Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

maandag 20 juni 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), mw. A. Artz, A. Meerwaldt, R. Rutten, D. van Dijck, mw. L. den Boer, N. Willemsen, mw. M. van den Bogaart, J. Hillebrand, mw. E. van Lieshout, T. Jansen, H. Frentz, D. de Jager, mw. A. Sonnemans, wethouders mw. Van Hulsteijn, Stevens en Pubben en Van der Knaap (griffier)

  00:05:20 - 00:09:27 - J.M.T. Teunissen
 2. 2

  Op 7 juli is een regio-excursie in Venlo. Aanmelden graag voor 23 juni 2022.

  00:06:35 - 00:09:27 - J.M.T. Teunissen
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:08:16 - 00:09:27 - J.M.T. Teunissen
 4. 4

  00:08:36 - 00:09:27 - J.M.T. Teunissen
 5. 5

  Besluit

  De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

  00:08:46 - 00:09:27 - J.M.T. Teunissen
 6. 6

  Het college stelt u voor kennis te nemen van de eerste trimesterrapportage die een negatieve bijstelling geeft van structureel € 495.000 voor de komende jaren (een negatief meerjarenperspectief is niet ongebruikelijk in het voorjaar) waarbij het collegeprogramma en de meicirculaire nog niet verwerkt zijn en kredieten met een omvang van € 1.160.000 beschikbaar te stellen, waarvan de reconstructie van de Karrevenseweg (€ 450.000) en de riolering Vogelbuurt (€ 550.000) de grootste uitgaven vertegenwoordigen.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-stuk.

  00:09:00 - 00:09:27 - J.M.T. Teunissen
  00:09:30 - 00:10:33 - A.J.M. Meerwaldt
  00:10:35 - 00:11:24 - J.M.T. Teunissen
  00:11:27 - 00:14:10 - R.J.M. Rutten
  00:14:15 - 00:15:33 - J.J. Hillebrand
  00:15:42 - 00:16:39 - N.B. Willemsen
  00:16:46 - 00:21:34 - J.J. Hillebrand
  00:21:38 - 00:22:02 - E.M.A.W. van den Bogaart
  00:22:06 - 00:22:50 - J.M.T. Teunissen
  00:22:53 - 00:25:09 - J.G. Frentz
  00:25:13 - 00:27:23 - A.M.H. Sonnemans
  00:27:30 - 00:31:51 - J.A van Hulsteijn
  00:31:53 - 00:33:27 - Stevens
  00:33:29 - 00:36:23 - F.P.M. Pubben
  00:36:33 - 00:36:45 - J.G. Frentz
  00:36:47 - 00:43:35 - F.P.M. Pubben
  00:43:36 - 00:45:09 - J.M.T. Teunissen
  00:45:10 - 00:45:26 - R.J.M. Rutten
  00:45:27 - 00:46:50 - J.M.T. Teunissen
 7. 7

  Het college stelt u voor de voorjaarsnota vast te stellen met de hierin opgenomen uitgangspunten, autonome ontwikkelingen en voorstellen nieuw beleid. De voorjaarsnota sluit vooralsnog met een negatief resultaat voor 2023 van € 178.000, oplopend tot € 214.000 in 2026.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B2-stuk.

  00:46:12 - 00:46:50 - J.M.T. Teunissen
  00:46:52 - 00:47:23 - A.M.H. Sonnemans
  00:47:25 - 00:48:09 - J.G. Frentz
  00:48:12 - 00:49:17 - J.J. Hillebrand
  00:49:22 - 00:50:08 - R.J.M. Rutten
  00:50:19 - 00:52:06 - Stevens
  00:52:11 - 00:54:13 - J.M.T. Teunissen
 8. 8

  Het college stelt u voor om de (herijkte) regionale visie Meedoen en Wonen vast te stellen voor de doelgroep beschermd wonen met als uitgangspunt dat opvang en specialistische hulp zoveel mogelijk dichtbij de eigen woon- en leefomgeving georganiseerd kan worden.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-stuk.

  00:53:27 - 00:54:13 - J.M.T. Teunissen
  00:54:15 - 00:56:46 - E.J.T. van Lieshout-van der Linden
  00:56:54 - 00:59:32 - R. Janssen
  00:59:46 - 01:02:48 - L.J.M. den Boer
  01:03:00 - 01:12:53 - F.P.M. Pubben
  01:12:54 - 01:13:18 - J.M.T. Teunissen
  01:13:20 - 01:13:38 - T.T.J.M. Jansen
  01:13:39 - 01:14:09 - F.P.M. Pubben
  01:14:16 - 01:14:24 - E.J.T. van Lieshout-van der Linden
  01:14:25 - 01:15:00 - F.P.M. Pubben
  01:15:06 - 01:15:24 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:15:25 - 01:15:38 - F.P.M. Pubben
  01:15:40 - 01:17:04 - J.M.T. Teunissen
 9. 9

  Het college stelt u voor in te stemmen met het voorstel het Commissariaat voor de Media positief te adviseren de St. Samenwerkende omroepen Maasvallei (waar GennepNews onderdeel van is) aan te wijzen als lokale publieke media-instelling.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

  01:16:42 - 01:17:04 - J.M.T. Teunissen
  01:17:05 - 01:17:54 - D.A. de Jager
  01:18:03 - 01:18:26 - E.M.A.W. van den Bogaart
  01:18:28 - 01:20:01 - D.A.J. van Dijck
  01:20:02 - 01:23:06 - J.M.T. Teunissen
  01:23:07 - 01:23:30 - D.A. de Jager
  01:23:32 - 01:24:00 - J.M.T. Teunissen
 10. 10

  Het college stelt u voor om verruimde voorwaarden (van € 245.000 naar € 280.000) op te nemen in de verordening starterslening.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

  01:23:48 - 01:24:00 - J.M.T. Teunissen
  01:24:01 - 01:26:31 - D.A.J. van Dijck
  01:26:41 - 01:28:28 - T.T.J.M. Jansen
  01:28:33 - 01:29:44 - D.A. de Jager
  01:29:52 - 01:33:15 - Stevens
  01:33:30 - 01:33:49 - D.A.J. van Dijck
  01:33:59 - 01:34:40 - D.A. de Jager
  01:34:45 - 01:35:15 - Stevens
  01:35:16 - 01:36:11 - J.M.T. Teunissen
 11. 11

  Het college stelt u voor nu formeel  in te stemmen met het liquidatieplan voor de gemeenschappelijke regeling IWGM nadat u als raad in december 2021 hiertoe al het principebesluit had genomen.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

  01:35:30 - 01:36:11 - J.M.T. Teunissen
 12. 12

  Het college stelt u voor akkoord te gaan met het voorwaardelijke collegebesluit om een nieuwe stichting voor het nationaal park De Maasduinen op te richten en geen wensen of bedenkingen daarover in te dienen.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

  01:35:51 - 01:36:11 - J.M.T. Teunissen
  01:36:12 - 01:36:55 - A.M.H. Sonnemans
  01:37:02 - 01:38:08 - J.G. Frentz
  01:38:15 - 01:39:12 - Stevens
  01:39:13 - 01:40:05 - J.M.T. Teunissen
 13. 14

  Het college stelt u voor in te stemmen met het realiseren van vervangende nieuwbouw voor het bestaande blok met 12 portiekwoningen van Mooiland aan de Brugstraat waardoor er 15 levensloopbestendige galerijappartementen kunnen worden gerealiseerd en daartoe het bestemmingsplan vast te stellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

  01:39:48 - 01:40:05 - J.M.T. Teunissen
  01:40:08 - 01:41:30 - D.A. de Jager
  01:41:34 - 01:42:20 - Stevens
  01:42:27 - 01:42:36 - D.A. de Jager
  01:42:37 - 01:42:50 - Stevens
  01:42:52 - 01:43:59 - J.M.T. Teunissen
 14. 15

 15. 16

  Het college stelt u voor in te stemmen met het bestemmingsplan Diekendaal 21 teneinde een bestaand perceel te splitsen om twee woningen mogelijk te maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

  01:43:17 - 01:43:59 - J.M.T. Teunissen
 16. 17

  Het college stelt u voor in te stemmen met het bestemmingsplan Kleefseweg 14 om op het Parc Buitengewoon 33 extra verblijfsaccommodaties en een zelfstandige horeca mogelijk te maken met meer mogelijkheden voor evenementen. Er zijn geen zienswijzen tegen ingediend.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

  01:43:34 - 01:43:59 - J.M.T. Teunissen
  01:44:01 - 01:45:16 - D.H.J. Artz
  01:45:24 - 01:46:05 - R.J.M. Rutten
  01:46:12 - 01:47:06 - D.A. de Jager
  01:47:15 - 01:50:14 - Stevens
  01:50:15 - 01:51:12 - J.M.T. Teunissen
 17. 18

  01:50:35 - 01:51:12 - J.M.T. Teunissen
 18. 19

  01:50:43 - 01:51:12 - J.M.T. Teunissen
 19. 20

  De vergadering sluit om 21.45 uur.

  01:50:54 - 01:51:12 - J.M.T. Teunissen