedachtewisseling moest sindsdien nog in geactualiseerde verordeningen worden vertaald. Die vertaling heeft door andere prioriteiten op zich laten wachten, maar is nu in een stroomversnelling gekomen met externe hulp van onze oud-controller Raymond Bergevoet .In het auditcomité lopen we de verordeningen kort artikelsgewijs langs waarbij we aangeven hoe het zich verhoudt tot de modelverordening.
  Het auditcomité adviseert de gemeenteraad over de financiële verordeningen.
  De verordeningen komen in de besluitvormende raad van maart 2023.

  Besluit

  Het auditcomité kan de gemeenteraad een positief advies geven over de voorgelegde verordeningen. De organisatie zal de suggesties van de griffier nog verwerken in de verordening 212.

 5. 7

  De vergadering sluit om 18.00 uur.