Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

maandag 10 januari 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
H. Rodoe
Toelichting

Het betreft een online vergadering. De vergadering is te volgen via de website van de gemeente.

Uitzending

Agendapunten

 1. Aanwezig: H. Rodoe (voorzitter), H. Frentz, H.J. van Essen, E. Gijsbers, L. Brouwers, F. Pubben, D. Artz, A. Sonnemans, J. van Bergen, T. Reintjes, B. Nijst, C. Logcher, P. Wessels, J. van der Knaap (griffier)
  burgemeester Teunissen, wethouders J. van Hulsteijn, R. Peperzak en R. Janssen.
  Vanuit de organisatie: E. de Maeyer, R. Jansen, C. Verhoeven, J. Bouter, B. Nederveen.
  Inspreker, dhr. R. de Haas.

 2. Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld met het besluit agendapunt 10 na de inspreker te behandelen.

 3. De heer R. de Haas van Haas Verhuur heeft zich gemeld als inspreker bij agendapunt 10.

  00:07:50 - 00:08:26 - Rick de Haas
  00:08:38 - 00:09:50 - J.W.G. van Bergen
  00:09:51 - 00:10:20 - Rick de Haas
  00:10:21 - 00:11:15 - H. Rodoe
 4. Het college stelt voor als raad de categorieën vast te stellen waarvoor het zogenoemde bindend adviesrecht voor de raad van toepassing is onder de nieuwe Omgevingswet. Het gaat grotendeels om dezelfde categorieën waarvoor onder het huidige regime van de Wabo de "verklaring van geen bedenkingen" gold. Het college stelt voor het adviesrecht evenwel wat uit te breiden, de raad dus meer positie te geven, voor de volgende gevallen: nieuwe agrarische bedrijven, intensieve veehouderijen, niet-agrarische bedrijven en grootschalige recreatieve ontwikkelingen, alsmede dito duurzaamheidsprojecten in het buitengebied.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-onderwerp voor de raad.

  00:40:42 - 00:41:07 - H. Rodoe
  00:41:08 - 00:44:30 - P.H.B. Wessels
  00:44:50 - 00:46:16 - J.G. Frentz
  00:46:23 - 00:47:42 - B.Q. Nijst
  00:47:50 - 00:50:31 - J.W.G. van Bergen
  00:50:50 - 00:52:53 - R.T.M. Peperzak
  00:52:55 - 00:53:10 - H. Rodoe
  00:53:11 - 00:54:20 - R.T.M. Peperzak
  00:54:28 - 00:54:50 - J.G. Frentz
  00:54:51 - 00:55:18 - R.T.M. Peperzak
  00:55:22 - 00:55:31 - J.G. Frentz
  00:55:32 - 00:56:04 - H. Rodoe
  00:56:07 - 00:58:01 - P.H.B. Wessels
  00:58:03 - 00:58:45 - H. Rodoe
  00:58:46 - 00:59:10 - J.W.G. van Bergen
  00:59:30 - 00:59:46 - J.G. Frentz
  00:59:52 - 01:00:07 - D.H.J. Artz
  01:00:13 - 01:00:30 - L.W.L. Brouwers
  01:00:35 - 01:00:40 - B.Q. Nijst
  01:00:42 - 01:01:46 - H. Rodoe
 5. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de regeling voor verplichte participatie van omwonenden, belanghebbenden bij te vergunnen activiteiten die niet passen in een geldend omgevingsplan. Het gaat in beginsel om een technische en formele wijziging omdat de procedure aansluit bij de bestaande praktijk.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-stuk in de raad.

  01:01:14 - 01:01:46 - H. Rodoe
  01:01:47 - 01:03:08 - A.M.H. Sonnemans
  01:03:10 - 01:03:43 - B.Q. Nijst
  01:03:48 - 01:04:23 - D.H.J. Artz
  01:04:34 - 01:05:43 - R.T.M. Peperzak
  01:05:43 - 01:05:49 - H. Rodoe
  01:05:52 - 01:07:00 - R.T.M. Peperzak
  01:07:01 - 01:07:53 - H. Rodoe
 6. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen tegen het voornemen om als Veiligheidsregio NML te gaan deelnemen in een landelijke onderlinge verzekeringsmaatschappij, een stichting Risicobeheer, voor de niet elders tegen acceptabele tarieven te verzekeren risico's (dienstongevallen) voor de brandweer. Naar verwachting levert samenwerking op termijn een besparing op.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk in de raad.

  01:07:32 - 01:07:53 - H. Rodoe
  01:07:58 - 01:08:18 - A.G.H. Reintjes
  01:08:26 - 01:10:08 - C.A.J. Logcher
  01:10:18 - 01:13:23 - J.M.T. Teunissen
  01:13:24 - 01:14:10 - H. Rodoe
 7. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de Afstemmingsverordening waarin wordt geregeld hoe de gemeente, die per 2022 weer zelf verantwoordelijk is geworden voor de inburgering, bijstandsgerechtigde statushouders verplichtingen oplegt om in te burgeren. Ervaringsdeskundigen en ketenpartners, alsmede de klankbordgroep inburgering en de ASD zijn betrokken bij de formuleringen. De modelverordening van de VNG heeft aan de basis gelegen van het voorstel.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-stuk voor de raad.

  01:13:45 - 01:14:10 - H. Rodoe
  01:14:13 - 01:17:58 - C.A.J. Logcher
  01:18:06 - 01:18:45 - L.W.L. Brouwers
  01:18:50 - 01:19:11 - C.A.J. Logcher
  01:19:20 - 01:21:28 - H.J. van Essen
  01:21:36 - 01:25:06 - F.P.M. Pubben
  01:25:13 - 01:27:58 - P.H.B. Wessels
  01:28:10 - 01:31:50 - A.G.H. Reintjes
  01:32:00 - 01:32:32 - L.W.L. Brouwers
  01:32:52 - 01:41:58 - R. Janssen
  01:42:06 - 01:42:15 - A.G.H. Reintjes
  01:42:20 - 01:42:55 - R. Janssen
  01:43:05 - 01:43:23 - H.J. van Essen
  01:43:26 - 01:44:46 - H. Rodoe
 8. Het college stelt voor in te stemmen met het bestemmingsplan dorpshart Ven-Zelderheide waarmee 15 woningen kunnen worden gerealiseerd, waarvan een 13-tal voor starters. Over het voorstel is alleen door Rijkswaterstaat een zienswijze binnengekomen, die verwerkt is. Het negatieve resultaat van € 65.000 wordt gedekt uit de reserve grondexploitatie.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk in de raad.

  01:44:30 - 01:44:46 - H. Rodoe
  01:44:48 - 01:46:26 - J.W.G. van Bergen
  01:46:27 - 01:46:50 - H. Rodoe
  01:46:55 - 01:47:45 - R. Janssen
  01:47:46 - 01:48:44 - H. Rodoe
 9. Het college stelt voor in te stemmen met het bestemmingsplan voor de invulling van het gebied van de voormalige bakkerij aan de Rijksweg te Milsbeek waarmee 18 woningen voor diverse doelgroepen kunnen worden gerealiseerd, waarvan 11 in de sociale huur. Over het plan is één zienswijze binnengekomen die tot nadere overeenstemming heeft geleid met de indiener.

  Bijlagen

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-onderwerp.

  00:10:45 - 00:11:15 - H. Rodoe
  00:11:17 - 00:12:38 - A.M.H. Sonnemans
  00:12:48 - 00:14:38 - L.W.L. Brouwers
  00:14:44 - 00:15:48 - B.Q. Nijst
  00:16:08 - 00:17:27 - D.H.J. Artz
  00:17:40 - 00:18:37 - J.G. Frentz
  00:18:46 - 00:20:45 - J.W.G. van Bergen
  00:20:53 - 00:26:40 - R.T.M. Peperzak
  00:26:49 - 00:28:28 - L.W.L. Brouwers
  00:28:40 - 00:30:56 - J.G. Frentz
  00:31:03 - 00:32:20 - A.M.H. Sonnemans
  00:32:34 - 00:32:50 - J.W.G. van Bergen
  00:33:00 - 00:33:25 - B.Q. Nijst
  00:33:31 - 00:34:06 - D.H.J. Artz
  00:34:21 - 00:36:56 - R.T.M. Peperzak
  00:37:36 - 00:38:00 - J.W.G. van Bergen
  00:38:01 - 00:38:31 - R.T.M. Peperzak
  00:38:32 - 00:41:07 - H. Rodoe
 10. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het aanvragen van rijkscompensatie voor de kosten van het ruimen van explosieven bij de ontwikkeling van de semipermanente sporthal ter waarde van € 4.059, zijnde 68% van de netto gemaakte kosten.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk in de raad.

  01:48:05 - 01:48:44 - H. Rodoe
 11. De heer Reintjes en Pubben hebben vragen gesteld over respectievelijk coronasteun aan Gennepse ondernemers en de Jordan posterboxen langs de provinciale wegen.

  01:48:22 - 01:48:44 - H. Rodoe
  01:48:45 - 01:51:47 - A.G.H. Reintjes
  01:51:58 - 01:55:18 - J.A van Hulsteijn
  01:55:29 - 01:56:36 - A.G.H. Reintjes
  01:56:42 - 01:57:18 - H.J. van Essen
  01:57:20 - 01:58:17 - J.A van Hulsteijn
  01:58:19 - 01:58:42 - H. Rodoe
  01:58:44 - 02:02:01 - F.P.M. Pubben
  02:02:07 - 02:03:01 - J.A van Hulsteijn
  02:03:02 - 02:04:04 - H. Rodoe
 12. De vergadering sluit om 22.05 uur.