Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiebijeenkomst

maandag 24 januari 2022

20:00 - 21:30

Agendapunten

 1. Achtergrond
  De sportinfrastructuur in Gennep staat onder druk. Mede, maar niet uitsluitend, door Corona kennen sportaanbieders een teruglopend leden-/deelnemersaantal. Verenigingen met een eigen kantine hebben minder (kantine-)inkomsten en moeten keuzes maken, ook op het gebied van accommodatiebeheer. Het wordt steeds lastiger voldoende vrijwilligers te vinden en behouden. Tegelijkertijd tonen de coronacijfers eens te meer het belang van voldoende sport en bewegen aan. Landelijk benadrukken belangenorganisaties voor gemeentelijk sportbeleid en sportbonden het belang van samenwerking tussen sportaanbieders en meer professionalisering, om een kwalitatief goed sportaanbod overeind te houden voor een steeds kritischer wordend publiek.
  Binnen de gemeente staan er belangrijke ijkpunten geprogrammeerd in 2022: opstellen van een nieuw sportbeleid, een nieuw meerjarig uitvoeringsprogramma Gennep Doet Mee (sport- en beweegstimulering), een nieuw Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) voor de geprivatiseerde sportaccommodaties, een beslissing over verhuizing van één van de voetbalverenigingen, oplevering van een nieuwe (tijdelijke) sporthal, een mogelijk ingrijpende verbouwing binnen Pica Mare en het startjaar van de net opgerichte Sportraad Gennep, een nieuwe belangenbehartiger/adviesorgaan.
  Door middel van deze Raadsinformatiebijeenkomst willen gemeente, Sportraad en Gennep Doet Mee de huidige en mogelijk toekomstige raadsleden meenemen in hun plannen en ambities en met de raadsleden in gesprek gaan over de ambities die de diverse politieke partijen zelf hebben. Deze bijeenkomst maakt het voor de politieke partijen mogelijk om de door hen gewenste informatie op te halen en hun ideeën op het gebied van sport en bewegen verder te verfijnen.
  De bijeenkomst moet input opleveren voor een nieuw te formuleren sportbeleid. Gennep Doet Mee en met name de nieuwe Sportraad willen hun ideeën toetsen en zichzelf beter bekend maken bij de politiek.

  • Landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen, door Peter-Jan Mol
  • Stavaza Sportakkoord Gennep met de oprichting en invulling Sportraad Gennep, door Rob van der Wijst en Richard Teunesen
  • Terugblik en doorkijk programmaplan Gennep Doet Mee, door Rob van der Wijst
  • Gemeentelijke ontwikkelingen op sportaccommodatiegebied, door Peter-Jan Mol en Twan Maassen
  • landelijke inspiratie, door Eric Lagendijk, Vereniging sport en gemeenten
  • Lokale speerpunten politieke partijen op het gebied van sport en bewegen (iedere partij krijgt gedurende 2 minuten een pitch)