Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 7 maart 2022

16:00 - 18:00

Locatie
vergaderruimte 0.26
Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Agendapunten

 1. Aanwezig: H. Teunissen, (voorzitter), J. van Bergen, H. Frentz, B. Nijst, A. Sonnemans, L. Brouwers (tot en met agendapunt 2), F. Pubben, J. Nijland en J. van der Knaap

 2. De heer Brouwers meldt dat hij aangifte gaat doen van het door de gemeente weghalen van de verkiezingsborden van de PvdA langs de provinciale wegen en verlaat de vergadering.

 3. Besluit

  470, ventilatie op scholen, nog niet als afgedaan beschouwen omdat er nog een open eindje is.
  137, open dag gemeentekantoor combineren met uitleg geven over wat de gemeente allemaal doet.
  Overigens wordt het overzicht van actiepunten vastgesteld.
  De lijst met moties wordt voor kennisgeving aangenomen, met de aantekening dat de motie toegankelijkheid gemeentekantoor als afgedaan beschouwd kan worden en er momenteel aan het integraal plan Maasoevers wordt gewerkt.

 4. De heer Cloïn doet weer een beroep op de fracties om mee te doen aan de Jo&Po, die van 19 tot en met 22 april weer weer georganiseerd, waarbij ik er van uitga dat ook Elsss zal meedoen.

  Besluit

  De fractievertegenwoordigers zullen tijdig de namen doorgeven aan de heer Cloïn.

 5. Teruggeblikt kan onder meer worden op de besluitvormende raad van 31 januari en de voorbereidende raad van 21 februari.

  Besluit

  Geen bijzondere zaken.

 6. Vooruitgeblikt kan worden op de informatieavond van 7 maart en de besluitvormende vergaderingen van de 14e en de 29e en 30e maart.

  Besluit

  Geen bijzonderheden.

 7. ## - coronabos, op verzoek Frank Pubben

  - afscheid oude raad is 29 maart, installatie nieuwe raad is 30 maart.

  Besluit

  Coronabos: de (op een enkel onderdeel aangepaste) motie wordt toegevoegd aan de agenda voor 14 maart.
  Attentie voor het steeds de raad actief informeren over afscheidnemende medewerkers.

 8. De vergadering sluit om 16.35 uur.