Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 11 april 2022

17:00 - 18:00

Locatie
Kamer burgemeester
Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Agendapunten

 1. Aanwezig: Hans Teunissen (voorzitter), Jacques van Bergen, Arjen Mehlkop, Bram Nijst, Frank Pubben, Luc Brouwers, Hans Frentz, Jacqueline Nijland, Jos van der Knaap

 2. Besluit

  De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 3. Besluit

  De actielijst wordt conform vastgesteld. De lijst moties wordt voor kennisgeving aangenomen.

 4. Er moeten de komende tijd vertegenwoordigers aangewezen worden voor de volgende gremia: presidium (geen raadsbesluit nodig, in principe alle fractievoorzitters, tijdstip maandagen om 16.00 uur), MGR-raadsleden werkgroep (geen raadsbesluit nodig), Euregio (raadsbesluit nodig, lid en plaatsvervanger), auditcomité (raadsbesluit nodig, kan ook burgerraadslid zijn), regionale raadsleden werkgroep (geen raadsbesluit nodig), Vertrouwenscommissie (geen raadsbesluit nodig, in beginsel alle fracties vertegenwoordigd), werkgeverscommissie (raadsbesluit nodig, drie leden), voorzitters voor de informatiebijeenkomsten en voorbereidende raden (het liefst vier mensen), plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad, trekker Jo&Po (geen raadsbesluit nodig, kan ook burgerraadslid zijn)

  Besluit

  Het presidium besluit als volgt:
  tot voorzitters van informatiebijeenkomsten en voorbereidende raad worden benoemd: Mariska van den Hoogen, Jacques van Bergen, Twan Reintjes en Bram Nijst.
  Voor de raadsleden-werkgroep MGR Dick van Dijck en Joy Hillebrand
  Voor de Euregio Maas-Waal zal Anke Sonnemans aan de raad worden voorgelegd als lid van het algemeen bestuur. Voor het auditcomité Danny Artz, Mariska van den Hoogen, Ronnie Rutten, Jan-Willem Wesseldijk, Niels Willemsen. De SP wijst geen vertegenwoordiger aan.
  Voor de regionale raadsleden-werkgroep Anke Sonnemans.
  Voor de vertrouwenscommissie Twan Reintjes, Arjen Mehlkop, Bram Nijst, Danny Artz, Luc Brouwers en Hans Frentz.
  Voor de werkgeverscommissie griffier Hans Frentz, Bram Nijst en Luc Brouwers. Na twee jaar zal Hans Frentz naar verwachting terugtreden. Arjen Mehlkop zal hem dan kunnen vervangen.
  Plaatsvervangend voorzitter raad Jacques van Bergen.
  De griffier maakt een raadsvoorstel. Eventuele aanvullingen, wijzigingen kunnen tot dinsdagochtend worden doorgegeven.

 5. Teruggeblikt kan worden op de verkiezingen (betrokkenheid GennepNews en Dominique Bartels), de besluitvormende raadsvergadering van 14, 23 en 30 maart en de verkiezingsavond van 16 maart

  Besluit

  Het presidium besluit naar aanleiding van de discussie over het raadsvoorstel Rozenbroek op 4 april bij afwezigheid van wethouder Peperzak en vanwege de noodzaak in verband met een goedkeurende accountantsverklaring in de raad van 19 april het raadsvoorstel alleen op de kredietaanvraag te behandelen. De verantwoording over de gang van zaken vindt dan later plaats in aanwezigheid van de portefeuillehouder, in ieder geval in een voorbereidende raad en eventueel in een aansluitende besluitvormende raad.

 6. vooruitgeblikt kan worden op het startprogramma voor de nieuwe raads- en burgerraadsleden, de besluitvormende raad van 19 april (wethouder Peperzak afwezig) en Jo&Po van 19 tot en met 22 april.

  Besluit

  Een deel van de fracties is niet in staat mensen te leveren voor de JOPO dit jaar. De griffier zal dit berichten aan dhr. Cloïn, met de consequentie dat de JOPO dit jaar dan geen doorgang kan vinden.
  Het presidium besluit een gesprek aan te gaan met dhr. Spikman van het Elzendaalcollege om de toekomst van het project te bespreken. UItgangspunten zijn het terugbrengen van de hoeveelheid te investeren tijd vanuit de raad en meer disciplinerende aandacht van de docenten.

  • In de VR van 4 april op verzoek van het CDA besloten deze uitnodiging te agenderen voor het presidium.
  • verkiezingsprogramma's op de website van de zes partijen.
  • aanmeldingen JoPo vanuit de fracties
  • doorgeven gegevens van raads- en burgerraadsleden voor website, P&O, geloofsbrieven)

  Besluit

  Het presidium zou het op prijs stellen als er een raadsinformatieavond komt waarin de beide in Gennep actieve corporaties komen vertellen over hun toekomstplannen.
  De partijen zullen voor zover nog niet gedaan aandacht geven aan het plaatsen van hun verkiezingsprogramma's en de verantwoording over de besteding fractievergoedingen 2021 op hun websites.
  De fracties zullen de gegevens van de te benoemen burgerraadsleden voor de 19e april zo spoedig mogelijk aan de griffie doorgeven.

 7. De vergadering sluit om 18.05 uur.