Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiebijeenkomst

maandag 22 maart 2021

20:00 - 22:00

Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
J.M.T. Teunissen
Toelichting:

Het betreft een openbare bijeenkomst die vooralsnog digitaal plaatsvindt, maar indien fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zouden zijn ook fysiek kan plaatsvinden.

Agendapunten

De Raad heeft 25 januari jl. aangegeven via een raadsinformatieavond (waar ook inwoners welkom zijn) nog te willen worden geïnformeerd en daarbij gelegenheid te hebben voor input, vragen vanuit bewoners en raads- en burgerraadsleden. Er wordt een verslag gemaakt van de bijeenkomst. Niet direct beantwoorde vragen, worden in het verslag beantwoord. Alle deelnemers krijgen het verslag.
Het resultaat van de avond wordt gebruikt om de nota zo nodig aan te vullen en te verfijnen. Vervolgens zal het reguliere besluitvormingsproces volgen in voorbereidende en besluitvormende raad.
De raad heeft al wel acht uitgangspunten vastgesteld:
1. Gennep heeft geen verzorgingsfunctie om huisvesting voor de regio te regelen, maar kan ook niet leunen op een verzorgingsfunctie van andere gemeenten. We streven daarom naar een evenwicht in de huisvesting van de in de gemeente werkzame personen..
2. Om dit goed vorm te geven, werken we in regionaal en provinciaal verband samen met onze buurgemeenten.
3. Iedereen die hier woont, moet hier ook zijn ingeschreven.
4. Woonsituaties in Gennep moeten menswaardig zijn en voldoen aan algemeen aanvaarde minimumstandaarden. Wij leggen minimaal de landelijk gebruikelijke voorwaarden op.
5. Voor kleinschalig wonen in de wijken gaat de voorkeur uit op een omvang die lijkt op gezinssituaties. Bij grotere aantallen bewoners moet de eigenaar/exploitant passend toezicht regelen.
6. Het mandaat voor besluitvorming inzake huisvesting t/m 25 personen ligt bij het College van burgemeester en wethouders. Besluitvorming inzake grootschalige huisvesting t/m maximaal 250 personen vindt plaats door de gemeenteraad, waarbij geen onevenredig risico op overlast voor de woonomgeving mag ontstaan.
7. Gennep wil geen concentratie van woningen voor internationale werknemers in een straat of buurt. Via de Waarderingsdialoog Ruimtelijke Initiatieven bij het verlenen van een vergunning wordt hierop gestuurd.
8. Huisvesters hebben een rol bij een goede inpassing en bij integratie. De gemeente stuurt erop dat zij die rol ook pakken.