Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gecombineerde commissies

maandag 8 januari 2018

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
F.P.M. Pubben
Toelichting

Voor de goede orde willen wij raads- en commissieleden verzoeken om, indien u vragen wilt stellen aan het eind van een commissievergadering, deze uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de vergadering vóór 12.00 uur schriftelijk in te dienen. Op deze manier kunnen wij uw vragen de aandacht geven die zij verdienen.

Agendapunten

 1. 1

  Bij de agendapunten ziet u een B1, B2 of A staan. Dit is een conceptadvies aan u over de agendering voor de gemeenteraad.

 2. 2

  een minuut stilte wordt gevraagd in verband met het overlijden van oud raadslid de heer Jo Opsteegh.

 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 5

 5. 6

  De heer A. Knipping zal een korte presentatie verzorgen.
  U wordt gevraagd een mening te vormen over de visie van het Noord-Limburgse Trendsportal, alsmede over de projecten die in Gennep op stapel staan op het gebied van mobiliteit.

  Besluit

  De commissie adviseert tot agendering in de raad als B2-stuk.

 6. 8

  Betreffende B&W-besluit is op verzoek van de heer F. Pubben geagendeerd.
  De fractie D66 wil graag een toelichting op het plan. De vraag en zorg spits zich toe op het gegeven: in hoeverre gaat hier een precedentwerking van uit en wordt het vrije Niersdal op termijn volgebouwd door zogenoemde inbreidingsplannen. Waarom deze initiatiefnemer toestemming geven, hoe zit dat met de buren en nabije woningen die in dezelfde situatie zitten?

  Besluit

  Het collegebesluit wordt voor kennisgeving aangenomen.

 7. 9

 8. 10
  Het stellen van (vooraf ingediende) schriftelijke vragen
 9. 11
  Sluiting