Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte en Economie

maandag 26 februari 2018

20:00 - 23:00

Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
F.P.M. Pubben
Toelichting:

Voor de goede orde willen wij raads- en commissieleden verzoeken om, indien u vragen wilt stellen aan het eind van een commissievergadering, deze uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de vergadering vóór 12.00 uur schriftelijk in te dienen. Op deze manier kunnen wij uw vragen de aandacht geven die zij verdienen.

Agendapunten

Spreekrecht is aangevraagd door mevrouw A. Scharff inzake agendapunt 10 bestemmingsplan Kampveld.

U wordt voorgesteld in te stemmen met een wijziging van de bestemming van Roepaen om het bedrijf meer mogelijkheden te geven voor een gezonde exploitatie van het bedrijf dat ertoe bijdraagt dat het monumentale klooster behouden kan blijven.

Besluit

De commissie adviseert tot agendering in de raad als A-onderwerp.

U wordt voorgesteld in te stemmen met het voorstel een nieuwe verordening vast te stellen voor de bescherming van houtopstanden in de gemeente, alsmede het beleid dat gericht is op het beschermen van bomen. Daarnaast wordt u gevraagd in te stemmen met de aangegeven komgrenzen om grotere houtopstanden buiten de bebouwde kom in voldoende mate te kunnen beschermen. Het betreft één raadsvoorstel met drie aparte concept-raadsbesluiten.

Besluit

De commissie adviseert tot agendering in de raad als B2-onderwerp.