Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiebijeenkomst

dinsdag 11 april 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
F.P.M. Pubben
Toelichting

Het betreft hier een besloten werkconferentie voor raads- en burgerraadsleden.

Agendapunten

 1. 1

  Doel van de bijeenkomst
  Een belangrijk deel van de bijeenkomst is, mede op basis van uw input en behoefte, inzicht te geven in de werkwijze in het Sociaal Domein. Hoe werkt de toegang en verdere ondersteuning in de Wmo en jeugdhulp in de praktijk in Gennep.
  De werkbijeenkomst betreft met name de onderdelen Zorg en Welzijn (Wmo en Jeugdhulp).
  Op het onderdeel schulddienstverlening, minimabeleid en armoedebestrijding is de raad in het najaar van 2022 al bijgepraat.
  Bovendien zal de raad, naar verwachting voor het zomerreces, in een aparte bijeenkomst worden bijgepraat over Werk & Inkomen en de ontwikkelingen in de toeleiding naar de arbeidsmarkt.
  Op uw verzoek wordt de raad tijdens een bijeenkomst rond de zomer eveneens bijgepraat over de inburgering.


  Vragenlijst
  Per fractie zouden wij graag via m.hebels@gennep.nl van u uiterlijk 5 april input willen hebben zodat  uw vragen en onderwerpen onderdeel kunnen laten zijn van de werksessie. Heeft u vragen over:
  • De toeleiding
  • Aanmelding
  • Keukentafelgesprek
  • Beschikking
  • Integraliteit
  • Verlengd jeugdhulp/zorg
  • Een gezin, een plan, een regisseur
  • Escalatie bij crisis
  • Wat als de inwoner niet tevreden is
  • Anders:

 2. 2

  Belangrijkste uitgangspunten OMO beleid:
   a. alle werkzaamheden binnen het sociaal domein zijn erop gericht om de
    samenleving sterk en veerkrachtig te houden;
   b. de ondersteuning van onze inwoners wordt zo veel mogelijk dichtbij en
    in de ‘normaliteit’ geboden;
    c. wij doen er alles aan om veiligheid en beschutting te bieden voor onze
    meest kwetsbare inwoners.

 3. 3

  a. het huidige toegangsproces en
    b. een verkorte versie van de monitor SD aangevuld met gegevens over de sterke en
     veerkrachtige samenleving.

 4. 4

  3 x 30 minuten per tafel (carrousel)
    met als zwaartepunt de versterking van de lokale sociale basis en de dagelijkse
    praktijk van de toegang Wmo en Jeugdzorg. Met name in deze gesprekken kunnen
    raadsleden hun vragen stellen en hun ideeën kwijt.
  a. Tafel versterking lokale sociale basis en positieve gezondheid (beleidsadviseur(s) en wijkverbinder, dorpsondersteuner)
  b. Tafel Wmo (een vakspecialist, een consulent en beleidsadviseur)
  c. Tafel Jeugdzorg (een vakspecialist, een consulenten, casusregisseur en beleidsadviseur)

 5. 5
  22.10 uur Korte plenaire terugkoppeling
 6. 6
  22.20 uur Afsluiting door wethouder Pubben
 7. 7
  22.30 uur Slot