Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving en Milieu

maandag 20 november 2017

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.G. Frentz
Toelichting

Voor de goede orde willen wij raads- en commissieleden verzoeken om, indien u vragen wilt stellen aan het eind van een commissievergadering, deze uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de vergadering vóór 12.00 uur schriftelijk in te dienen. Op deze manier kunnen wij uw vragen de aandacht geven die zij verdienen.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Spreekrecht inwoners
 5. 5

  presentatie door beleidsmedewerkers Eric de Maeyer en Ralph Jansen.

  Besluit

  De commissie heeft kennisgenomen van de presentatie.

 6. 6

  U wordt gevraagd een advies te geven op een aanvulling (addendum) op de Nota Kunst- en cultuurbeleid waarmee u onder aangegeven voorwaarden weer structureel geld beschikbaar stelt voor kunst in de openbare ruimte.

  Besluit

  De commissie adviseert tot agenderen als bespreekstuk (B2) in de raad van 18 december 2017.

 7. 7

  Om in aanmerking te komen voor een extra rijksuitkering van ruim drie ton voor bovenmatige uitgaven aan bijstandsuitkeringen in Gennep moet de gemeenteraad deze aanvraag "bespreken" met het college.

  Besluit

  De commissie adviseert tot agenderen als bespreekstuk (B1) in de raad van 18 december 2017.

 8. 8

  De verordening van 2014 is aan herziening toe, waarbij de Modelverordening grotendeels is gevolgd.

  Besluit

  De commissie adviseert tot agenderen als bespreekstuk (B2) in de raad van 18 december 2017.

 9. 9
  Het stellen van (vooraf schriftelijk ingediende) vragen
 10. 10
  Sluiting