Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 24 januari 2022

16:00 - 18:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Agendapunten

 1. Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), J. van Bergen, B. Nijst, mw. A. Sonnemans, L. Brouwers, F. Pubben, mw J. Nijland, J. van der Knaap (griffier)
  Verhinderd: H. Frentz, H. Rodoe.

 2. Besluit

  Er is nog geen nadere informatie over deelname van een eventueel 7e partij aan de verkiezingen.

 3. Besluit

  437, accommodatieplannen. Het college zal de raad en niet zoals er staat het presidium hierover informeren.
  Overigens wordt de actiepuntenlijst conform vastgesteld.
  Wat de moties betreft zal de burgemeester de heer Pubben op de hoogte stellen van hoe geborgd is dat de waakhonden voor de voormalige Rabobank aan het Jan Lindersplein behouden blijven. Overigens wordt het overzicht voor kennisgeving aangenomen.

 4. Besluit

  Met waardering wordt kennisgenomen van de handreiking.

 5. Teruggeblikt kan worden op de online raadsvergadering van 20 december (woordelijk verslag toegevoegd, met markeringen waar het wat chaotisch verliep), alsmede de voorbereidende raden van 10 en 17 januari.
  Bij de voorbereidende raad van de 10e liep de uitzending via de website niet goed.

  Besluit

  De afspraak wordt nog eens herhaald dat een voorzitter niet in de vergadering wordt aangesproken op de manier van voorzitten, maar alleen na afloop.
  De afspraak wordt ook nog eens herhaald dat de vergadering toestemming moet geven om een portefeuillehouder voor de eerste termijn een (korte) toelichting te laten geven.
  Het presidium is zich er van bewust dat het van belang is dat insprekers de vergadering verlaten met een gevoel dat er serieus naar ze is geluisterd.
  Overigens geen bijzonderheden.

 6. Vooruitgeblikt kan worden op onder meer de informatieavond van de 24e (over sportbeleid) en de besluitvormende raad van de 31e.

  Besluit

  De raadsvergadering van de 31e zal in beginsel fysiek zijn zonder publiek. Mevr. Sonnemans en dhr. Van Bergen informeren nog even in hun fracties of er toch nog op voorhand belemmeringen zijn. De persconferentie van het kabinet van de 25e wordt nog even afgewacht alvorens een definitief besluit wordt genomen.

 7. - het idee is om al een commissie onderzoek geloofsbrieven in te stellen op 14 maart, die voorafgaande aan de laatste raadsvergadering van 29 maart al de geloofsbrieven van alle nieuwe raadsleden voor de periode 2022-2026 kan onderzoeken. De 29e kan dan vooral in het teken staan van het afscheid zelf.
  - Mevr. Sonnemans en hr Rodoe stellen voor de raadsvergadering van 14 maart een week te vervroegen in verband met de verkiezingen.
  - toegang deur Torenstraat.

  Besluit

  1. akkoord.
  2. de meerderheid is hier geen voorstander van en daardoor blijft het staan zoals gepland.
  3. de secretaris zal een instructie sturen aan de raad hoe om te gaan met de niet goed sluitende deur van de Torenstraat.