Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Auditcomité

maandag 15 november 2021

13:30 - 15:00

Locatie
Raad- en trouwzaal
Voorzitter
F. Knigge

Agendapunten

Aanwezig: F. Knigge (voorzitter), N. van Est, H. Frentz, R. Rutten, met als adviseurs: A. Veenstra, R. Bergevoet, T. Kerkhoff, J. van der Knaap.
Tevens aanwezig (bij agendapunt 5, Arno Derks en Willem Enklaar (gemeente Bergen)
Verhinderd: J.W. Wesseldijk, J. van Hulsteijn.

Besluit

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Het concept raadsvoorstel is bijgevoegd. Indien het auditcomité hiermee instemt wordt het ter kennis van het college gebracht en komt het op 20 december ter besluitvorming in de raad.

Besluit

Het auditcomité is akkoord met het raadsvoorstel, het kan met een enkele kleine wijziging toegevoegd worden aan de agenda voor de besluitvormende raad van december.

Beëindigen convenant horizontaal toezicht, collegevoorstel is bijgevoegd t.k.n.
Normenkader 2021, (gaat feitelijk over de regelingen die worden meegenomen in de toetsing), de RIB hierover is t.k.n. toegevoegd.
Financiële stresstest 2021, in de besluitvormende raadsvergadering van 8 november al genoemd, t.k.n. toegevoegd.

Besluit

Het auditcomité wordt op de hoogte gebracht van de inzet van het college over de aangekondigde herijking van het gemeentefonds op de aanstaande VNG-ledenvergadering.