Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

maandag 20 juni 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raad- en trouwzaal
Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Uitzending

Agendapunten

Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), mw. A. Artz, A. Meerwaldt, R. Rutten, D. van Dijck, mw. L. den Boer, N. Willemsen, mw. M. van den Bogaart, J. Hillebrand, mw. E. van Lieshout, T. Jansen, H. Frentz, D. de Jager, mw. A. Sonnemans, wethouders mw. Van Hulsteijn, Stevens en Pubben en Van der Knaap (griffier)

00:05:16 - 00:09:23 - J.M.T. Teunissen

Op 7 juli is een regio-excursie in Venlo. Aanmelden graag voor 23 juni 2022.

Besluit

De agenda wordt conform vastgesteld.

Het college stelt u voor kennis te nemen van de eerste trimesterrapportage die een negatieve bijstelling geeft van structureel € 495.000 voor de komende jaren (een negatief meerjarenperspectief is niet ongebruikelijk in het voorjaar) waarbij het collegeprogramma en de meicirculaire nog niet verwerkt zijn en kredieten met een omvang van € 1.160.000 beschikbaar te stellen, waarvan de reconstructie van de Karrevenseweg (€ 450.000) en de riolering Vogelbuurt (€ 550.000) de grootste uitgaven vertegenwoordigen.

Besluit

De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-stuk.

00:09:26 - 00:10:29 - A.J.M. Meerwaldt
00:10:31 - 00:11:20 - J.M.T. Teunissen
00:11:23 - 00:14:06 - R.J.M. Rutten
00:14:11 - 00:15:29 - J.J. Hillebrand
00:15:38 - 00:16:35 - N.B. Willemsen
00:16:42 - 00:21:30 - J.J. Hillebrand
00:21:34 - 00:21:58 - E.M.A.W. van den Bogaart
00:22:02 - 00:22:46 - J.M.T. Teunissen
00:22:49 - 00:25:05 - J.G. Frentz
00:25:10 - 00:27:19 - A.M.H. Sonnemans
00:27:26 - 00:31:47 - J.A van Hulsteijn
00:31:49 - 00:33:24 - Stevens
00:33:25 - 00:36:19 - F.P.M. Pubben
00:36:29 - 00:36:41 - J.G. Frentz
00:36:43 - 00:43:31 - F.P.M. Pubben
00:43:32 - 00:45:05 - J.M.T. Teunissen
00:45:06 - 00:45:22 - R.J.M. Rutten
00:45:23 - 00:46:46 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt u voor de voorjaarsnota vast te stellen met de hierin opgenomen uitgangspunten, autonome ontwikkelingen en voorstellen nieuw beleid. De voorjaarsnota sluit vooralsnog met een negatief resultaat voor 2023 van € 178.000, oplopend tot € 214.000 in 2026.

Besluit

De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B2-stuk.

00:46:48 - 00:47:19 - A.M.H. Sonnemans
00:47:21 - 00:48:05 - J.G. Frentz
00:48:08 - 00:49:13 - J.J. Hillebrand
00:49:18 - 00:50:04 - R.J.M. Rutten
00:50:15 - 00:52:02 - Stevens
00:52:07 - 00:54:09 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt u voor om de (herijkte) regionale visie Meedoen en Wonen vast te stellen voor de doelgroep beschermd wonen met als uitgangspunt dat opvang en specialistische hulp zoveel mogelijk dichtbij de eigen woon- en leefomgeving georganiseerd kan worden.

Besluit

De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-stuk.

00:54:11 - 00:56:42 - E.J.T. van Lieshout-van der Linden
00:56:50 - 00:59:28 - R. Janssen
00:59:42 - 01:02:44 - L.J.M. den Boer
01:02:56 - 01:12:49 - F.P.M. Pubben
01:12:50 - 01:13:14 - J.M.T. Teunissen
01:13:16 - 01:13:34 - T.T.J.M. Jansen
01:13:35 - 01:14:05 - F.P.M. Pubben
01:14:12 - 01:14:20 - E.J.T. van Lieshout-van der Linden
01:14:21 - 01:14:56 - F.P.M. Pubben
01:15:02 - 01:15:20 - E.M.A.W. van den Bogaart
01:15:21 - 01:15:34 - F.P.M. Pubben
01:15:36 - 01:17:00 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt u voor in te stemmen met het voorstel het Commissariaat voor de Media positief te adviseren de St. Samenwerkende omroepen Maasvallei (waar GennepNews onderdeel van is) aan te wijzen als lokale publieke media-instelling.

Besluit

De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

01:17:01 - 01:17:50 - D.A. de Jager
01:17:59 - 01:18:22 - E.M.A.W. van den Bogaart
01:18:24 - 01:19:57 - D.A.J. van Dijck
01:19:58 - 01:23:02 - J.M.T. Teunissen
01:23:03 - 01:23:26 - D.A. de Jager
01:23:28 - 01:23:56 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt u voor om verruimde voorwaarden (van € 245.000 naar € 280.000) op te nemen in de verordening starterslening.

Besluit

De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

01:23:57 - 01:26:27 - D.A.J. van Dijck
01:26:37 - 01:28:24 - T.T.J.M. Jansen
01:28:29 - 01:29:40 - D.A. de Jager
01:29:48 - 01:33:11 - Stevens
01:33:26 - 01:33:45 - D.A.J. van Dijck
01:33:55 - 01:34:36 - D.A. de Jager
01:34:41 - 01:35:11 - Stevens
01:35:12 - 01:36:07 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt u voor nu formeel  in te stemmen met het liquidatieplan voor de gemeenschappelijke regeling IWGM nadat u als raad in december 2021 hiertoe al het principebesluit had genomen.

Besluit

De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

Het college stelt u voor akkoord te gaan met het voorwaardelijke collegebesluit om een nieuwe stichting voor het nationaal park De Maasduinen op te richten en geen wensen of bedenkingen daarover in te dienen.

Besluit

De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

01:36:08 - 01:36:51 - A.M.H. Sonnemans
01:36:58 - 01:38:04 - J.G. Frentz
01:38:11 - 01:39:08 - Stevens
01:39:09 - 01:40:01 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt u voor in te stemmen met het bestemmingsplan Diekendaal 21 teneinde een bestaand perceel te splitsen om twee woningen mogelijk te maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Besluit

De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

Het college stelt u voor in te stemmen met het bestemmingsplan Kleefseweg 14 om op het Parc Buitengewoon 33 extra verblijfsaccommodaties en een zelfstandige horeca mogelijk te maken met meer mogelijkheden voor evenementen. Er zijn geen zienswijzen tegen ingediend.

Besluit

De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

01:43:57 - 01:45:12 - D.H.J. Artz
01:45:20 - 01:46:01 - R.J.M. Rutten
01:46:08 - 01:47:02 - D.A. de Jager
01:47:11 - 01:50:10 - Stevens
01:50:12 - 01:51:08 - J.M.T. Teunissen

De vergadering sluit om 21.45 uur.