Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

maandag 16 mei 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raad- en trouwzaal
Voorzitter
J.W.G. van Bergen

Uitzending

Agendapunten

Aanwezig zijn: J. van Bergen (voorzitter), T. Reintjes, N. Willemsen (tot en met agendapunt 6), D. Artz, mw. A. Artz, F. Pubben (agendapunt 7), mw. B. Leenders, H. Frentz, L. Brouwers, J. Hillebrand, R. Rutten, Y. Cillessen, A. Mehlkop, mw. M. van den Hoogen, B. Nijst, mw. M. van den Bogaart, (vanaf agendapunt 7), wethouders mw. Van Hulsteijn, Peperzak en Janssen en verder J. Nijland (secretaris) en J. van der Knaap (griffier)

00:01:20 - 00:03:52 - J.W.G. van Bergen

Besluit

De agenda wordt conform vastgesteld.

00:03:53 - 00:04:21 - L.W.L. Brouwers
00:04:21 - 00:04:41 - J.W.G. van Bergen
00:05:14 - 00:05:36 - L.W.L. Brouwers
00:05:36 - 00:05:51 - J.W.G. van Bergen
00:05:51 - 00:06:09 - B.Q. Nijst
00:06:18 - 00:06:27 - J.J. Hillebrand

Er hebben zich geen inwoners gemeld.

Besluit

De lijst ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen.

Het college stelt voor in te stemmen met de jaarrekening en overige jaarstukken over 2021. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.701.500 waarbij voorgesteld wordt om € 152.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling, € 268.500 aan de bestemmingsreserve sociaal domein zodat deze weer komt op € 1 miljoen, € 164.000 toe te voegen aan de middelen algemene uitkering en het restant van € 1.117.000 toe te voegen aan de algemene vrije reserve.
De heer Rutten heeft namens het auditcomité een positief advies gegeven over de behandeling van de jaarstukken.

Besluit

De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-stuk.

00:07:46 - 00:08:08 - R.J.M. Rutten
00:08:08 - 00:08:46 - J.W.G. van Bergen
00:08:47 - 00:11:39 - M.G. van den Hoogen
00:13:28 - 00:14:49 - J.J. Hillebrand
00:14:55 - 00:20:23 - A.G.H. Reintjes
00:20:23 - 00:20:52 - J.W.G. van Bergen
00:20:52 - 00:22:56 - N.B. Willemsen
00:23:00 - 00:24:21 - D.H.J. Artz
00:24:21 - 00:24:41 - J.W.G. van Bergen
00:24:42 - 00:27:51 - J.A van Hulsteijn
00:27:56 - 00:29:03 - M.G. van den Hoogen
00:29:04 - 00:29:19 - J.W.G. van Bergen
00:30:09 - 00:30:31 - M.G. van den Hoogen
00:30:42 - 00:33:47 - J.A van Hulsteijn
00:33:49 - 00:35:01 - J.G. Frentz
00:35:03 - 00:35:30 - J.A van Hulsteijn
00:35:31 - 00:35:34 - J.G. Frentz
00:35:34 - 00:35:54 - J.A van Hulsteijn
00:38:05 - 00:38:21 - A.G.H. Reintjes
00:38:22 - 00:39:44 - J.A van Hulsteijn
00:39:45 - 00:40:09 - A.G.H. Reintjes
00:40:11 - 00:42:16 - J.A van Hulsteijn
00:42:19 - 00:43:21 - N.B. Willemsen
00:43:23 - 00:44:34 - J.A van Hulsteijn
00:44:36 - 00:44:47 - N.B. Willemsen
00:44:56 - 00:46:40 - R. Janssen
00:46:53 - 00:47:26 - J.A van Hulsteijn
00:47:27 - 00:48:58 - J.W.G. van Bergen

Het college stelt voor in te stemmen met de Beeldkwaliteitswijzer en de verwoording van de kenmerken van Hart van Gennep, de spelregels per deelgebied en het stappenplan. Dit alles moet richting gaan geven aan bouwinitiatieven en het vormt het kader voor de advisering over de ruimtelijke kwaliteit bij omgevingsplannen en omgevingsvergunningen.

Besluit

Het college neemt het advies terug om de vele gestelde vragen te kunnen verwerken in een nieuw voorstel.

00:48:59 - 00:53:08 - F.P.M. Pubben
00:53:08 - 00:53:17 - J.W.G. van Bergen
00:53:17 - 00:55:04 - E.M.A.W. van den Bogaart
00:55:06 - 00:59:21 - A.G.H. Reintjes
00:59:26 - 01:00:51 - L.W.L. Brouwers
01:00:52 - 01:01:12 - J.W.G. van Bergen
01:06:00 - 01:08:57 - M.G. van den Hoogen
01:08:58 - 01:09:22 - J.W.G. van Bergen
01:09:23 - 01:12:14 - J.A van Hulsteijn
01:12:20 - 01:12:46 - E.M.A.W. van den Bogaart
01:12:49 - 01:13:22 - L.W.L. Brouwers
01:13:23 - 01:13:40 - J.A van Hulsteijn
01:13:41 - 01:14:13 - J.W.G. van Bergen
01:14:14 - 01:14:41 - F.P.M. Pubben
01:14:41 - 01:14:52 - J.W.G. van Bergen
01:15:06 - 01:15:28 - B.F.J.M.C. Leenders-Gordebeke
01:15:29 - 01:15:54 - J.W.G. van Bergen
01:15:54 - 01:16:08 - J.A van Hulsteijn

Het college stelt in lijn met de voorstellen vanuit de regio voor om zienswijzen in te dienen op zowel de jaarrekening als de begroting van de Veiligheidsregio. De jaarrekening van de Veiligheidsregio sluit met een positief saldo van € 409.000. De risicoparagraaf zou alleen uitgebreid moeten worden met de impact van de ontwikkeling van de inflatie, de oorlog in Oekraïne, de herverdelingseffecten van het gemeentefonds en de strategische huisvestingsdiscussie en het werven en vasthouden van gekwalificeerd personeel.
Zie voor een overzicht van wat de Veiligheidsregio doet: https://noord-limburg.dashboardsamenwerking.nl/Dashboard

Besluit

De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

01:17:41 - 01:19:21 - Y.H.J.M. Cillessen
01:19:26 - 01:19:54 - D.H.J. Artz
01:20:01 - 01:20:52 - J.A van Hulsteijn
01:21:45 - 01:22:44 - J.W.G. van Bergen

Het college stelt in lijn met het regionale voorstel voor een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van de Belastingsamenwerking gemeenten en waterschap die ingaat op de forse voorziene kostenstijging en een dubbeltelling in het weerstandsvermogen en de post onvoorzien. De Kadernota 2023, de bestuursrapportage 4e kwartaal 2021 en de kadernota risicomanagement en de concept jaarrekening kan de gemeenteraad voor kennisgeving aannemen.
Zie voor meer informatie over de BsGW https://noord-limburg.dashboardsamenwerking.nl/Dashboard.

Besluit

De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-stuk.

01:22:44 - 01:24:05 - A. Mehlkop
01:24:12 - 01:25:19 - D.H.J. Artz
01:25:28 - 01:28:16 - Y.H.J.M. Cillessen
01:28:24 - 01:33:08 - J.A van Hulsteijn
01:33:09 - 01:33:22 - J.W.G. van Bergen
01:34:21 - 01:34:55 - D.H.J. Artz
01:34:56 - 01:35:32 - J.W.G. van Bergen

Vanuit de vergadering van 4 april is het verzoek om inhoudelijk in te gaan op het project Rozenbroek verschoven naar de volgende voorbereidende raad.
Tevens heeft de heer Nijst verzocht het memo over de Gennepermolen en het parkeerfonds te agenderen.

01:37:46 - 01:41:12 - A. Mehlkop
01:41:17 - 01:42:25 - J.G. Frentz
01:42:29 - 01:44:55 - L.W.L. Brouwers
01:45:01 - 01:45:40 - B.Q. Nijst
01:45:45 - 01:49:22 - A.G.H. Reintjes
01:49:25 - 01:50:43 - D.H.J. Artz
01:50:43 - 01:50:56 - J.W.G. van Bergen
01:56:02 - 01:57:22 - A. Mehlkop
01:57:32 - 01:59:20 - L.W.L. Brouwers
01:59:21 - 02:00:27 - J.W.G. van Bergen
02:00:29 - 02:05:17 - J.J. Hillebrand
02:05:25 - 02:06:18 - A. Mehlkop
02:06:22 - 02:07:29 - J.G. Frentz
02:07:37 - 02:11:48 - R.T.M. Peperzak
02:11:52 - 02:13:41 - J.J. Hillebrand
02:13:51 - 02:14:18 - R.T.M. Peperzak
02:14:24 - 02:15:13 - J.J. Hillebrand
02:16:02 - 02:16:22 - N.B. Willemsen
02:16:24 - 02:16:50 - R.T.M. Peperzak
02:16:53 - 02:17:01 - N.B. Willemsen
02:17:04 - 02:17:16 - R.T.M. Peperzak
02:17:18 - 02:18:06 - J.W.G. van Bergen

De vergadering sluit om 22.20 uur.