Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

maandag 16 mei 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
J.W.G. van Bergen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig zijn: J. van Bergen (voorzitter), T. Reintjes, N. Willemsen (tot en met agendapunt 6), D. Artz, mw. A. Artz, F. Pubben (agendapunt 7), mw. B. Leenders, H. Frentz, L. Brouwers, J. Hillebrand, R. Rutten, Y. Cillessen, A. Mehlkop, mw. M. van den Hoogen, B. Nijst, mw. M. van den Bogaart, (vanaf agendapunt 7), wethouders mw. Van Hulsteijn, Peperzak en Janssen en verder J. Nijland (secretaris) en J. van der Knaap (griffier)

  00:01:24 - 00:03:56 - J.W.G. van Bergen
 2. 2

  00:03:14 - 00:03:56 - J.W.G. van Bergen
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:03:21 - 00:03:56 - J.W.G. van Bergen
  00:03:57 - 00:04:25 - L.W.L. Brouwers
  00:04:25 - 00:04:45 - J.W.G. van Bergen
  00:05:18 - 00:05:40 - L.W.L. Brouwers
  00:05:40 - 00:05:55 - J.W.G. van Bergen
  00:05:55 - 00:06:13 - B.Q. Nijst
  00:06:22 - 00:06:31 - J.J. Hillebrand
 4. 4

  Er hebben zich geen inwoners gemeld.

 5. 5

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen.

 6. 6

  Het college stelt voor in te stemmen met de jaarrekening en overige jaarstukken over 2021. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.701.500 waarbij voorgesteld wordt om € 152.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling, € 268.500 aan de bestemmingsreserve sociaal domein zodat deze weer komt op € 1 miljoen, € 164.000 toe te voegen aan de middelen algemene uitkering en het restant van € 1.117.000 toe te voegen aan de algemene vrije reserve.
  De heer Rutten heeft namens het auditcomité een positief advies gegeven over de behandeling van de jaarstukken.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-stuk.

  00:07:50 - 00:08:12 - R.J.M. Rutten
  00:08:12 - 00:08:50 - J.W.G. van Bergen
  00:08:51 - 00:11:43 - M.G. van den Hoogen
  00:13:32 - 00:14:53 - J.J. Hillebrand
  00:14:59 - 00:20:27 - A.G.H. Reintjes
  00:20:27 - 00:20:56 - J.W.G. van Bergen
  00:20:56 - 00:23:00 - N.B. Willemsen
  00:23:04 - 00:24:25 - D.H.J. Artz
  00:24:25 - 00:24:45 - J.W.G. van Bergen
  00:24:46 - 00:27:55 - J.A van Hulsteijn
  00:28:00 - 00:29:07 - M.G. van den Hoogen
  00:29:08 - 00:29:23 - J.W.G. van Bergen
  00:30:01 - 00:30:13 - J.W.G. van Bergen
  00:30:13 - 00:30:35 - M.G. van den Hoogen
  00:30:46 - 00:33:51 - J.A van Hulsteijn
  00:33:53 - 00:35:05 - J.G. Frentz
  00:35:07 - 00:35:34 - J.A van Hulsteijn
  00:35:35 - 00:35:38 - J.G. Frentz
  00:35:38 - 00:35:58 - J.A van Hulsteijn
  00:36:09 - 00:38:03 - J.A van Hulsteijn
  00:38:09 - 00:38:25 - A.G.H. Reintjes
  00:38:26 - 00:39:48 - J.A van Hulsteijn
  00:39:49 - 00:40:13 - A.G.H. Reintjes
  00:40:15 - 00:42:20 - J.A van Hulsteijn
  00:42:23 - 00:43:25 - N.B. Willemsen
  00:43:27 - 00:44:38 - J.A van Hulsteijn
  00:44:40 - 00:44:51 - N.B. Willemsen
  00:45:00 - 00:46:44 - R. Janssen
  00:46:57 - 00:47:30 - J.A van Hulsteijn
  00:47:31 - 00:49:02 - J.W.G. van Bergen
 7. 7

  Het college stelt voor in te stemmen met de Beeldkwaliteitswijzer en de verwoording van de kenmerken van Hart van Gennep, de spelregels per deelgebied en het stappenplan. Dit alles moet richting gaan geven aan bouwinitiatieven en het vormt het kader voor de advisering over de ruimtelijke kwaliteit bij omgevingsplannen en omgevingsvergunningen.

  Besluit

  Het college neemt het advies terug om de vele gestelde vragen te kunnen verwerken in een nieuw voorstel.

  00:48:14 - 00:49:02 - J.W.G. van Bergen
  00:49:03 - 00:53:12 - F.P.M. Pubben
  00:53:12 - 00:53:21 - J.W.G. van Bergen
  00:53:21 - 00:55:08 - E.M.A.W. van den Bogaart
  00:55:10 - 00:59:25 - A.G.H. Reintjes
  00:59:30 - 01:00:55 - L.W.L. Brouwers
  01:00:56 - 01:01:16 - J.W.G. van Bergen
  01:06:04 - 01:09:01 - M.G. van den Hoogen
  01:09:02 - 01:09:26 - J.W.G. van Bergen
  01:09:27 - 01:12:18 - J.A van Hulsteijn
  01:12:24 - 01:12:50 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:12:53 - 01:13:26 - L.W.L. Brouwers
  01:13:27 - 01:13:44 - J.A van Hulsteijn
  01:13:45 - 01:14:17 - J.W.G. van Bergen
  01:14:18 - 01:14:45 - F.P.M. Pubben
  01:14:45 - 01:14:56 - J.W.G. van Bergen
  01:15:01 - 01:15:09 - J.W.G. van Bergen
  01:15:10 - 01:15:32 - B.F.J.M.C. Leenders-Gordebeke
  01:15:33 - 01:15:58 - J.W.G. van Bergen
  01:15:58 - 01:16:12 - J.A van Hulsteijn
 8. 8

  Het college stelt in lijn met de voorstellen vanuit de regio voor om zienswijzen in te dienen op zowel de jaarrekening als de begroting van de Veiligheidsregio. De jaarrekening van de Veiligheidsregio sluit met een positief saldo van € 409.000. De risicoparagraaf zou alleen uitgebreid moeten worden met de impact van de ontwikkeling van de inflatie, de oorlog in Oekraïne, de herverdelingseffecten van het gemeentefonds en de strategische huisvestingsdiscussie en het werven en vasthouden van gekwalificeerd personeel.
  Zie voor een overzicht van wat de Veiligheidsregio doet: https://noord-limburg.dashboardsamenwerking.nl/Dashboard

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

  01:17:45 - 01:19:25 - Y.H.J.M. Cillessen
  01:19:30 - 01:19:58 - D.H.J. Artz
  01:20:05 - 01:20:56 - J.A van Hulsteijn
  01:21:49 - 01:22:48 - J.W.G. van Bergen
 9. 9

  Het college stelt in lijn met het regionale voorstel voor een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van de Belastingsamenwerking gemeenten en waterschap die ingaat op de forse voorziene kostenstijging en een dubbeltelling in het weerstandsvermogen en de post onvoorzien. De Kadernota 2023, de bestuursrapportage 4e kwartaal 2021 en de kadernota risicomanagement en de concept jaarrekening kan de gemeenteraad voor kennisgeving aannemen.
  Zie voor meer informatie over de BsGW https://noord-limburg.dashboardsamenwerking.nl/Dashboard.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-stuk.

  01:22:19 - 01:22:48 - J.W.G. van Bergen
  01:22:48 - 01:24:09 - A. Mehlkop
  01:24:16 - 01:25:23 - D.H.J. Artz
  01:25:32 - 01:28:20 - Y.H.J.M. Cillessen
  01:28:28 - 01:33:12 - J.A van Hulsteijn
  01:33:13 - 01:33:26 - J.W.G. van Bergen
  01:34:25 - 01:34:59 - D.H.J. Artz
  01:35:00 - 01:35:36 - J.W.G. van Bergen
 10. 10

 11. 11

  Vanuit de vergadering van 4 april is het verzoek om inhoudelijk in te gaan op het project Rozenbroek verschoven naar de volgende voorbereidende raad.
  Tevens heeft de heer Nijst verzocht het memo over de Gennepermolen en het parkeerfonds te agenderen.

  01:37:17 - 01:37:49 - J.W.G. van Bergen
  01:37:50 - 01:41:16 - A. Mehlkop
  01:41:21 - 01:42:29 - J.G. Frentz
  01:42:33 - 01:44:59 - L.W.L. Brouwers
  01:45:05 - 01:45:44 - B.Q. Nijst
  01:45:49 - 01:49:26 - A.G.H. Reintjes
  01:49:29 - 01:50:47 - D.H.J. Artz
  01:50:47 - 01:51:00 - J.W.G. van Bergen
  01:56:06 - 01:57:26 - A. Mehlkop
  01:57:36 - 01:59:24 - L.W.L. Brouwers
  01:59:25 - 02:00:31 - J.W.G. van Bergen
  02:00:33 - 02:05:21 - J.J. Hillebrand
  02:05:29 - 02:06:22 - A. Mehlkop
  02:06:26 - 02:07:33 - J.G. Frentz
  02:07:41 - 02:11:52 - R.T.M. Peperzak
  02:11:56 - 02:13:45 - J.J. Hillebrand
  02:13:55 - 02:14:22 - R.T.M. Peperzak
  02:14:28 - 02:15:17 - J.J. Hillebrand
  02:16:06 - 02:16:26 - N.B. Willemsen
  02:16:28 - 02:16:54 - R.T.M. Peperzak
  02:16:57 - 02:17:05 - N.B. Willemsen
  02:17:08 - 02:17:20 - R.T.M. Peperzak
  02:17:22 - 02:18:10 - J.W.G. van Bergen
 12. 12

  02:17:42 - 02:18:10 - J.W.G. van Bergen
 13. 13

  De vergadering sluit om 22.20 uur.